prof. Ing.

Tomáš Svěrák

CSc.

FCH, VR FCH – člen vědecké rady

sverak@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.

Publikace

 • 2023

  HORVÁT, P.; SVĚRÁK, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; KRIŠTOF, O. Air cooling efficiency by glass and silicon carbide baffled pilot plant shell and tube heat exchanger. Book of Abstracts - Posters - 14th ECCE and 7th ECAB. Berlin: DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., 2023.
  Detail | WWW

  MAYEROVÁ, K.; PREISLER, L.; JONÁŠOVÁ, S.; POSPÍŠIL, J.; SVĚRÁK, T. Size distribution and composition of particles during lithium-ion battery cell failure. PROCEEDINGS 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023. Tatranské Matliare: Faculty of Chemical and Food Technology STU in Bratislava, 2023. s. 189-189. ISBN: 978-808208-101-8.
  Detail

  LINDOVSKÝ, J.; CEJPEK, O.; JEDELSKÝ, J.; SVĚRÁK, T. Carbon dioxide absorption using laboratory-scale spray absorber. Berlin: 2023.
  Detail

  LINDOVSKÝ, J.; SVĚRÁK, T.; CEJPEK, O.; JEDELSKÝ, J. Carbon dioxide absorption using laboratory-scale. Berlin: 2023.
  Detail

  LINDOVSKÝ, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O. Ammonia separation technology for biogas plant using membrane contactor. 2023.
  Detail

 • 2022

  LINDOVSKÝ, J.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Separace amoniaku z víceviskózních kapalin. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
  Detail

  VALOVIČ, S.; SVĚRÁK, T.; KURŤÁK, M. Vliv provozních parametrů na fotokatalytickou degradaci polutantů ve vodách. 68. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2021. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Účinnost tepelného výměníku z karbidu křemíku při režimech kondenzace vzdušné vlhkosti. 68. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Air cooling by the pilot plant silicon carbide shell and tube heat exchanger. 26th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2022. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Hot Air Cooling by the Silicon Carbide Shell and Tube Heat Exchanger with Baffles. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ŠULEKOVÁ, N.; VLASÁK, J.; TUUNILA, R.; KINNARINEN, T.; SVĚRÁK, T.; HÄKKINEN, A. Ultrafine wet grinding of corundum in the presence of triethanolamine. POWDER TECHNOLOGY, 2022, roč. 395, č. 1, s. 556-561. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

 • 2021

  VLASÁK, J.; HORVÁT, P.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Separation of pollutants from the air using a pilot plant called a wet scrubber. Sborník přednášek z XXIII. mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek. 2021. s. 143-156. ISBN: 978-80-7616-136-8.
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Hot Humid Air Cooling by Shell and Tube Heat Exchangers. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

 • 2020

  TRPĚLKOVÁ, Ž.; HURYCHOVÁ, H.; ONDREJČEK, P.; SVĚRÁK, T.; KUENTZ, M.; ŠKLUBALOVÁ, Z. Predicting the Angle of Internal Friction from Simple Dynamic Consolidation Using Lactose Grades as Model. Journal of Pharmaceutical Innovation, 2020, roč. 15, č. 3, s. 380-391. ISSN: 1872-5120.
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; HORVÁT, P. Use of a pilot scrubber separation device for specific pollutant in the air. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. ISBN: 978-80-214-5921-2.
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Humid Air Cooling by Shell and Tube Heat Exchangers. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Experimental and modeling study on fouling of hollow-fiber membranes by fine dust aerosol particles. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2020, roč. 616, č. 118562, s. 1-10. ISSN: 0376-7388.
  Detail | WWW

 • 2019

  KALIVODA, J.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; ŽŮREK, M. Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí. 2019. s. 1-25.
  Detail

  BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; DOHNAL, M.; SVĚRÁK, T. Fine/ultrafine particle air filtration and aerosol loading of hollow-fiber membranes: A comparison of mathematical models for the most penetrating particle size and dimensionless permeability with experimental data. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2019, roč. 592, č. 117393, s. 1-11. ISSN: 0376-7388.
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; ŠULEKOVÁ, N.; TUUNILA, R.; KINNARINEN, T.; SVĚRÁK, T.; HÄKKINEN, A. Milling batch parameters of corundum powder milled in a water medium. ESCC2019-Book of extended abstracts. Leeds, UK: University of Leeds, 2019. s. 107-108.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Pressure drop evolution during dust loading of hollow-fiber membranes. In International Conference and Exhibition for Filtration and Separation Technology, Filtech 2019. Kolín n. Rýnem: 2019. s. 1-8. ISBN: 978-3-941655-17-1.
  Detail | WWW

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; ŽŮREK, M.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. Prototyp kontaktorové stěny pro testování separace amoniaku z fugátu. Praha: VŠCHT v Praze, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J. PŘEČISTĚNÍ VZDUŠINY POMOCÍ ZAŘÍZENÍ SCRUBBER. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Purkyňova 464/118, 612 00, 2019. ISBN: 978-80-214-5730-0.
  Detail | WWW

  KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. Experimental Study on Spray Breakup in Turbulent Atomization Using a Spiral Nozzle. Processes, 2019, roč. 7, č. 12, s. 1-25. ISSN: 2227-9717.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; DREVENÝ, L.; KALIVODA, J. Air Purification from CO2 Gas Using a Scrubber and Suggestions to Reach a Better Efficiency. Materials Science Forum, 2019, roč. 955, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Poloprovozní plynnový scrubber a jeho účinnost. Hotel Jezerka, Seč: CHISA - VŠCHT Praha, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Tepelné výměníky pro potřeby provozních kapalinových scrubberů. 66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. Praha: ČSCHI Praha, 2019.
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Silicon Carbide Shell and Tube Heat Exchangers for Scrubbering Processes for Cooling. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Pilot gas scrubber and its efficiency. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠTEVULOVÁ, N.; EŠTOKOVÁ, A.; BALTAKYS, K.; SVĚRÁK, T. Sustainable Building Materials and Technologies 2018. Advances in Materials Science and Engineering. London, United Kingdom: Hindawi, 2018. s. 1-2. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Absorption with chemical reaction in pilot-plant scrubber equipped with a spiral nozzle. Prague: ČSCHI, 2018.
  Detail | WWW

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Removing a CO2 from air masses by a pilot plant scrubber equipped with a spiral nozzle. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 37-37. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. CFD simulation of a gas phase and spiral nozzle-sprayed liquid in a wet scrubber. 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 Prague. 2018. s. 1-2.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J. Aerosol filtration using hollow-fiber membranes: Effect of permeate velocity and dust amount on separation of submicron TiO2 particles. POWDER TECHNOLOGY, 2018, roč. 340, č. 1, s. 344-353. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P. Air filtration using hollow-fibre membranes for nanoparticle removal. In FILTECH 2018, March 13-15, Cologne – Germany. 2018. s. 1-12. ISBN: 978-3-941655-15-7.
  Detail

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; SVĚRÁK, T. Air filtration performance of symmetric polypropylene hollow-fibre membranes for nanoparticle removal. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2018, roč. 197, č. 1, s. 122-128. ISSN: 1383-5866.
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; DREVENÝ, L.; KALIVODA, J. Separation of air pollutants using different types of scrubbers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018, Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. s. 54-54. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; DOHNAL, M.; ONDRÁČEK, J. Aerosol separation efficiency and pressure drop evolution with intense particle loading of hollow-fiber membranes. 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 Prague. 2018. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2017

  ŠTEVULOVÁ, N.; EŠTOKOVÁ, A.; BALTAKYS, K.; SVĚRÁK, T. Sustainable Building Materials and Technologies. LONDON: Hindawi, 2017. s. 1-2.
  Detail | WWW

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J.; HORSKÝ, J. Covering ability of aluminum pigments prepared by milling processes. POWDER TECHNOLOGY, 2017, roč. 305, č. 1, s. 396-404. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J. Experimental and CFD investigation of gas and liquid phase in scrubber for absorption processes. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. s. 448-453. ISBN: 978-80-89597-58-1.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; OSTREZI, J.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; KEJÍK, P.; MAYEROVÁ, K.; ADAMČÍK, M. Separation of gaseous air pollutants using membrane contactors. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, roč. 92, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  ADAMČÍK, M.; SVĚRÁK, T.; PECIAR, P. PARAMETERS EFFECTING FORCED VORTEX FORMATION IN BLADE PASSAGEWAY OF DYNAMIC AIR CLASSIFIER. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2017, roč. 57, č. 5, s. 304-315. ISSN: 2336-5382.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T. Efficiency of hollow- fiber membranes for air filtration of submicron particles. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. s. 495-499. ISBN: 978-80-89597-58- 1.
  Detail

  BÓGYIOVÁ, C.; BULEJKO, P.; FEKETE, R.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; TKACZ, J.; VLASÁK, J.; WASSERBAUER, J.; SVĚRÁK, T. BULK PROPERTIES OF PYROLYSIS COKE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2017. s. 1-44.
  Detail

  Hurychová Hana, Ondrejček Pavel, Šklubalová Zdenka, Vrníková Barbora, Svěrák Tomáš. The influence of stevia on the flow, shear and compression behavior of sorbitol, a pharmaceutical excipient for direct compression. Pharmaceutical Development and Technology, 2017, roč. 23, č. 2, s. 125-131. ISSN: 1097-9867.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Nízkoteplotní separace plynných polutantů prostřednictvím trubkových tepelných výměníků. 2017. s. 1-10.
  Detail

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; SVĚRÁK, T. Air purification performance of polypropylene hollow- fibre membranes in submicron particle removal. In Proceedings of 18th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017. s. 88-91. ISBN: 978-80-270-2862- 7.
  Detail | WWW

 • 2016

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; RAUDENSKÝ, M. Hiding Power of Aluminum Metal Pigments Development in the Ball Mill Grinding Process. Solid State Phenomena, 2016, roč. 244, č. 1, s. 19-25. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J. Filtrační účinnost membrán na bázi dutých vláken při odstraňování částic ze vzduchu. In Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov. Praha: Česká aerosolová společnost, 2016. s. 65-68. ISBN: 978-80-86186-85- 6.
  Detail | WWW

