Detail projektu

Nové perspektivní materiály a materiálové technologie

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Náplní projektu je příprava a charakterizace zcela nových nebo inovativních anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály a keramiku, kovové materiály, polymerní a biopolymerní materiály a nové organické nízkomolekulární materiály.

Označení

FCH-S-22-8012

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Brescher Roman, Ing. - spoluřešitel
Cába Vladislav, Ing. - spoluřešitel
Ehlich Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gavranović Stevan, Ing. - spoluřešitel
Gregušková Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Horvát Petr, Ing. - spoluřešitel
Hrubá Valeriia, Ing. - spoluřešitel
Hrubý Petr, Ing. - spoluřešitel
Ivanová Lucia, Ing. - spoluřešitel
Janča Martin, Ing. - spoluřešitel
Jančík Ján, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jašek Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Kalina Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koller Kryštof, Ing. - spoluřešitel
Kolomazník Vít, Ing. - spoluřešitel
Kotrla Jan, Ing. - spoluřešitel
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvíl Matouš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Malečková Romana, Ing. - spoluřešitel
Maráčková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marko Michal, Ing. - spoluřešitel
Matějka Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Melčová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Palovčík Jakub, Ing. - spoluřešitel
Pospíšilová Aneta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sedlačík Martin, Ing. - spoluřešitel
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šmírová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Šomanová Pavlína, Ing. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šuleková Nikola, Ing. - spoluřešitel
Truksa Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tumová Šárka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselý Dominik, Ing. - spoluřešitel
Vlasák Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Vojtíšek Jan, Ing. - spoluřešitel
Wasserbauer Jaromír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

NGUYEN, M.; SEDLAČÍK, M.; SOKOLÁŘ, R.; OPRAVIL, T. Preparation of Inorganic Foam Glass-Ceramic with Utilization of Waste Diatomite as a Raw Material. In Materials Science Forum. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2022. p. 222-228. ISSN: 1662-9779.
Detail

ŠMÍROVÁ, B.; ČEPČIANSKA, J. Shrinkage and mechanical properties of portland cement with added calcinated clay and limestone. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2023. p. 85-86. ISBN: 978-80-8208-106-3.
Detail

DOSKOČIL, L.; HORÁK, T.; HONČ, J. Corrosion of low-carbon steel in sodium chloride solution containing a water-soluble fraction of humic acid. In METAL 2021 - 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Brno: Tanger, 2022. p. 766-771. ISBN: 978-80-87294-99-4.
Detail

DOSKOČIL, L.; HONČ, J.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J. THE ROLE OF HUMIC ACID IN THE CORROSION OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY. In NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, 2021. Brno: Tanger, 2021. p. 160-165. ISBN: 978-80-88365-00-6.
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Účinnost tepelného výměníku z karbidu křemíku při režimech kondenzace vzdušné vlhkosti. 68. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
Detail

VESELÝ, D.; GEORGIEV, A.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Molecular photoswitches for biological applications. BioEl 2022 Program and book of abstracts. Kirchberg in Tirol, Austria: 2022. p. 121-121.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; PŘIKRYL, R.; ADAMUS, G.; KOWALCZUK, M. Direct synthesis of oligo-[(R)-3-hydroalkanoates]. Center of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, Zabrze: 2022. p. 1 (1 s.).
Detail

SEDLAČÍK, M.; NGUYEN, M.; OPRAVIL, T.; SOKOLÁŘ, R. Utilization of waste diatomaceous earth for cellular glass fabrication. Ceramics in Europe 2022 - abstract book. Krakow: 2022. p. 248-248. ISBN: 978-83-942760-9-6.
Detail

BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; HORNÍK, P.; BŘEZINA, M.; DOSKOČIL, L.; MÁSILKO, J.; MRŇA, L.; FILIPENSKÝ, J.; KUBĚNA, I.; FINTOVÁ, S.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Influence of laser remelting on the microstructure and corrosion behavior of HVOF-sprayed Fe-based coatings on magnesium alloy. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2022, vol. 194, no. 12, p. 1-13. ISSN: 1044-5803.
Detail

ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; FLÁDR, J.; BÍLÝ, P.; BOJANOVSKÝ, J. The treatment of cementitious surface by selected silicate sealers. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2022) 06/06/2022 - 09/06/2022 Telc, Czechia. Journal of Physics: Conference Series. 2022. p. 1-9. ISSN: 1742-6596.
Detail

ČERNÝ, M.; PETRUŠ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V. A New Approach to the Structure-Properties Relationships Determination for Porous Filled Reinforced Materials. Polymers, 2022, vol. 14, no. 20, p. 1-14. ISSN: 2073-4360.
Detail

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Possibilities of using brick waste. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022.
Detail

CÁBA, V.; KALINA, L.; FLÁDR, J. Optimization of the standard procedure for the determination of liquid water permeability for samples surface-treated using a lithium silicate solution. Chémia a technológie pre život 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
Detail

MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Recovery of Macro-elements From Fly Ash Using Combined Leaching Methods. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
Detail

VESELÝ, D.; ALTAMURA, D.; GIANNINI, C.; KRAJČOVIČ, J. Synthesis and study of new regioregular polythiophenes with adamantyl side chains for organic electronics. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. p. 70-71. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Air cooling by the pilot plant silicon carbide shell and tube heat exchanger. 26th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2022. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Hot Air Cooling by the Silicon Carbide Shell and Tube Heat Exchanger with Baffles. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; IVANOVÁ, L.; VESELÝ, D.; FIGALLA, S.; MRAVCOVÁ, L.; SEDLÁČEK, P.; KRAJČOVIČ, J.; PŘIKRYL, R. High-Pressure Depolymerization of Poly(lactic acid) (PLA) and Poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) Using Bio-Based Solvents: A Way to Produce Alkyl Esters Which Can Be Modified to Polymerizable Monomers. Polymers, 2022, vol. 14, no. 23, p. 1-18. ISSN: 2073-4360.
Detail

ŠULEKOVÁ N.; NOVOTNÝ R. The possibility of using calcium formate and potassium formate or propionate to increase the workability of RPC. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
Detail

BOCIAN, L.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; PALOVČÍK, J.; BŘEZINA, M.; KOPLÍK, J. Influence of Anticorrosive Surface Treatment of Steel Reinforcement Fibers on the Properties of Ultra-High Performance Cement Composite. Materials, 2022, vol. 15, no. 23, p. 1-16. ISSN: 1996-1944.
Detail

HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KALINA, L.; ILIUSHCHENKO, V.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Resistance of alkali-activated blast furnace slag to acids. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Journal of Physics: Conference Series. Telč: IOP Publishing, 2022. p. 1-8. ISSN: 1742-6596.
Detail

JAŠEK, V.; FIGALLA, S. Synthesis of novel bio source polymerizable coating precursors based on depolymerized poly lactic acid (PLA). Book of abstracts. Praha: Institut makromolekulární chemie AV, 2022. p. 47-47. ISBN: 978-80-85009-96-5.
Detail

KOLLER, K.; PTÁČEK, P. Study of hybrid-doped BaTiO3 ceramics aging by impedance and modulus spectroscopy. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

KVORKOVA, V., SIROTIAK, M., HAJZLER, J. BIOCHAR DERIVED FROM SLOW PYROLYSIS AND ITS APPLICATION AS SORBENT IN REMOVAL OF METHYLENE BLUE FROM AQUEOUS SOLUTION. MM Science Journal, 2022, vol. 2022, no. October, p. 5831-5838. ISSN: 1805-0476.
Detail

DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; WASSERBAUER, J. CORROSION BEHAVIOUR OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY IN SALINE CONTAINING GLUCOSE AT DIFFERENT CONCENTRATIONS. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. p. 549-554. ISBN: 978-80-88365-06-8.
Detail

DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; BUCHTÍK, M.; HORÁK, T.; WASSERBAUER, J. INFLUENCE OF HUMIC ACID ON CORROSION OF LOW CARBON STEEL IN NEUTRAL AQUEOUS SOLUTION CONTAINING CHLORIDES. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. p. 543-548. ISBN: 9781713862307.
Detail

