Detail projektu

Materiály a technologie pro 21. století

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Na materiály a technologie pro 21. století jsou kladeny nové specifické požadavky, jak z hlediska jejich užitných vlastností, tak z hlediska energetické náročnosti a environmentálních dopadů jejich výroby, použití a recyklace. Náplní projektu je proto studium vlastností a optimalizace nových materiálů a materiálových technologií s novými specifickými vlastnostmi, které budou reflektovat výše uvedené požadavky.

Označení

FCH-S-19-5834

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Aboualigaledari Naghmeh - spoluřešitel
Beranová Denisa, Ing. - spoluřešitel
Bránecký Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Buchtík Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Cigánek Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Dlabajová Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Doležal Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drevený Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Ehlich Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hajzler Jan, Ing. - spoluřešitel
Hasoňová Michaela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrubý Petr, Ing. - spoluřešitel
Janča Martin, Ing. - spoluřešitel
Jančík Ján, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jančík Procházková Anna, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kotek Jakub, Ing. - spoluřešitel
Kotrla Jan, Ing. - spoluřešitel
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvíl Matouš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Maráčková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marko Michal, Ing. - spoluřešitel
Matějka Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Minda Jozef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Palovčík Jakub, Ing. - spoluřešitel
Plichta Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pospíšilová Aneta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Richtár Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Straka Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Širjovová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šuleková Nikola, Ing. - spoluřešitel
Truksa Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tumová Šárka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vlasák Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Vojtíšek Jan, Ing. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Zvonek Milan, Ing. - spoluřešitel
Žáková Kateřina, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Lightweight NiFe2O4-Reduced Graphene Oxide-Elastomer Nanocomposite flexible sheet for electromagnetic interference shielding application. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, vol. 166, no. 1, p. 95-111. ISSN: 1359-8368.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J. PŘEČISTĚNÍ VZDUŠINY POMOCÍ ZAŘÍZENÍ SCRUBBER. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Purkyňova 464/118, 612 00, 2019. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; GOŘALIK, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Polypropylene Nanocomposite Filled with Spinel Ferrite NiFe2O4 Nanoparticles and In-Situ Thermally-Reduced Graphene Oxide for Electromagnetic Interference Shielding Application. Nanomaterials, 2019, vol. 9, no. 4, p. 1-26. ISSN: 2079-4991.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SALINAS, Y.; DEMCHYSHYN, S.; YUMUSAK, C.; MÁSILKO, J.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M.; SARICIFTCI, N. S.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Highly luminescent perovskite nanoparticles stabilized by natural amino acids. 6th International Winterschool on Bioelectronics, BioEL 2019, March. 2019.
Detail

JAMATIA, T.; ŠKODA, D.; ŠEVČÍK, J.; URBÁNEK, P.; MAŠLÍK, J.; MUNSTER, L.; KALINA, L.; KUŘITKA, I. Microwave-assisted synthesis of FexZn1−xO nanoparticles for use in MEH-PPV nanocomposites and their application in polymer light-emitting diodes. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2019, vol. 30, no. 12, p. 11269-11281. ISSN: 0957-4522.
Detail

BERANOVÁ, D.; GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P. The products of a high temperature reaction of fly ash with lime and soda. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 4–6 June 2019, Lednice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. The effect of mechanochemical activation of starting materials to hydrothermal synthesis of C-S-H phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. p. 776-776.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. The influence of different starting conditions to the hydrothermal formation of tobermorite - influence of silica source and water-to-solid ratio. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. first edition. Praha: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. 1-11. ISSN: 2523-935X.
Detail

ŽÁKOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, E.; GALVÁNKOVÁ, L.; ŠVEC, J. Synthesis of ceramic materials based on Ca-Co-O system by citric acid method. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. p. 747-747.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN, S., YUMUSAK, C., MÁSILKO, J.; BRUGGEMANN, O., WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M., SARICIFTCI, N. S., SALINAS, Y., KOVALENKO, A.; KRAJČOVIČ, J. On the verge of two entities: proteinogenic amino acids stabilized perovskite nanoparticles. 14th International Symposium on Functional pi-Electron Systems. 2019.
Detail

HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J., KIMM M., GRIES T. Utilization of basalt fabrics as reinforcement for alkali-activated blast furnace slag systems. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ALEXA, M. Effects of shrinkage-reducing admixtures on autogenous shrinkage in alkali-activated materials. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN S.; YUMUSAK C.; MÁSILKO J.; BRUGGEMANN O.; WEITER M.; KALTENBRUNNER M.; SARICIFTCI N.S.; KRAJČOVIČ, J.; SALINAS Y.; KOVALENKO, A. Proteinogenic Amino Acid Assisted Preparation of Highly Luminescent Hybrid Perovskite Nanoparticles. ACS Applied Nano Materials, 2019, vol. 2, no. 7, p. 4267-4274. ISSN: 2574-0970.
Detail

BUCHTÍK, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy. Coatings, MDPI, 2019, vol. 9, no. 7, p. 1-9. ISSN: 2079-6412.
Detail

BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J. Failure Mechanism and Mechanical Characteristics of NiCrBSi Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 67, no. 3, p. 649-657. ISSN: 1211-8516.
Detail

VOJTÍŠEK, J.; MÁSILKO, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Ceramics composites based on hydroxyapatite and calcium alumina phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019.
Detail

JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Improving the dispersion of silica fume in cement pastes and mortars. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Possibilities of ammonium ions fixation into mixed binders. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishers, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, S.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. The Novel Materials for Bioelectronic Devices and Sensors. ICOE2019. Hasselt, Belgium: Hasselt University, Hasselt,Belgium, 2019. p. TH38 (TH38 p.)
Detail

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Hydrothermal reaction products of brick recyclates. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

Zachary S. Parr, Roman Halaksa, Peter A. Finn, Reem B. Rashid,Jonathan Rivnay, Jozef Krajčovič, Christian B. Nielsen. Glycolated Thiophene-Tetrafluorophenylene Copolymers for Bioelectronic Applications: Synthesis by Direct Heteroarylation Polymerisation. ChemPlusChem, 2019, vol. 84, no. 9, p. 1384-1390. ISSN: 2192-6506.
Detail

ZVONEK, M.; ŠIRJOVOVÁ, V.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T.; SKÁCEL, J.; ČECH, V. Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites. Polymers, 2019, vol. 11, no. 7, p. 1-16. ISSN: 2073-4360.
Detail

Cigdem Yumusak, Anna Jancik Prochazkova, Dogukan Hazar Apaydin, Hathaichanok Seelajaroen, Niyazi Serdar Sariciftci, Martin Weiter, Jozef Krajcovic, Yong Qin, Wei Zhang, Jixun Zhan, Alexander Kovalenko. Indigoidine – Biosynthesized organic semiconductor. DYES AND PIGMENTS, 2019, vol. 171, no. 12, p. 107768-107774. ISSN: 1873-3743.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SALINAS, Y.; YUMUSAK, C.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Cyclic Peptide Stabilized Lead Halide Perovskite Nanoparticles. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
Detail

MARKO, M.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Possibilities of fly ash activation in alumina recovery process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

VLASÁK, J.; ŠULEKOVÁ, N.; TUUNILA, R.; KINNARINEN, T.; SVĚRÁK, T.; HÄKKINEN, A. Milling batch parameters of corundum powder milled in a water medium. ESCC2019-Book of extended abstracts. Leeds, UK: University of Leeds, 2019. p. 107-108.
Detail

FINTOVÁ, S.; DRÁBIKOVÁ, J.; HADZIMA, B.; TRŠKO, L.; BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surface and Coatings Technology, 2019, vol. 380, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0257-8972.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Poloprovozní plynnový scrubber a jeho účinnost. Hotel Jezerka, Seč: CHISA - VŠCHT Praha, 2019. s. 1 (1 s.).
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Tepelné výměníky pro potřeby provozních kapalinových scrubberů. 66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. Praha: ČSCHI Praha, 2019.
Detail

VALA, M.; PAUK, K.; HEINRICHOVÁ, P.; KRATOCHVÍL, M.; HRABAL, M.; IMRAMOVSKÝ, A.; WEITER, M.; LUŇÁK, S. Diketopyrrolopyrroles: effective dye for two-photon absorption. 2019.
Detail