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Application of Simplified Mathematical Model on Gas Scrubbing Process. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 1, s. 147-152. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Simple mathematical absorption model with system analysis technique. Prague: ČSCHI, 2016.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Air filtration using polymeric hollow- fibre membranes. 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2016.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KALIVODA, J. Experimental investigation of the breakup of spiral-nozzle- produced liquid curtain for absorption processes. 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2016.
  Detail

  KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Self-supported Geopolymer- based Barriers for Filtration Applications. 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

 • 2015

  SVĚRÁK, T.; BAKER, C. G. J.; SIKOROVÁ, K.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O. Progress of the IR measurement in the area of the fine, particulate material water content. International Journal of Environmental Engineering, 2015, roč. 2, č. 1, s. 146-149. ISSN: 2374- 1724.
  Detail

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; BORGUĽOVÁ, E.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K.; HURYCHOVA, H.; ŠKLUBALOVA, Z.; PECIAR, P. SURFACTANTS GRINDING ACTIVATION OF CLINKER. Scientifc proceedings, 2015, č. 23, s. 53-56. ISSN: 1338-1954.
  Detail

  KINNARINEN, T.; TUUNILA, R.; HUHTANEN, M.; HÄKKINEN, A.; KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T. Wet grinding of CaCO3 with a stirred media mill: Influence of obtained particle size distributions on pressure filtration propertie. POWDER TECHNOLOGY, 2015, roč. 273, č. 1, s. 54-61. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K. Attritor iron content measurement via objective colour determination. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. s. 125-125. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  KINNARINEN T.; TUUNILA R.; HUHTANEN M.; HÄKKINEN A.; KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T. Prediction of pressure filtration characteristics of CaCO3 suspensions ground in a vertical stirred media mill. MINERALS ENGINEERING, 2015, roč. 83, č. 1, s. 201-204. ISSN: 0892-6875.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; RAUDENSKÝ, M. Bulk properties of surface treated limestone powders. In Conference Proceedings, 1st International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials – AMAM2015. Conference Proceedings, 1st International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials – AMAM2015. Digilabs S.a.s., 2015. s. 71-76. ISSN: 2283- 5954.
  Detail | WWW

 • 2014

  SVĚRÁK, T.; Baker, G. J. CH.; SIKOROVÁ, K.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O. Progress of the IR measurement in the area of the fine particulate material water content. In Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Applied Science and Environmental Engineering. USA: Institute of Research Engineers and Doctors, 2014. s. 20-23. ISBN: 978-1-63248-033- 0.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Do you wish to save energy when grinding cement clinker? Do not be afraid of chemistry then!. ECRA Round Table “Future Grinding Technologies”, Duesseldorf: European Cement Research Academy, 2014.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; ŠÍPKOVÁ, H. Advances in Geopolymer Membrane Filtration Mechanical Properties. 2014 Membrane Technology Conference and Exposition. Las Vegas, Nevada, USA, 2014: American Water Works Association, 2014.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; SLANINA, O.; SIKOROVÁ, K.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O. Bulk properties of micro- fine ligneous fillers. In 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, Authors of papers. Praha: Orgit Ltd., 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; SIKOROVÁ, K. PILOT- PLANT SHOWER SCRUBBER FOR CLEANING POLLUTED GAS. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. s. 128-128. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail | WWW

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; SIKOROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. Specific grinding energy and phase changes of the limestone and corundum ground stock in the ultrafine activated comminution process. 21st International Congress of Chemical Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, 23 - 27 August 2014, Praha, Czech Republic, Czech Society of Chemical Engineering. 2014. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. Mechanical and filtering properties of non-sintered porous solids for filtration applications. In Engineering Mechanics 2014, 20th International Conference, May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic. Engineering mechanics 2014. Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2014. s. 112-115. ISBN: 978-80-214-4871-1. ISSN: 1805-8248.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; SIKOROVÁ, K. The potential use of geopolymer- based materials in filtration applications. 21st International Congress of Chemical Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, 23 - 27 August 2014, Praha, Czech Republic, Czech Society of Chemical Engineering. 2014. ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  BULEJKO, P.; SIKOROVÁ, K.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Filtration Membranes Based on Secondary Materials: Preparation, Characterization, and Properties. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. Non- sintered porous barriers based on granular materials and inorganic binders. 13th International Conference on Inorganic Membranes, July 6-9, 2014, Brisbane, Australia, Book of Abstracts. 2014.
  Detail

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; SIKOROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. COIR- BASED FILLERS GRINDING AND BULK PROPERTIES. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. s. 111-111. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; SIKOROVÁ, K. CO2 absorption to the NaOH solution using pilot- plant wet shower scrubber. 21st International Congress of Chemical Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, 23 - 27 August 2014, Praha, Czech Republic, Czech Society of Chemical Engineering. 2014. ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

