Detail projektu

Aplikovaná environmentální chemie a technologie

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Ochrana životního prostředí vyžaduje důkladnou analýzu a pochopení procesů. Na něj pak navazuje holistický přístup při řešení problémů, které zahrnuje vývoj a implementaci účinných technologií. Projekt popisuje základní oblasti environmentálního výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, mikroplastů, ekotoxikologické studie, biodegradace a vybrané environmentální technologie. Z projektu budou hrazeny jak vědecko-výzkumné aktivity, tak i cestovné na konference a stipendia.

Označení

FCH-S-23-8297

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

FUČÍK, J.; AMRICHOVÁ, A.; HAMPLOVÁ, M.; NAVRKALOVÁ, J.; SEDLÁŘ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L. Uptake of pharmaceuticals by lettuce (Lactuca sativa) grown under hydroponic conditions and in a terrestrial environment and earthworms (Eisenia fetida) in the soil environment. Dusseldorf, Germany: German Chemical Society, 2023. p. 104-104.
Detail

Kristýna Bilavčíková, Michaela Vašinová Galiová, Marie Novotná, Roman Hrstka, Jiří Pinkas, Jindřich Karban. High-resolution LA-ICP-MS and tracing Ru-based metallocene in tumour cells. Book of abstracts of the 16th European Workshop on Laser Ablation (EWLA2024). 2024. ISBN: 978-94-6498-854-3.
Detail

LINDOVSKÝ, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O. Ammonia separation technology for biogas plant using membrane contactor. 2023.
Detail

MAYEROVÁ, K.; PREISLER, L.; JONÁŠOVÁ, S.; POSPÍŠIL, J.; SVĚRÁK, T. Size distribution and composition of particles during lithium-ion battery cell failure. PROCEEDINGS 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023. Tatranské Matliare: Faculty of Chemical and Food Technology STU in Bratislava, 2023. p. 189-189. ISBN: 978-808208-101-8.
Detail

ŠUDOMOVÁ, L.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, STEINMENTZ Z.; H.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KUČERÍK, J. A differential scanning calorimetry (DSC) approach for assessing the quality of polyethylene terephthalate (PET) waste for physical recycling: a proof-of-concept study. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2023, vol. 148, no. 20, p. 10843-10855. ISSN: 1588-2926.
Detail

MACHALOVÁ, M.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; STRAČINA, T. 2D imaging of soft tissues using LA-ICP-MS. Carbonatites unique sources of knowledge and economic growth. 2023. ISBN: 978-80-906175-7-5.
Detail

MACHALOVÁ, M.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; STRAČINA, T. LA-ICP-MS in medical research. ChemZi. 2023. ISSN: 1336-7242.
Detail

KOŽNAROVÁ, S.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; HRSTKA, R. The Cisplatin, or There and Back Again. Carbonatites unique sources of knowledge and economic growth. 2023. ISBN: 978-80-906175-7-5.
Detail

ZOUFALÁ, A; MIKLASOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Influence of titanium dioxide nanoparticles on soil properties. CEEC-TAC7, BOOK OF ABSTRACTS. Romania: SITECH, 2023. p. 272-272. ISBN: 978-606-11-8461-3.
Detail

FOJT, J.; PALUCHA, N; HOLÁTKO, J; HAMMERSCHMIEDT, T; KINTL, A; BRTNICKÝ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KUČERÍK, J. OVLIVŇUJE BIODEGRADACE P3HB KVALITU PŮDNÍ ORGANICKÉ HMOTY? CO NÁM MŮŽE PROZRADIT TERMOGRAVIMETRIE. Termoanalytický seminář 2023: sborník příspěvků. Brno: Česká společnost chemická, 2023. s. 13-16. ISBN: 978-80-88307-16-7.
Detail