MARÁČKOVÁ, L.; POSPÍŠIL, J.; MRAČEK, L.; SYROVÝ, T.; HAMÁČEK, A.; ZMEŠKAL, O. Temperature modulated field effect in organic electrochemical transistor with ionic liquids. In Meeting of Thermophysics 2019. AIP conference proceedings. AIP conference proceedings. AIP Publishing, 2019. p. 1-7. ISBN: 978-0-7354-1917-9. ISSN: 0094-243X.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Interpretation of the nanoscratch test measurements for evaluation of adhesion demonstrated on a-SiCxOy:H films. Praha: 2019.
Detail

ABOUALI GALEDARI, N.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. INFRARED SPECTROSCOPY OF a-SiC:H FILMS. III. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER, Brno: 2019.
Detail

ABOUALI GALEDARI, N.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Porosity of a-CSiO:H films. Chemie je život, Brno: 2019.
Detail

CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Improved crystallinity of the novel asymmetrical substituted diketopyrrolopyrrole derivatives (DPPs) by the adamantane side chains. 14th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ14) Berlin (June 2 - 7, 2019). 2019. p. 39-39.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, S.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. The Novel Materials for Bioelectronic Devices and Sensors. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. p. 89-90. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KUČERÍK, J.; KRAJČOVIČ, J. Comprehensive Study of Novel Adamantane Asymmetrically-Substituted Diketopyrrolopyrrole Derivatives. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 72-72. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; YUMUSAK, C.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Adamantyl Substitutions as Powerful Tool for Improvement of Thermal and Optical Properties of Organic Solid-State Fluorescent Dyes. Brno: Nanocon, 2019.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; JURČA, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. NiFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Dextrin from Corn-Mediated Sol-Gel Combustion Method and Its Polypropylene Nanocomposites Engineered with Reduced Graphene Oxide for the Reduction of Electromagnetic Pollution. ACS OMEGA, 2019, vol. 4, no. 26, p. 22069-22081. ISSN: 2470-1343.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Characterization of a-CSi:H films prepared by PECVD in terms of adhesion. Surface and Coatings Technology, 2020, vol. 385, no. 1, p. 1-9. ISSN: 0257-8972.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; YUMUSAK, C.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Effect of adamantane substitutions on para-bis(2-thienyl)phenylene solid-state organic luminescent dyes. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200 Brno, 2019. p. 77-77.
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Silicon Carbide Shell and Tube Heat Exchangers for Scrubbering Processes for Cooling. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. The comparison of the effect of Zinc compounds on hydration of ordinary Portland cement. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/188 612 00 Brno, 2019. p. 82-82. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. The comparison of the effect of Zinc compounds on hydration of ordinary Portland cement. In Sborník přispěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/188 612 00 Brno, 2019. p. 1-9. ISBN: 978-80-214-5808-6.
Detail

KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J. The hydration of calcium aluminates phases at low temperatures (5 °C, 10 °C, 15 °C). In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. - (- p.)ISSN: 2523-935X.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; JAMATIA, T.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Impact of sonochemical synthesis condition on the structural and physical properties of MnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2020, vol. 61, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1350-4177.
Detail

CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; KUČERÍK, J.; VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Improved crystallinity of the asymmetrical diketopyrrolopyrrole derivatives by the adamantane substitution. DYES AND PIGMENTS, 2019, no. 175, p. 108141-108149. ISSN: 1873-3743.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; MÁSILKO, J.; SARICIFTCI, N.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite Single Crystals. CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 2020, vol. 20, no. 3, p. 1388-1393. ISSN: 1528-7483.
Detail

Anna Jancik Prochazkova, Yolanda Salinas, Cigdem Yumusak, Markus Clark Scharber, Oliver Brüggemann, Martin Weiter, Niyazi Serdar Sariciftci, Jozef Krajcovic, Alexander Kovalenko. Controlling Quantum Confinement in Luminescent Perovskite Nanoparticles for Optoelectronic Devices by the Addition of Water. ACS Applied Nano Materials, 2020, vol. 3, no. 2, p. 1242-1249. ISSN: 2574-0970.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. GEOTHERMICS, 2019, vol. 80, no. 1, p. 129-137. ISSN: 0375-6505.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; YUMUSAK, C.; CIGÁNEK, M.; KRAJČOVIČ, J.; SARICIFTCI, N.; WEITER, M. DPP-based pigment thin films as charge extracting interlayers for perovskite solar cells. NANOCON 2019 - Abstracts. 2019. ISBN: 978-80-87294-94-9.
Detail