 • 2013

  SVĚRÁK, T.; SIKOROVÁ, K. Problems with the Continous Measurement of the Powdered Materials Moisture Content. International Congress on Particle Technology PARTEC 2013, Nurnberg, 23.-25.4. 2013. Nurnberg: Nurmberg Messe GmbH, 2013. ISBN: 978-3-00-040578- 5.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BAKER, C.; KOZDAS, O. Efficiency of grinding stabilizers in cement clinker processing. MINERALS ENGINEERING, 2013, roč. 2013, č. 43- 44, s. 52-57. ISSN: 0892- 6875.
  Detail | WWW

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; SLANINA, O. MILLING AND BULK PROPERTIES OF SPECIAL VERY FINE WOOD POWDERS. In Selected processes at the wood processing. Zvolen, Slovakia: Department of Chemistry and Chemical Technologies, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-228-2534- 4.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BAKER, C. Metal powder grinding in the pilot plant size ball mill conditions. In Proceeding of 13th European Symposium on Comminution and Classification. Braunschweig: Sierke Verlag, 2013. s. 368-371. ISBN: 978-3-86844-551- 0.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; SLANINA, O.; KRIŠTOF, O.; SIKOROVÁ, K.; FEKETE, R. Mletí a sypné vlastnosti netypických dřevinových plniv. In Sborník CHISA 2013. 1. Srní: ČSCHI, 2013. s. B2.5- 1 (B2.5-10 s.)ISBN: 978-80-02-02500- 9.
  Detail

 • 2012

  SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; BULEJKO, P.; SCHWARZEROVÁ, L. Efektivní využití údajů o jemně mletém uhlí fuzzy metodou. In Kvalita cementu 2012, VÚSTAH, Výzkumný ústav stavebních hmot. Brno: VÚSTAH a.s., 2012. s. 61-72. ISBN: 978-80-87397-10- 7.
  Detail

  EŠTOKOVÁ, A.; SVĚRÁK, T. Analysis of the Metal Content in Particulate Matter in Relation to New European Target Values. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering. Košice, SK: TUKE, 2012. s. 1-5. ISBN: 9788055309057.
  Detail

  ŠTEVULOVÁ, N.; EŠTOKOVÁ, A.; SVĚRÁK, T. Ground stock changes under the dry mode of the ultra- fine grinding conditions. Praha: ČSCHI, 2012. s. 1364-1364. ISBN: 978-80-905035-1- 9.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P. Mechanochemistry changes of the calcium carbonate grinding stock under the dry mode of the ultra- fine grinding conditions. In CHoPS 2012, 7th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, 10. - 13. September 2012, Friedrichshafen/ Germany. Friedrichshafen: 2012. s. 1-10. ISBN: 9781629935362.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; ZUBEK, P.; FEKETE, R. Vliv sypných vlastností partikulárních materiálů na jemnosti materiálu. In VII. konference s mezinárodrodnou účasťou Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí. Košice, Slovensko: TUKE Košice, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-1211- 8.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; ŠTEVULOVÁ, N.; EŠTOKOVÁ, A.; SIKOROVÁ, K. The Moisture Content of Powdered Materials Continuous Measurement Possibilities. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering. Košice, SK: TUKE, 2012. s. 1-5. ISBN: 9788055309057.
  Detail

 • 2011

  SVĚRÁK, T.; ŠTEVULOVÁ, N.; EŠTOKOVÁ, A. Kinetika měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. In Sborník, 58.Konference chemického a procesního inženýrství, 24.-27. října 2011, Srní, Šumava, CHISA 2011, CD ROM. Praha: ČSCHI, 2011. s. 1-11. ISBN: 978-80-905035-0- 2.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; VODIČKOVÁ, E. A Feasible Scale Up of Slurry TiO2 Photocatalytic Reactors. Book of Abstracts of 8th European Congress of Chemical Engineering, http://www.ecce2011. de. Berlin: DECHEMA, 2011. s. 651-651.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; KOZDAS, O. Cement Clinker Milling Aid Additives. Book of Abstracts of 8th European Congress of Chemical Engineering, http://www.ecce2011. de. Berlin: 2011.
  Detail

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. CO2 transport of the air cleaning process loop to water as the absorbent in the pilot-plant scrubber conditions. In PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air). ODOUR. Praha: ODOUR, ČSCHI, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02293- 0.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Aktivátory mletí používané v průmyslu cementu. In V. odborný seminář Kvalita cementu 2011. Brno: VÚSTAH, 2011. s. 51-60. ISBN: 978-80-87397-04- 6.
  Detail

 • 2010

  SVĚRÁK, T. Dezintegrace pevné fáze. Košice: 2010. s. 1-11.
  Detail

 • 2009

  SVĚRÁK, T. Specifika cesty k Nanomateriálům technologiemi Ultrajemného mletí. 2009.
  Detail

 • 2008

  SVĚRÁK, T.; KOZDAS, O.; FRANK, V. Critical Particulates Fineness of the Air Classification Processes. : Book of Abstracts of the international conference 4th Meeting on Chemistry and Life, September 9-11, 2008. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2008, 2008. ISBN: 978-80-214-3715-9.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; KOZDAS, O.; FRANK, V. Critical Particulates Fineness of the Air Classification Processes. Chemické listy (S), 2008, roč. 102, č. 15, s. 852-855. ISSN: 1803- 2389.
  Detail