ROZSYPAL, T.; ZITOVÁ, K.; MRAVCOVÁ, L. Overcoming the BSTFA: Study on Trimethylsilylation Derivatization Procedures for Chemical Weapons Convention-Related Alcohols in Field Analysis. ANALYTICAL LETTERS, 2023, vol. august, no. 2023, p. 1-17. ISSN: 0003-2719.
Detail

MACHALOVÁ, M.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; STRAČINA, T. 2D imaging pomocí LA-ICP-MS jako diagnostický nástroj myokardiální fibrózy. Chémia a technológie pre život 25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 2023. ISBN: 978-80-8208-106.
Detail

FUČÍK, J.; JAROŠOVÁ, R.; BAUMEISTER, A.; REXROTH, S.; NAVRKALOVÁ, J.; AMRICHOVÁ, A.; HAMPLOVÁ, M.; SEDLÁŘ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L. Quantification and Spatial Distribution of Enrofloxacin in Earthworms after its Uptake from Contaminated Soil. Sborník abstraktů - Studentská odborná konference Chemie je život 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2023. p. 50-51. ISBN: 978-80-214-6204-5.
Detail

Jiří Kučerík, Martin Brtnický, Jakub Fojt, Petra Procházková, Marek Trojan, Natálie Palucha. Biodegradable Bioplastics: Their Pros and Cons from the Environmental Perspective. 2023.
Detail

ZOUFALÁ, A.; KUČERÍK, J. Vliv nanočástic oxidu titaničitého na vlastnosti půdy. Termoanalytický seminář 2023: sborník příspěvků. Brno: Česká společnost chemická, 2023. s. 60-64. ISBN: 978-80-88307-16-7.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; MÁCOVÁ, S.; AYDIN, S.; KALČÍKOVÁ, G.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KUČERÍK, J. Effects of biodegradable P3HB on the specific growth rate, root length and chlorophyll content of duckweed, Lemna minor. Heliyon, 2023, vol. 9, no. 12, ISSN: 2405-8440.
Detail

KOŽNAROVÁ, S.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; HRSTKA, R. Interaction of Platinum Derivatives with Cancerous Cells. Studentská odborná konference Chemie je život 2023 Sborník abstraktů. 2023. ISBN: 978-80-214-6204-5.
Detail

JEŽEK, S.; SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. Determination of platinum and palladium released from autocatalysts in soil samples from different‑sized urban agglomerations. International Journal of Environmental Science and Technology, 2024, vol. 1, no. 2024, p. 1-16. ISSN: 1735-2630.
Detail

HOLÁTKO, J; HAMMERSCHMIEDT, T.; KUČERÍK, J.; KINTL, A.; BALTAZÁR, T.; MALÍČEK, O.; LÁTAL, O.; BRTNICKÝ, M. Fertilisation of permanent grasslands with digestate and its effect on soil properties and sustainable biomass production. EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY, 2023, vol. 149, no. 126914, p. 1-9. ISSN: 1873-7331.
Detail

MUSTAFA, A.; UULFIQAR, U.; MUMTAZ, M.Z.; RADZIEMSKA, M.; HAIDER, f.U.; NAVEED, M.; HOLATKO, J.; HAMMERSHMIEDT, T.; NAVEED, M.; ALI, H.; KINTL, A.; SAEED, Q.; KUČERÍK, J.; BRTNICKÝ, M. Nickel (Ni) phytotoxicity and detoxification mechanisms: A review. CHEMOSPHERE, 2023, vol. 328, no. 138574, ISSN: 1879-1298.
Detail

Breiter K., Durisová J., Korbelová Z., Vašinová Galiová M., Hlozková M. Granite Pluton at the Panasqueira Tungsten Deposit, Portugal: Genetic Implications as Revealed from New Geochemical Data. Minerals, 2023, vol. 2, no. 13, ISSN: 2075-163X.
Detail

Hložková M., Vašinová Galiová M., Coufalík P., Breiter K., Škoda R., Březina M., Brtnický M., Kynický J. Determination of tin in geological materials using LA-ICP-MS: Seemingly simple analysis?. CHEMICAL GEOLOGY, 2023, no. 641, ISSN: 0009-2541.
Detail

