Detail projektu

Aplikovaná environmentální chemie a technologie

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Ochrana životního prostředí vyžaduje důkladnou analýzu a pochopení procesů. Na něj pak navazuje holistický přístup při řešení problémů, které zahrnuje vývoj a implementaci účinných technologií. Projekt popisuje základní oblasti environmentálního výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, mikroplastů, ekotoxikologické studie, biodegradace a vybrané environmentální technologie. Z projektu budou hrazeny jak vědecko-výzkumné aktivity, tak i cestovné na konference a stipendia.

Označení

FCH-S-23-8297

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)