 • 2007

  SVĚRÁK, T. Dezintegrace práškovitých farmak, Zvaná přednáška pro výrobce léčiv, FAVEA. 2007.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Klíčová mlecí zařízení dneška. In Sborník přednášek 54. konference chemického a procesního inženýrství, Srní, 15.-18. října 2007. Praha: ČSCHI, 2007. s. 23 ( s.)ISBN: 80-86059-47- 2.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Příprava ultrajemných práškovitých materiálů pro výrobu léčiv. 2007.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Současné trendy mletí - habilitační přednáška ČVUT Praha. 2007.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Todays Trends of Comminution Processes. In Habilitační přednášky. Praha: FS ČVUT, 2007. s. 1-27. ISBN: 978-80-01037-01- 0.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Contribution to the (electro) conducting minerals grinding process. In MinFo Bulletin No.37/ 2007. MinFo SWEDISH MINERAL PROCESSING RESARCH ASSOCIATION. Stockholm: Swedish Mineral Processing Research Association, 2007. s. 211-217. ISSN: 0280- 5480.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; FRANK, V.; STRAŽIŠAR, J.; HANN, D. Analýza diferencí výsledků měření sypných vlastností partikulárních látek získaných odlišnými metodami. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. 2007 (XV), č. 2, s. 2/ 07 ( s.)ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Rozvoj technologií ultra- jemného mletí práškových materiálů. In VIII.Vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, 28.-30.mája 2007, Zborník prednášok, Sekcia 3: Environmentálne inženýrstvo. Košice, SK: TUKE, 2007. s. 253-261. ISBN: 978-80-8073-791- 7.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Analýzy ( Možnosti a podmínky získávání jemné frakce hydrotalcitu tříděním, granulometrické limity a morfologické vlastnosti této frakce), HS FCH VUT Brno, HS 1670033. VUT FCH Brno: DIAMO Dolní Rožínka, 2007. s. 1-30.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Ultrajemné mletí směsných oxidů Ce-Bi- Ln a Ln2Zr2O7 v inertní atmosféře. FCH VUT Brno: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-12.
  Detail

  SVĚRÁK, T. "Sypné vlastnosti semen řepky olejnaté", Projekční podklady pro návrh provozních velkoobjemových sil výroby biopaliv. FCH VUT Brno: VKS Pohledští Dvořáci a.s., Havlíčkův Brod, 2007. s. 1-10.
  Detail

  SVĚRÁK, T. "Třecí vlastnosti práškového PTA v kontaktu s definovaným povrchem", podklady pro návrh provozních sil, HS FCH VUT Brno, HS 1670032. FCH VUT Brno: HS B-projekting, Zlín, 2007. s. 1-10.
  Detail

  SVĚRÁK, T. An Influence of Coal Fly Ash Alkaline Activation on Compressive Strenth of Composites Referee s Report, Selected Scientific Papers Vol.2, 2007. TUKE, Košice (SK): 2007.
  Detail

  Matijašič, G., Žižek, K., Glasnovič, A. Suspension Rheology During Wet Comminution in Planetary Ball Mill, Referee s Report, Chemical Engineering Research and Design,The official journal of European Federation of Chemical Engineering, Part A. N.York (U.S.): Elsevier, 2007. s. 1-2.
  Detail

  Musci, G. Fast Test Method for the Determination of the Grindability of Fine Materials, Referee s Report, Chemical Engineering Research and Design. N.York (U.S.): ELsevier, 2007. s. 1-2.
  Detail

  Hann, D., Stražišar, J. The Influence of Some Parameters on the Flow Properties of Bulk Solids, Referees Report, Particle and Particle Systems Characterisation, WILEY-VCH, Wennheim. Wennheim (Germany): WILEY- VCH, 2007. s. 1-2.
  Detail

  Formisani, B., Girimonte, R., Longo, T. Tle fluidization pattern of density segregating binary mixtures, Referees Report, Chemical Engineering Research and Design. N.York (U.S.): Elsevier, 2007. s. 1-2.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Contribution to the (electro) conducting minerals grinding process. In CD ROM, Mineral Processing Conference 2007, 6-7th February 2007, Lulea City Hall, Sweden. Lulea, SE: Lulea University, SE, 2007. s. 1-6.
  Detail

  Tongamp, W., Zhang, Q., Saito, F. Preparation of meixnerite (Mg-Al-OH) type layered double hydroxyde by mechanochemical route. London (G.B.): JMS, Elsevier, 2007. s. 1-2.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Desintegrace od těžby po nanomletí zvaná přednáška pro studenty DS ÚPZT FS ČVUT v Praze březen 2007. 2007.
  Detail

