Detail projektu

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Projekt se bude zabývat přípravou nových materiálů podloženou teoretickým zhodnocením teplotních a tlakových podmínek při definovaných složeních, charakterizací vstupních materiálů a připravených produktů, vysvětlením vztahu struktury a vlastnosti s cílem zevšeobecnit získané poznatky pro následné badatelský výzkum a aplikace v technologiích přípravy materiálů. V projektu bude část finančních prostředků věnována na stipendia studentů, kteří dosáhnou nebo dosáhli kvalitní výsledky v oblasti studia a zejména v publikační aktivitě

Označení

FCH-S-11-1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Výsledky

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. CO2 transport of the air cleaning process loop to water as the absorbent in the pilot-plant scrubber conditions. In PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air). ODOUR. Praha: ODOUR, ČSCHI, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-02293-0.
Detail

DUDOVÁ, M.; BARTÁK, T.; DLOUHÝ, A. Creep in directionally solidified NiAl–Mo eutectics. SCRIPTA MATERIALIA, 2011, vol. 2011, no. 8, p. 699-702. ISSN: 1359-6462.
Detail

KRÁL, P.; PEŘINA, P.; DLUHOŠ, J.; BARTÁK, T. 3D Analysis of Microstructure Changes Occuring During Creep Tests of Ultra-Fine Grained Materials. Materials Science Forum, 2013, vol. 753, no. 46, p. 46-49. ISSN: 1662-9752.
Detail

TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Magnesium alloy in some corrosion environments. Lausanne - Junior Euromat 2010: Deutsche Gesselschaft fur Materialkunde e.V., 2010.
Detail