Detail projektu

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Projekt je orientován na získání poznatků v oblasti přípravy nových materiálů. Experimentální výsledky získané za různých teplotních a tlakových podmínek při definovaných složeních přispějí k objasnění vztahu změn struktury a vlastnosti s cílem zevšeobecnit získané poznatky pro následné badatelský výzkum a aplikace v technologiích přípravy materiálů. V projektu bude část finančních prostředků věnována na stipendia studentů, s cílem hodnocení jejich podílu zejména v publikační aktivitě.

Označení

FCH-S-14-2498

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

KOSÁR, P.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Electroless nickel plating of the magnesium alloys. In XXI. International Students' Day of Metallurgy. 2014. p. 56-58. ISBN: 978-3-00-045996-2.
Detail

KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; HAVLICA, J. Electroless nickel plating as corrosion resistant layer on the magnesium alloy AZ91. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014. 2014. p. 293-296. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

CHÁRA, T.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Study of the Passive Layer and Corrosion Resistance of Stainless Steels. Lausanne: DGM, 2014.
Detail

CHÁRA, T.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Iontové odprašování pasivní vrstvy korozivzdorné oceli pro XPS. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 2014. s. 206-211. ISBN: 978-80-01-04822-1.
Detail

BÍLEK, V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and book of abstracts. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2014. ISBN: 978-961-92518-7-4.
Detail

NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; TVRDÍK, L.; LANG, K. Vývoj a možnosti výroby litých žárovzdorných materiálů. In Zborník referátov. 2014. s. 29-35. ISBN: 978-80-553-1673-4.
Detail

BÍLEK, V. Effect of Chemical Admixtures on the Properties of Alkali-Activated Slag. Studentská odborná konference Chemie je život: Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, 2014. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

KRATOCHVÍL, J.; OPRAVIL, T. The effect of boron and its compounds on setting of portland cement. Studentská odborná konference Chemie je život: Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

STŘÍTESKÝ, S., WEITER, M., VALA, M. The influence of solution-processed small-molecule semiconductor to control of OFET properties. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 93-93. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

ŠVEC, J.; NOVOTNÝ, R.; PTÁČEK, P.; LANG, K. Preparation of Insulating Refractory Based on Chemical Foaming. Sborník abstraktů Chemie je život - studentská konference. VUT Brno Fakulta chemická, 2014. p. 99-99. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

BEDNÁREK, J.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K. The Application of Air-Entraining Admixtures for the Development of Heat Insulating Moulded Refractory Concretes. Brno: 2014. p. 51-51. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

PAŘÍZEK, L.; PTÁČEK, P. Heat transfer in foamed refractory materials. Studentská odborná konference Chemie je život: Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
Detail

HAJDÚCHOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. The influence of sodium sulphite on Portland clinker hydration. VUT v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 60-60. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

KOLÁŘOVÁ, I.; ŠILER, P.; HAVLICA, J. Impact of Zn salts on hydration, compressive strength, microstructure, leachability and toxicity of ordinary Portland cement. Sborník abstraktů Chemie je život - studentská konference. Brno: VUT v Brně FCH, 2014. p. 71-71. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

KOSÁR, P.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Využití metalografie při charakterizaci procesu bezproudého niklování. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 2014. s. 121-126. ISBN: 978-80-01-04822-1.
Detail