Detail projektu

Vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2024

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- plně financující (2021-04-12 - 2024-12-31)

O projektu

Klíčová slova anglicky
dryer; sewage sludge; watter treatment; utilization waste heat; renewable source energy

Označení

FW03010117

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2024)
Fakulta chemická
- odpovědné pracoviště (21.06.2020 - 21.06.2020)
Ústav chemie materiálů
- odpovědné pracoviště (21.06.2020 - 23.06.2020)