BRESCHER, R.; BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; BŘEZINA, M.; KAJÁNEK, D.; WASSERBAUER, J.; DOSKOČIL, L. MICROSTRUCTURE AND ELECTROCHEMICAL CORROSION BEHAVIOR OF CAP/PEO DUPLEX COATING ON AZ31 MAGNESIUM ALLOY. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. p. 500-505. ISBN: 9781713862307.
Detail

ŠMÍROVÁ, B.; ČEPČIANSKA, J. Effect of calcinated clay on the mechanical properties of cement. Chémia a technológie pre život 24. celoslovenská študenská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
Detail

MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J. Determination of the effect of sodium salts on hydration kinetics, hydration degree and mechanical properties of zinc oxide blended Portland cement. Palermo: 2022.
Detail

BRESCHER, R.; HASOŇOVÁ, M.; BŘEZINA, M.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. EVOLUTION OF MICROSTRUCTURE OF MAGNESIUM MATERIALS PREPARED BY SPS USING VARIOUS COMPACTING PRESSURES. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. p. 682-687. ISBN: 9781713862307.
Detail

VOJTÍŠEK, J. Relationship between the structure and ballistic resistance of RPC composites. 2022. p. 72-72.
Detail

MARKUSÍK, D.; BOCIAN, L.; NOVOTNÝ, R.; PALOVČÍK, J.; HRBÁČOVÁ, M. Influence of Fumed Nanosilica on Ballistic Performance of UHPCs. Materials, 2023, vol. 16, no. 6, ISSN: 1996-1944.
Detail

JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MRAVCOVÁ, L.; KROBOT, Š.; PŘIKRYL, R. Synthesis of Bio-Based Thermoset Mixture Composed of Methacrylated Rapeseed Oil and Methacrylated Methyl Lactate: One-Pot Synthesis Using Formed Methacrylic Acid as a Continual Reactant. Polymers, 2023, vol. 15, no. 8, p. 1-21. ISSN: 2073-4360.
Detail

HORÁKOVÁ, L.; DOSKOČIL, L.; WASSERBAUER, J.; BUCHTÍK, M. Hydrothermal synthesis and characterization of calcium phosphate-based coatings on AZ31 magnesium alloy. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2023, vol. 67, no. 1, p. 8-13. ISSN: 1804-1213.
Detail

DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J. Effect of process conditions for the preparation of a manganese-based coating on the surface of AZ31 magnesium alloy. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2023, vol. 67, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1804-1213.
Detail

ARKHIPTSAVA, K.; RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J. Synthesis of thiophene based derivates with bio-inspired side chains for use in bioelectronics. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2022 Sbornik abstraktú. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. p. 52-52. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

IVANOVÁ, L.; RICHTÁR, J.; TRUKSA, J.; KRAJČOVIČ, J. Synthesis of 1,2-diketone Precursors of Photosensitisers for Artificial Photosynthesis. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. p. 60-60. ISBN: 978-80-214-6117-8.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; TRUKSA, J.; KRATOCHVÍL, M.; IVANOVÁ, L.; WEITER, M., LUKEŠ, V., RICHTÁR, J. Spectroscopic behavior differences between lumazine and alloxazine in the DMSO-water mixture. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2023, vol. 302, no. 1, p. 2-11. ISSN: 1386-1425.
Detail

TRUKSA, J.; KRATOCHVÍL, M.; RICHTÁR, J.; IVANOVÁ, L.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J., LUKEŠ, V. Spectroscopy of Lumazine and Alloxazine in the Binary DMSO-Water Mixture. Bari, Itálie: Universitá degli studi di Bari Aldo Moro, 2023.
Detail

GAVRANOVIĆ, S.; BLAHUT, J.; ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J.; HARNA, V. In-situ thermal fabrication of photodetectors based on methylammonium lead bromide perovskite. AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, no. 2023, p. 1-9. ISSN: 1551-7616.
Detail

HONČ, J.; BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; DOSKOČIL, L. Improving the corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy by preparing hydroxyapatite with a superhydrophobized surface. In METAL 2021 - 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Brno: Tanger, 2022. p. 717-722. ISBN: 9788087294994.
Detail