Detail projektu

Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru.

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2019-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Získání nových poznatků a znalostí v atraktivní oblasti membránových separačních procesů, co by perspektivní technologie pro odstraňování amoniaku z technologického stupně úpravy digestátu, s následným zpracováním odpadních produktů z tohoto separačního stupně. Publikační a konferenční aktivity, které zvyšují konkurenceschopnost v rámci akademických pracovišť s obdobným zaměřením. Praktické prosazování se v realizační oblasti průmyslu i celé společnosti. Vytváření kvalitních a dlouhodobých kontaktů s průmyslovými podniky s vysokou odborností a dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje a výroby membránových modulů a v oblasti projekce, konstrukce a dodávek procesních celků.

Klíčová slova
amoniak

Označení

TH04030198

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (06.04.2018 - nezadáno)
agriKomp Bohemia s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)
MVB OPAVA CZ s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)
ZENA s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)

Výsledky

LINDOVSKÝ, J.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Separace amoniaku z víceviskózních kapalin. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
Detail

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; ŽŮREK, M.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. Prototyp kontaktorové stěny pro testování separace amoniaku z fugátu. Praha: VŠCHT v Praze, 2019. s. 1 (1 s.).
Detail

ŽŮREK, M.; KRIŠTOF, O.; FIEDLER, S.; NOVÁKOVÁ, N.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; LINDOVSKÝ, J.; MAYEROVÁ, K.; DOHNAL, M.; DOHNAL, M.; VIČÍKOVÁ, M.; HÁZY, R.: Membránový kontaktor – M-95001-22-Ex/N; Ověřená technologie separace amoniaku z fugátu bioplynových stanic. Umístění mobilní pracovní buňky u skladovací jímky na bioplynové stanici Bořetice. (ověřená technologie)
Detail

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; DOHNAL, M.; DOHNAL, M.: Prototyp membránového modulu 1.0; Prototyp membránového modulu. VUT, FSI, D5. (prototyp)
Detail

SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; ŽŮREK, M.; KRIŠTOF, O.; VIČÍKOVÁ, M.; DOHNAL, M.; DOHNAL, M.: Funkční vzorek membránového kontaktoru 1.0; Funkční vzorek membránového kontaktoru. bioplynová stanice Bořetice. (funkční vzorek)
Detail