 • 2006

  SVĚRÁK, T. Problematika mikronehomogenit při výrobě povrchově upravených velmi jemných práškových materiálů. In zvaná plenární přednáška, V. konferencia s medzinárodnou účasťou Partikulárne látky vo vede, priemysle a v životnom prostredí. Košice: TUKE Košice (SK), 2006. s. 31-40. ISBN: 80-8073-700- 2.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Analysis of Inhomogeneity Trubles of Hst Surface Treated Fillers Production. In : Proceedings of 5th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, August 2006, Sorento, Italy PS- 4 Session. Sorento: ORTRA (Izrael), 2006. s. PS4/5- 1 (PS4/5-6 s.)
  Detail

  SVĚRÁK, T. Partikulární systémy v praxi....A ve výuce?. Brno: VUT FCH v Brně, 2006. s. 1-187.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Metal Al pigment flake particle forming in the comminution process. In Proceedings of the11th European Symposium on Comminution, CD-Rom Full texts, Book of Abstracts. Budapest: 2006. s. 1-8. ISBN: 963-9319-58- 9.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Metal pigment grinding processes. Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM), Tohoku University, Sendai (Jp): 2006. s. 1-10.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Some aspects of the fine particle solids mobility in the Powder technology processes. zvaná přednáška Department of Materials, Federico Santa Maria Technical University Valpareíso, Chile. Department of Materials, Federico Santa Maria Technical University Valpareíso, Chile: 2006. s. 1-12.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Impact of the surface treatments of very fine particles to the particles flow in the powder technology. Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg (D): 2006.
  Detail

  FRANK, V.; STRAŽIŠAR, J.; HANN, D.; SVĚRÁK, T. Bulk properties of powders evaluated on Johnsons Indicizer. Praha: Process Engineering Publisher, 2006. s. 881-881.
  Detail

  HANN, D.; FRANK, V.; SVĚRÁK, T.; STRAŽIŠAR, J. Flow properties of surface treated particulate solids. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 80-80.
  Detail

  HANN, D.; FRANK, V.; SVĚRÁK, T.; STRAŽIŠAR, J. Tokové vlastnosti povrchově upraveného partikulárního materiálu. In Proceedings of abstracts and papers. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. s. 474-480. ISBN: 80-86059-45- 6.
  Detail

  FRANK, V.; HANN, D.; STRAŽIŠAR, J.; SVĚRÁK, T. Bulk properties of powders evaluated on Johanson Indicizer. 1. Praha: Process Engineering Publisher, 2006. s. 881-881. ISBN: 80-86059-45- 6.
  Detail

 • 2005

  SVĚRÁK, T. APPLICATION OF MECHANOCHEMICAL METHODS IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. 423-425. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; MOUČKOVÁ, P. Shungite rocks and their mineral processing. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. 416-420. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; MOUČKOVÁ, R. Calcium hydrates sorption properties. Chemické listy, 2005, roč. 99(S), č. S, s. 425-428. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SVĚRÁK, T.,MOUČKOVÁ,P. Dezintegrace šungitických hornin. Sborník 52. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: ČSCHI, 2005. s. 78-81. ISBN: 80-86059-42- 1.
  Detail

 • 2004

  SVĚRÁK, T. Sorption purpose lime hydrate grinding. International Journal of Mineral Processing, 2004, roč. Vol. 74, č. Supplement 1, s. S379 (S3383 s.)ISSN: 0301- 7516.
  Detail

  SVĚRÁK, T. A study on linear shape of an industrial-scale tube mill for cement clinker. In Proceedings of XX. International congress CHISA 2004. Praha: 2004. s. 174-174. ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

  Svěrák, T. The effect of adhesion and cohesion forces on the quality of the throughout colored surfaces of slate scales. Proceedings of 16th International congress. Praha: 2004. s. 27-27. ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Fine mineral coated fillers comminution process control. In CD Proceedings of the JMP conference Comminution 04. PERTH, AUSTRALIA: Journal of Mineral Processing (U.K.), 2004. s. P01- 01 (P01-13 s.)
  Detail

  RICHTER, J.; STEHLÍK, P.; SVĚRÁK, T. Chemické inženýrství I. VUT FCH Brno, 2004. ISBN: 80-214-2568- 7.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; MALYSZ, K.; PRÁŠEK, J.; VILANOVA, X.; IVANOV, P.; LLOBET, E.; BREZMES, J.; CORREIG, X.; SVĚRÁK, T. Pt-loaded Al2O3 catalytic filters for screen- printed WO3 sensors highly selective to benzene. Sensors and Actuators B: Chemical, 2004, roč. 101, č. 3, s. 277 ( s.)ISSN: 0925- 4005.
  Detail | WWW

 • 2003

  Svěrák, T., Wichterle, K., Gachová, L. Vápenný hydrát jako ekologicky významný sorbent. 55. zjazd chemických společností, Košice. Chemické listy. 2003. s. 802-802. ISBN: 0009- 2770. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Svěrák, T., Beňo, D. Mletí cementového slínku. konference s mezinárodní účastí, 55. zjazd chemických společností, Košice. Chemické listy. 2003. s. 759-759. ISBN: 0009- 2770. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; ŠTEVULOVÁ, N.; BEŇO, D. Cement Clinker Grinding Activator Adds. In the 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids 2003. Budapest, Hungary: ORTRA, Tel Aviv, 2003. s. 8. 63 (8.68 s.)
  Detail

