prof. Ing.

Tomáš Svěrák

CSc.

FCH, VR FCH – člen vědecké rady

sverak@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.

Projekty

 • 2023

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Atomizační zařízení pro sprejové absorbéry, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Velikostní distribuce a složení pevných částic při poruše lithiových bateriových článků, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  FW06010715, Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikropórezních dutých vláken, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  Aplikovaná environmentální chemie a technologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Optimalizace a regenerace keramických spalinových filtrů, zahájení: 01.02.2022, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2021

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  TK03010078, Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04030198, Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Filtrační přepážky na bázi alkalicky aktivovaných materiálů: příprava, charakterizace, vlastnosti, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  TH01030820, Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Nanomletí kokosu, zahájení: 03.05.2013, ukončení: 02.06.2013
  Detail

  LG13062, Podpora činnosti v pracovní skupině Comminution and Classification EFCE, zahájení: 01.03.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Výuková aparatura měření sypných vlastností práškovitých materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  LA10038, Podpora činností v pracovní skupině Comminution and Classification EFCE, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výuková aparatura pro sledování podmínek přisávání vzduchu z hladiny proudící kapaliny, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.10.2010
  Detail

 • 2005

  Proměření sypných vlastností výrobků, zahájení: 10.10.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Sorpční schopnosti vápenného hydrátu, zahájení: 01.03.2005, ukončení: 15.12.2006
  Detail

  Analýza diferencí výsledků měření sypných vlastností partikulárních látek, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Účinnost mlecích systémů, zahájení: 01.03.2003
  Detail

  Užitné vlastnosti šungitů, zahájení: 06.01.2003, ukončení: 05.11.2006
  Detail

  Mechanochemické zpracování odpadových materiálů, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.01.2006
  Detail

  Rozvoj procesů velmi jemného mletí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  Laboratoř chemického inženýrství, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  Užitné vlastnosti vápenců lokality Mikulov, zahájení: 01.03.1999, ukončení: 31.12.1999
  Detail