Detail projektu

Velikostní distribuce a složení pevných částic při poruše lithiových bateriových článků

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

S roustoucím počtem elektromobilů přichází rizika bateriových systémů. V případě poruchy bateriových článků hrozí vznik požáru, při kterém jsou do ovzduší vypouštěny částice s velkým množstvím toxických látek, nebezpečných člověku i okolnímu prostředí. Velikost částic a jejich prvkové složení je klíčové pro určení rizika pro lidský organismus. V této práci budou záměrně porušovány bateriové články a ze vznikajícího kouře budou zachytávány a analyzovány částice.

Označení

FCH/FSI-J-23-8269

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Energetický ústav
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

PREISLER, L.; JONÁŠOVÁ, S. Size and elemental composition of fine particles from li-ion battery cell explosion. Studentská odborná konference Chemie je život 2023 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2023. p. 91-91. ISBN: 978-80-214-6204-5.
Detail

MAYEROVÁ, K.; PREISLER, L.; JONÁŠOVÁ, S.; POSPÍŠIL, J.; SVĚRÁK, T. Size distribution and composition of particles during lithium-ion battery cell failure. PROCEEDINGS 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023. Tatranské Matliare: Faculty of Chemical and Food Technology STU in Bratislava, 2023. p. 189-189. ISBN: 978-808208-101-8.
Detail