  Števulová, N., Svěrák, T. Mechanochemické metódy v príprave stavebných materiálov. Inžinierske stavby, 2003, roč. 51, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; WICHTERLE, K.; CLEMENSOVÁ, G. Mechanické sítování aglomerovaného materiálu. jubilejní 50. národní konference s mezinárodní účastí CHISA 03, Srní 2003. Praha: 2003. s. C57 (C57 s.)ISBN: 80-86059-36- 7.
  Detail

  MALYSZ, K.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; SVĚRÁK, T. On the use of catalytic filter to selectively detect benzene with a tungstan oxide sensor. Guimaraes, Portugal (Pt): FCT- Portuguese Foundatio, 2003. s. 667 ( s.)
  Detail

  MALYSZ, K., PRÁŠEK, J., HUBÁLEK, J., SVĚRÁK, Z. On the use of a catalytic filter to selectively detect benzene with a tungsten oxide sensor. In Eurosensors - 17th European Conference on Solid- State Tranducers. Guimaraes, Portugal: FCT - Portuguese Foundation of Science and Technology, 2003. s. 667 ( s.)ISBN: 372-98603-1- 9.
  Detail

 • 2002

  SVĚRÁK, T. Softcare factual separation. MIR, Atannarive( Madagascar ), 2002.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Optimalizace účinnosti vibračního separátoru. Pardubice: fa TROJAN, Pardubice, 2002.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Sítování vápenného hydrátu na vibračním laboratorním zařízení Haver EML 200 digital T. Brno: ČMV, závod Vápenka Mokrá, 2002.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Možnosti mletí v technologiích výroby sorbetů. In VII. Vedecká konferencia s medzinarodnou učastou SvF TU v Košiciach. Košice: 2002. ISBN: 80-7099-811- 3.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Lime Hydrate Grinding. In 10th European Symposium on Comminution. Heidelberg, BRD: 2002. ISBN: 3-931384-40- 3.
  Detail

  SVĚRÁK, T., RICHTER, J., STEHLÍK, P., NĚMEC, Z., JANČÁŘ, J. Praktika chemického inženýrství. 2002.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; GACHOVÁ, L.; MALYSZ, K. Calcium hydrate grinding as the part of the nanostructure process technology. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. Symp, s. 218-222. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2001

  SVĚRÁK, T. Mletí materiálů s ultrajemnou strukturou. 48. konference chem. inženýrství CHISA ´01, Srní 2001. Praha: 2001.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Fine Milling Loops Optimization. Papua Freeport Mc Mo Ron Cooper Co., Grasberg (New Guinea), 2001.
  Detail

 • 2000

  SVĚRÁK, T. Výzkum a vývoj katalyzátoru na bázi sloučenin typu hydrotalcitu, určených pro katalytickou reakci organických látek. MPO, Praha, 2000.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Povrchová úprava břidlic. Brno: Moravská břidlice, Brno, 2000.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Vývoj technologie výroby plniv do plastů. MPO Praha, 2000.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Vysoce užitné textilní membrány. MPO Praha, 2000.
  Detail

 • 1999

  SVĚRÁK, T. Technologie a aplikační možnosti PCC. Brno: ČMC Beroun, 1999.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Měření granulometrie vápenného hydrátu. Brno: ČMV, závod Mokrá, 1999.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Capacity of the Crushing, Aglomeration and Blending. Minera Escondida, Santiago (Chile), 1999.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Melitelnost a užitné vlastnosti vápence lokality Mikulov. Technické zpráva. Brno: ČMC Beroun, 1999.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Vývoj technologie výroby plniva do plastů na bázi hydratovaného oxidu hlinitého. MPO Praha, 1999.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Aglomerace surovin. Ostrava: Nová huť , Ostrava, 1999.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Provozní zkoušky mletí vápenného hydrátu u fy Pfeiffer (Kaiserslautern, BRD). Brno: ČMV, závod Mokrá, 1999.
  Detail

 • 1998

  SVĚRÁK, T. Efficiency of the Carbonate Comminution. IMC, Manila (Philippines), 1998.
  Detail

 • 1996

  SVĚRÁK, T. Výběr granulometru pro plniva plastů. CHEMOPEETROL, VÚMCH Brno, 1996.
  Detail

 • 1993

  SVĚRÁK, T. Granulometric Prediction in Comminution Processes. International Symposium Reliable Flow of Particulate Solids II. Oslo (Norsko): 1993.
  Detail

 • 1991

  SVĚRÁK, T. Trendy mletí. In Praha: ČVTS, 1991. s. 25-31. ISBN: 80-02-00901- 0.
  Detail

 • 1990

  SVĚRÁK, T. Evalution of Mechanical Powder Properties in the Low Stress Region. 2nd World Congress of Particle Technology. Kyoto (Japan): 1990.
  Detail

 • 1988

  SVĚRÁK, T. Spolehlivost naměřených hodnot smykové pevnosti sypkých materiálů. 15.konference SCHI, Madarász 1988. 1988.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Požadavky na mletí karbonátových plniv. 8. konference Mletí v silikátovém průmyslu, Karlovy Vary 1988. DT ČVTS Plzeň: 1988.
  Detail