KAJÁNEK, D.; BŘEZINA, M.; HADZIMA, B. Effect of applied current density of plasma electrolytic oxidation process on corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy. Communications, 2019, vol. 21, no. 2, p. 32-36. ISSN: 1335-4205.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Pilot gas scrubber and its efficiency. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

EHLICH, J.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; WEITER, M. Bioelectrical device for electrostimulation of stem cells based on 24-well plate array of interdigitated electrodes coated with organic semiconducturs. Hasselt, Belgium: Hasselt University, 2019. p. 1 (1 s.).
Detail

HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Possibilities of fixation of ammonium ions from high-temperature fly ash into mixed binders. Telč: 2020. p. 1-8. ISBN: 978-80-87397-33-6.
Detail

HAJZLER, J.; BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; TOPOLÁŘ, L. Vliv aktivátoru na vývoj porozity alkalicky aktivované strusky během její degradace. Czech Chemical Society Symposium Series. 2020. ISSN: 2336-7210.
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Humid Air Cooling by Shell and Tube Heat Exchangers. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

YADAV, R.; JAMATIA, T.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Excellent, Lightweight and Flexible Electromagnetic Interference Shielding Nanocomposites Based on Polypropylene with MnFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles and Reduced Graphene Oxide. Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 12, p. 1-23. ISSN: 2079-4991.
Detail

SMIRNOVA, O.; KAZANSKAYA, L.; KOPLÍK, J.; HONGBO, T.; GU, X. Concrete Based on Clinker-Free Cement: Selecting the Functional Unit for Environmental Assessment. Sustainability, 2020, vol. 13, no. 1, p. 135-147. ISSN: 2071-1050.
Detail

KAJÁNEK, D.; HADZIMA, B.; BUHAGIAR, J.; WASSERBAUER, J.; JACKOVÁ, M. Corrosion degradation of AZ31 magnesium alloy coated by plasma electrolytic oxidation. In Transportation Research Procedia. Transportation Research Procedia. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2019. p. 51-58. ISSN: 2352-1465.
Detail

KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; DRLOVÁ, M.; BYSTRIANSKA, E. Packing density modelling of non-spherical aggreg ates for particle composite design. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 012013-012013. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠIMŮNKOVÁ, H.; LEDNICKÝ, T.; WHITEHEAD, A.; KALINA, L.; ŠIMŮNEK, P.; HUBÁLEK, J. Tantalum-based nanotube arrays via porous-alumina-assisted electrodeposition from ionic liquid: Formation and electrical characterization. Applied Surface Science, 2021, vol. 548, no. 149264, p. 149264-149274. ISSN: 0169-4332.
Detail

YADAV, R.; JAMATIA, T.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Superparamagnetic ZnFe2O4 Nanoparticles-Reduced Graphene Oxide-Polyurethane Resin Based Nanocomposites for Electromagnetic Interference Shielding Application. Nanomaterials, 2021, vol. 11, no. 5, p. 1-25. ISSN: 2079-4991.
Detail

CHONAT, A.; YADAV, R.; PÖTSCHE, P.; PIONTECK, J.; KRAUSE, B.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; JURČA, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. High-Performance, Lightweight, and Flexible Thermoplastic Polyurethane Nanocomposites with Zn2+ substituted CoFe2O4 Nanoparticles and Reduced Graphene Oxide as Shielding Material against Electromagnetic Pollution. ACS OMEGA, 2021, vol. 6, no. 42, p. 1-21. ISSN: 2470-1343.
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Hot Humid Air Cooling by Shell and Tube Heat Exchangers. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

ZELINKA, I.; ZMEŠKAL, O.; WINDSOR, L.; CAI, Z. Unconventional Methods in Voynich Manuscript Analysis. In Mendel 2019. Mendel Journal series. Brno: FS VUT, 2019. p. 1-14. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠEBESTOVÁ, H.; HORNÍK, P.; MIKMEKOVÁ, Š.; MRŇA, L.; DOLEŽAL, P.; NOVOTNÝ, J. Microstructural Characterization of Laser Weld of Hot-Stamped Al-Si Coated 22MnB5 and Modification of Weld Properties by Hybrid Welding. Materials, 2021, vol. 14, no. 14, p. 1-15. ISSN: 1996-1944.
Detail