Detail projektu

Atomizační zařízení pro sprejové absorbéry

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Globální oteplování je jedním z nejpalčivějších problémů moderní společnosti. Hlavní příčinou globálního oteplování jsou emise skleníkových plynů (hlavně CO2). Pro potlačení globálního oteplování může být použita technologie absorpce CO2 po spalování ve sprejovém absorbéru. V tomto projektu dojde k propojení dvou výzkumů. Interakce spreje ve sprejových absorbérech (FSI) a separace procesních plynů (FCH). Toto spojení umožní hlubší pochopení dějů probíhajících při absorpci CO2.

Označení

FCH/FSI-J-23-8404

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Cejpek Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lindovský Jiří, Ing. - spoluřešitel
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Energetický ústav
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

CEJPEK, O.; MALÝ, M.; HÁJEK, J.; LINDOVSKÝ, J.; JEDELSKÝ, J. Comparison of Pressure Swirl Hollow-Cone and Full-Cone Atomizers for Spray Column Application. Jeju: Ilass Asia 2023, 2023. p. 97-98.
Detail

LINDOVSKÝ, J.; CEJPEK, O.; JEDELSKÝ, J.; SVĚRÁK, T. Carbon dioxide absorption using laboratory-scale spray absorber. Berlin: 2023.
Detail

LINDOVSKÝ, J.; SVĚRÁK, T.; CEJPEK, O.; JEDELSKÝ, J. Carbon dioxide absorption using laboratory-scale. Berlin: 2023.
Detail