Breiter K., Vašinová Galiová M., Hložková M., Korbelová Z., Kynický J., Costi H.T. Trace element composition of micas from rare-metal granites of different geochemical affiliations. LITHOS, 2023, no. 446, ISSN: 0024-4937.
Detail

Vereshchagin O.S., Gorelova L., Shagova A.K., Kasatkin A., Skoda R., Bocharov V.N., Vlasenko N.S., Vašinová Galiová M. Re-investigation of 'minasgeraisite-(Y)' from the Jaguaracu pegmatite, Brazil and high-temperature crystal chemistry of gadolinite-supergroup minerals. MINERALOGICAL MAGAZINE, 2023, vol. 3, no. 87, p. 470-479. ISSN: 0026-461X.
Detail

Gada P., Novák M., Vašinová Galiová M., Pezzota F. Chemical composition of tourmalines from the Manjaka pegmatite and its exocontact, Sahatany Valley, Madagascar. Journal of GEOsciences, 2023, vol. 3, no. 68, p. 185-202. ISSN: 1802-6222.
Detail

Breiter K., Vašinová Galiová M., Korbelová Z., Hložková M. Can lithium contents in mica be correctly calculated? Tischendorf́s proposal (Mineralogical Magazine 61/1997) 25 years after. MINERALOGICAL MAGAZINE, 2023, vol. 2023, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1471-8022.
Detail

FUČÍK, J.; AMRICHOVÁ, A.; BRABCOVÁ, K.; KARPÍŠKOVÁ, R.; KOLÁČKOVÁ, I.; POKLUDOVÁ, L.; POLÁKOVÁ, Š.; MRAVCOVÁ, L. Fate of fluoroquinolones in field soil environment after incorporation of poultry litter from a farm with enrofloxacin administration via drinking water. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2024, vol. 31, no. 13, p. 20017-20032. ISSN: 0944-1344.
Detail

HAMMERSCHMIEDT, T.; MUSTAFA, A.; KINTL, A.; RYANT, P.; BALTAZÁR, T.; MALÍČEK, O.; LÁTAL, O.; BRTNICKÝ, M. Time-dependent impact of co-matured manure with elemental sulfur and biochar on the soil agro-ecological properties and plant biomass. Scientific Reports, 2023, vol. 13, no. 1, ISSN: 2045-2322.
Detail

BRTNICKÝ, M.; MUSTAFA, A.; HAMMERSCHMIEDT, T.; KINTL, A.; RYANT, P.; BALTAZÁR, T. Pre-activated biochar by fertilizers mitigates nutrient leaching and stimulates soil microbial activity. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2023, vol. 10, no. 57, ISSN: 2196-5641.
Detail

NAVEED, M.; IMRAN, M.; BRTNICKÝ, M.; MUSTAFA, A. Elucidating the Potential of Dye-Degrading Enterobacter cloacae ZA14 for Cultivation of Solanum lycopersicum Plants with Textile Effluents. Water, 2023, vol. 15, no. 17, ISSN: 2073-4441.
Detail

KOŽNAROVÁ, S.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; NOVOTNÁ, M.; HRSTKA, R. High-resolution LA-ICP-MS imaging of Pt-derivatives in single cell and tumour tissue. Book of abstract of the 16th European Workshop on Laser Ablation (EWLA2024). 2024. ISBN: 978-94-6498-854-3.
Detail

TULKOVÁ, T.; FUČÍK, J.; KOZÁKOVÁ, Z.; PROCHÁZKOVÁ, P.; KRČMA, F.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; SOVOVÁ, K. Impact of various oxidation processes used for removal of sulfamethoxazole on the quality of treated wastewater. Emerging Contaminants, 2023, vol. 9, no. 3, p. 1-11. ISSN: 2405-6650.
Detail