Detail projektu

Optimalizace a regenerace keramických spalinových filtrů

Období řešení: 01.02.2022 — 31.05.2023

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující (2022-02-08 - 2023-05-31)

O projektu

Odprášení a filtrace spalin z kotle na spalování uhlí či biomasy je vzhledem k neustále přísnějším požadavkům na vypouštění tuhých znečisťujících látek (TZL) do ovzduší velmi významné téma. Většina provozovaných kotlů na biomasu, převážně staršího data výroby je vybavena pouze cyklonovými odlučovači či multicyklony. Tyto technologie záchytu popele ze spalin nedosahují požadované účinnosti odloučení a kotle tak přesahují povolené emise TZL. Odprášení spalin z kotlů na biomasu je specifické velkým výskytem nedopalu v podobě nedohořených částic pilin, kůry či dřevní štěpky. Odprášení velkých kotlů na štěpku je výhodné řešit pomocí elektrostatických filtrů. U menších kotlů s výkonem od 300 kW do cca 2 MW je pořízení elektrostatického filtru investičně nákladné, a proto se odprášení řeší mechanickými filtry. Mechanické látkové filtry jsou však pro odprášení biomasových kotlů naprosto nevhodné, jelikož jsou velice náchylné k zahoření filtračního média, a to i přes použití speciálních vysokoteplotních tkanin. Cílem projektu je vývoj a optimalizace filtračních jednotek pro odprášení spalin využívající keramické filtrační tyče. Ty jsou na rozdíl od tkaninových médií odolné vůči zahoření a schopny provozu až do teploty 900 °C. Problémy v reálných aplikacích však stále zůstávají. Především je to nalezení optimální filtrační plochy, regenerace zaneseného filtru za provozu, uspořádání filtračních elementů, možnost servisního zásahu bez nutnosti odstavení kotle, doladění systému automatického vynášení popele apod. Díky provedené optimalizaci lze dále vysokoteplotní filtrace rozšířit na další aplikace jako odprášení spalin ve spalovnách nebezpečného odpadu, filtrace ze sklářských a cementářských pecí, odprášení při pálení cihel či tavících pecí železných a neželezných kovů a další speciální aplikace. Vznikne tak unikátní technologie s odsávacím výkonem až 16 000 m3/h nemající na poli vysokoteplotní filtrace obdoby.

Klíčová slova
keramické filtry

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027237

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (01.01.2022 - 31.05.2023)
G&G filtration CZ, s.r.o.
- příjemce (01.01.2022 - 31.05.2023)

Výsledky

VESELÝ, R.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K.: Vysokoteplotní filtr plynných médií až do teploty 900 °C; Ověřená technologie vysokoteplotního filtru plynných médií až do teploty 900 °C. G&G filtration CZ, s.r.o, Hviezdoslavova 1092/4, 627 00 Brno - Slatina. URL: https://www.ggfiltration.cz/aplikace/optimalizace-a-regenerace-keramickych-spalinovych-filtru. (ověřená technologie)
Detail

VESELÝ, R.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K.; HRABOVSKÝ, J.: Spalinový filtr pro teploty do 900 °C; Funkční vzorek spalinového filtru pro teploty do 900 °C. Timber production, s.r.o., Velké Karlovice. (funkční vzorek)
Detail