Detail projektu

Filtrační přepážky na bázi alkalicky aktivovaných materiálů: příprava, charakterizace, vlastnosti

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Cílem projektu je zjistit použitelnost pojiv na bázi sekundárních surovin (struska, popílek) pro přípravu filtračních přepážek. Z navržených směsí budou připravena zkušební tělesa pro testování mechanických pevností při zachování určitého podílu porozity a velikosti pórů. Z vybraných směsí s nejlepšími mechanickými pevnostmi budou připraveny filtračních přepážky a budou změřeny distribuce velikostí pórů, permeabilita, stanoveny tlakové ztráty při průchodu tekutiny přepážkou a množství částic, které nebudou odfiltrovány.

Označení

FCH/FSI-J-17-4606

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Laboratoř přenosu tepla a proudění
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Ceramic membranes based on alkali-activated materials. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. p. 501-507. ISBN: 978-80-89597-58-1.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 20-21. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
Detail

BÍLEK, V. Alkalicky aktivované systémy. 2017.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali-Activated Slag across the Different Doses of Activator. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 3-4. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů. 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský dvůr: SEKURKON s.r.o., 2017. s. 18-25. ISBN: 978-80-86604-73-2.
Detail

Air filtration performance of hollow-fibre membranes for submicron particles removal. 10th World Congress of Chemical Engineering 2017. Barcelona: 2017. p. 970-970. ISBN: 978-84-697-8629-1.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 7-10. ISSN: 1013-9826.
Detail

BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali-Activated Slag across the Different Doses of Activator. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 19-22. ISSN: 1013-9826.
Detail

KEJÍK, P.; BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; HAJZLER, J.; BŘEZINA, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; KALINA, L. Porous Systems Based on Alkali-Activated Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 179-184. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

BULEJKO, P.; STRÁNSKÁ, E. Variations in anion-exchange membrane properties with ionic resin moisture. IONICS, 2019, vol. 25, no. 9, p. 4251-4263. ISSN: 0947-7047.
Detail

BULEJKO, P., STRÁNSKÁ, E. The effect of initial moisture content of cation-exchange resin on the preparation and properties of heterogeneous cation-exchange membranes. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2018, vol. 205, no. 1, p. 470-479. ISSN: 1879-3312.
Detail