Detail projektu

Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2018

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- částečně financující (2015-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky pro snížení emisí plynných polutantů a aerosolů, které jsou produkovány „malými“ producenty emisí: -vyvinout „miniaturizované“ pračky plynů natolik levné, aby si je byli schopni pořídit a instalovat i malí producenti emisí -připravit výrobu unifikované řady miniaturizovaných praček plynů pro širokou škálu malých producentů emisí, kteří se od sebe liší jak množstvím, tak i typem a koncentrací vypouštěných polutantů do ovzduší -vytvořit a instrumentálně vybavit Vyhledávací pracoviště miniaturizovanou pračkou plynů. Pracoviště bude ve spolupráci se státními orgány kontaktovat male producenty emisí, bude těmto producentům nápomocno při volbě pračky a bude společně s výrobcem optimalizovat pracovní režim chemisorpce pračky.

Popis anglicky
The project proposes to create conditions for reducing the gaseous pollutants generated by „small‟ producers of air pollutants: - to develop „miniaturized‟ gas scrubberrs avaible for such a price so the „small‟ producers of pollutants find them affordable - to set up an unified series of „miniaturized‟ gas scrubbers for numbers of „small‟ producers of pollutants who differ from each other with the quantity, sort and concentration of air pollutants emitted to the environment. - to create and equip Analytical and Scrubber Processing Consultant Center by the „miniaturized‟ chemical gas scrubber. Center will cooperate with state authority to contact clients represented by „small‟ producers of air pollutants. The Centere will provide the coordinate assistance in the scrubber selection.

Klíčová slova
pračka plynů; chemisorpce; plynné polutanty; dodržování emisních limitů; ekologie; čistota ovzduší

Klíčová slova anglicky
gas scrubber- chemisorption- gaseous pollutants- emission limits- ecology- air quality

Označení

TH01030820

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- odpovědné pracoviště (06.03.2017 - nezadáno)
MVB OPAVA CZ s.r.o.
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2017)
Sekce přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (01.01.2015 - 31.12.2017)

Výsledky

KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. CFD simulation of a gas phase and spiral nozzle-sprayed liquid in a wet scrubber. 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 Prague. 2018. p. 1-2.
Detail

KRIŠTOF, O. CFD and Experimental investigation of gas-liquid phase in wet shower scrubber. 10th World Congress of Chemical Engineering - Abstract Book. Barcelona: 2017. p. 1 (1 s.). ISBN: 987-84-697-8629-1.
Detail

KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KALIVODA, J. Experimental investigation of the breakup of spiral-nozzle-produced liquid curtain for absorption processes. 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2016.
Detail

KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J. Experimental and CFD investigation of gas and liquid phase in scrubber for absorption processes. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. p. 448-453. ISBN: 978-80-89597-58-1.
Detail

KALIVODA, J. Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017.
Detail

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Simple mathematical absorption model with system analysis technique. Prague: ČSCHI, 2016.
Detail

KALIVODA, J. Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017.
Detail

ADAMČÍK, M.; SVĚRÁK, T.; PECIAR, P. PARAMETERS EFFECTING FORCED VORTEX FORMATION IN BLADE PASSAGEWAY OF DYNAMIC AIR CLASSIFIER. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2017, vol. 57, no. 5, p. 304-315. ISSN: 2336-5382.
Detail

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Absorption with chemical reaction in pilot-plant scrubber equipped with a spiral nozzle. Prague: ČSCHI, 2018.
Detail

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Removing a CO2 from air masses by a pilot plant scrubber equipped with a spiral nozzle. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 37-37. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KALIVODA, J.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; ŽŮREK, M. Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí. 2019. s. 1-25.
Detail

ŽŮREK, M.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; MVB OPAVA CZ s.r.o., Ostravská 350/2b, Opava, 74770, CZ Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, CZ: Čističky vzduchu. 5887296, průmyslový vzor. (2018)
Detail

ŽŮREK, M.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.: FV/LPTP; Funkční vzorkek pilotní jednotky miniaturizované pračky plynů 1. generace. VUT v Brně, FSI. (funkční vzorek)
Detail