Detail projektu

Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G

Období řešení: 01.07.2020 — 31.12.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2020-07-01 - 2022-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vypracování studie možnosti uplatnění P2G v ČR při využití přebytků energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Konkrétně jde o studii proveditelnosti akumulace ve formě výroby vodíku a syntetického metanu a jejich vtláčení do plynárenské soustavy. Výzkum stanoví specifika nasazení technologie P2G, možnosti výroby elektřiny z OZE, připravenost technických infrastruktur a grafický výstup vhodných lokalit.

Popis anglicky
The goal of the project is to develop a study of the possibility of applying P2G in the Czech Republic when using surplus energy from renewable sources (RES). Specifically, it is a study of the feasibility of accumulation in the form of hydrogen and synthetic methane production and their injection into the gas system. The research determines the specifics of the deployment of P2G technology, the possibilities of producing electricity from RES, the readiness of technical infrastructures and the graphic output of suitable locations.

Klíčová slova
Power to Gas; Metan; Vodík; Elektrolýza; Plynárenská soustava; Vstřikování; Grenn Gases

Klíčová slova anglicky
Power to Gas; Methane; Hydrogen; Electrolysis; Gas System; Injection; Grenn Gases

Označení

TK03010078

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- odpovědné pracoviště (13.02.2020 - 13.02.2020)
Ústav chemie materiálů
- odpovědné pracoviště (13.02.2020 - nezadáno)
Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (01.07.2020 - 31.12.2022)
EGÚ BRNO, a.s.
- příjemce (01.07.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

KOCŮREK, M.; PAVEL, L.; TOMÁŠ, M.; KOSTRHOUNOVÁ, P.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K.; NAVRÁTILOVÁ, T.; VOHLÍDKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, K. Studie možnosti uplatnění P2G v ČR. Brno: 2022. s. 1-108.
Detail

KOCŮREK, M.; PEŠEK, M.; KOSTRHOUNOVÁ, P.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K.; NAVRÁTILOVÁ, T.; VOHLÍDKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, K.: Metodický postup integrace technologií P2G do elektrizační a plynárenské; Metodický postup integrace technologií P2G do elektrizační a plynárenské infrastruktury. EGÚ Brno, a. s. Hudcova 487/76a 612 00 Brno-Medlánky Česká republika. (metodika schválená)
Detail

PEŠEK, M.; KOCŮREK, M.; MALÝ, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; NAVRÁTILOVÁ, T.; VOHLÍDKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, K.: Mapa zobrazující potenciál ČR v nasazení technologií P2G; Mapa zobrazující potenciál ČR v nasazení technologií P2G. EGÚ Brno, a. s. Hudcova 487/76a 612 00 Brno-Medlánky Česká republika. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail