Detail projektu

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Projekt je orientován na získání poznatků v oblasti přípravy nových materiálů. Experimentální výsledky získané za různých teplotních a tlakových podmínek při definovaných složeních přispějí k objasnění vztahu změn struktury a vlastnosti s cílem zevšeobecnit získané poznatky pro následné badatelský výzkum a aplikace v technologiích přípravy materiálů. V projektu bude část finančních prostředků věnována na stipendia studentů, s cílem hodnocení jejich podílu zejména v publikační aktivitě.

Označení

FCH-S-12-1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Magnesium alloys with conversion coatings. Lausanne - Junior Euromat 2012: Deutsche Gesselschaft fur Materialkunde e.V., 2012.
Detail

WASSERBAUER, J. Měření stříbrné vrstvy na mosazném podkladu. 2012. s. 1-9.
Detail

WASSERBAUER, J. Charakterizace kontaktních vrstev konektorů. 2012. s. 1-18.
Detail

MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; LETAVAJ, E.; HAHN, F. PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF LONG FLAX/THERMOSET BIOCOMPOSITES WITH MODIFIED INTERPHASE. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 13, no. 2, p. 107-109. ISSN: 2336-7210.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; RUTTKAYOVÁ, V.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Surface modification of AZ31 by fluoride coatings. 2012.
Detail

KONEČNÁ, Z.; KOZLOVÁ, R.; MATOUŠEK, D.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Corrosion studies of Mg-Zn-Ca and AZ31 magnesium alloys. 2012.
Detail

ZDAŘIL, L.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; KOUBA, J. Příčiny defektů na elektrolyticky vyloučeném zinkovém povlaku. 2012.
Detail

KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudá depozice Ni-P vrstvy na slitině AZ91. 2012.
Detail

MIKULÍK, D.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Měření odtrhové pevnosti nátěru na slitině AZ91. 2012.
Detail

CHÁRA, T.; KOUBA, J.; KRYSTÝNOVÁ, M.; ZMRZLÝ, M. Porovnání účinnosti preparátů pro ochranu oceli proti bodové korozi. 2012.
Detail

PETR, J.; SLOUKOVÁ, K.; KOUBA, J.; ZMRZLÝ, M. Vliv doby dezoxidace materiálu na pevnost lepeného spoje. 2012.
Detail

KOUBA, J.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J.; WASSERBAUER, J. Konverzní povlaky na bázi ceru pro hliníkové slitiny. 2012.
Detail

KOUBA, J.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J.; HADZIMA, B. Cerium-based conversion coatings for aluminium alloys. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 334-339. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; ZMRZLÝ, M.; KOUBA, J.; CHÁRA, T. Porovnání účinnosti preparátů pro ochranu proti bodové korozi. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 156-161. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

PETR, J.; ZMRZLÝ, M.; KOUBA, J.; SLOUKOVÁ, K. Vliv doby deoxidace na výslednou pevnost lepeného spoje. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 215-219. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M.; PICHLER, B. Characterization of cement pastes and the combination of macroscopic properties with microscopy properties. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 473-478. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudé nanášení Ni-P povlaku na hořčíkovou slitinu AZ91. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 64-67. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Optimalizace technologie bezproudého niklování hořčíkových slitin. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 134-139. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

MIKULÍK, D.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Měření odtrhové pevnosti nátěru na slitině AZ91. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 193-197. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J. Konverzní povlaky na hořčíkových slitinách. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 59-63. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J. Fluoridový konverzný povlak na horčíkovej zliatine AZ31. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 77-81. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Surface treatment on magnesium alloys. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 460-465. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

KONEČNÁ, Z.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Koroze hořčíkových slitin AZ31 a Mg-Zn-Ca v bakteriálním prostředí. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 128-133. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

KOZLOVÁ, R.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Studie koroze hořčíkových slitin AZ31 a Mg-Zn-Ca v prostředí kvasinky. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 146-150. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

MATOUŠEK, D.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Korozní chování hořčíkových slitin v přítomnosti houbovitých mikroorganismů. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 181-186. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Povrchová úprava hočíkovej zliatiny AZ31 fluoridovými povlakmi. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 220-223. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; RUTTKAYOVÁ, V.; BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Protikorózna ochrana horčíkových zliatin chemickými konverznými povlakmi. In Studentská konference Chemie je život. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 198-202. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

TKACZ, J.; NĚMCOVÁ, A.; ZMRZLÝ, M.; PACAL, B. Improvement of corrosion resistence of magnesium alloy AZ61. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2012, vol. 56, no. 4, p. 100-103. ISSN: 1804-1213.
Detail

PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Al; Hlinito-křemičitá žárovzdorná izolace s objemovou hmotností pod 40 kg/m3. 2030. (funkční vzorek)
Detail

PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Mg; Hořečnatá žárovzdorná izolace s nízkou objemovou hmotností. 2030/4033. (funkční vzorek)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Výrobník pěny pro žárniny; Zařízení na přípravu pěny pro lehčení žárovzdorných hmot. Laboratoř 2030, laborator 0010. (funkční vzorek)
Detail