 • 1987

  SVĚRÁK, T. Research and Development of Polyolephins. 9th Inter. Congress CHISA ´87, Štrbské Pleso 1987. 1987.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Metody pro měření granulometrického složení plniv. Chemický průmysl, 1987, roč. 62, č. 3, ISSN: 0009- 2789.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Perlitová plniva. Výzkumná zpráva VÚMCH Brno č. 407. Brno: CHEMOPETROL, VÚMCH Brno, 1987.
  Detail

 • 1986

  SVĚRÁK, T. kapitoly:- Perspektivní metody měření granulometrie - Mikromletý vápenec - Dolomitická plniva - Magnezitová plniva - Perlity - Fluidní vlastnosti plniv - Sypné vlastnosti plniv. Petrůj a kol.: Polymery modifikované anorganickými plnivy. Závěrečná výzkumná zpráva VÚMCH č. 404. CHEMOPETROL, VÚMCH Brno, 1986.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Možnosti aglomerace v průmyslu plastů. konference Granulace v průmyslu, Modrá 1986. 1986.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Surface aeration threshold in agitated vessels. Coll. Czech. Chem. Commun, 1986, roč. 61, ISSN: 100765.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Analýza příčin reklamací kvality plniva P20 U. Brno: CHEMOPETROL, VÚMCH Brno, 1986.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Granulometrie mikrojemných partikulárních látek. 39. konference chem. inženýrství CHISA ´86, Karlovy Vary 1986. 1986.
  Detail

 • 1985

  SVĚRÁK, T. Sterilní pracoviště. Technická studie a projekční podklady. UJEP PřF, kat. fyz. rostlin, Brno, 1985.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Sypné vlastnosti mikromletých plniv. 38. konference chem. inženýrství CHISA ´85, Štrbské Pleso1985. 1985.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Dávkovače VÚMCH Brno. Chlumčanské keramické závody, závod Poběžovice, 1985.
  Detail

 • 1984

  SVĚRÁK, T. kapitoly : - 1.1.2.1 Specifikace materiálů - 2.3.5. 2 Vzduchotechnika. Čechák J. a kol.: Výroba plněných polyolefinů 10 a 25 kt/rok v n.p.Silon Planá/ L. Praha: CHEMOPROJEKT Praha, 1984.
  Detail

  SVĚRÁK, T., PETRŮJ, J. Limestone microfine fillers for plastics in Czechoslovakia. 8th International Congress CHISA ´84, Praha 1984. 1984.
  Detail

 • 1983

  SVĚRÁK, T. Studie výměny vzdušin ve výrobě lepidel a realizační podklady. DT České Budějovice, 1983.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Problematika mikromletí karbonátových plniv. 37. konference chem. inženýrství CHISA ´83, Štrbské Pleso1983. 1983.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Úprava stávající technologie výroby sráženého uhličitanu vápenatého na produkci plniv pro plastické hmoty. Brno: CHEMOPETROL, VÚMCH Brno, 1983.
  Detail

  SVĚRÁK, T., PETRŮJ, J. Vápencová plniva pro plasty. Chemický průmysl, 1983, roč. 58, ISSN: 0009- 2789.
  Detail

 • 1982

  SVĚRÁK, T. Výměna vzduchu v plnírně lepidel a kalandrovně. Brno: ŠKROBÁRNY o.p., Havlíčkův Brod, závod Brno – Židenice, 1982.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Rozšíření výroby uhličitanu vápenatého v brněnské Teplárně. CHEMOPETROL, VÚMCH Brno, 1982.
  Detail

 • 1981

  SVĚRÁK, T. Surface aeration in mechanical mixing processes. 1981, roč. 21.
  Detail

 • 1980

  SVĚRÁK, T. Neutralizace. CHEMOPETROL, CHEZA Litvínov, 1980.
  Detail

 • 1979

  SVĚRÁK, T. Problematika míchání práškových materiálů v technologiích přípravy fenolických termosetů. 34. konference chem. inženýrství CHISA ´79, Mariánské Lázně 1979. 1979.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Aerace z hladiny v nádobách s mechanickými míchadly. Chemický průmysl, 1979, roč. 29, ISSN: 0009- 2789.
  Detail

 • 1977

  SVĚRÁK, T. Siloměrný prvek pro chemicko- inženýrskou praxi. Chemický průmysl, 1977, roč. 27, ISSN: 0009- 2789.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Aerace z hladiny v nádobách s mechanickými míchadly. 33. konference chem. inženýrství CHISA ´77, Bratislava 1977. 1977.
  Detail

 • 1976

  SVĚRÁK, T. Aerace z hladiny v nádobách s mechanickými míchadly. CHEMOPETROL, VÚMCH Brno, 1976.
  Detail

  SVĚRÁK, T. Tensometrický způsob měření kroutícího momentu v nádobách s mechanickými míchadly. konference Chemické inženýrství a technický rozvoj, Štiavnické Baně, 1975. 1976.
  Detail

 • 1971

  SVĚRÁK, T. Odstraňování oleje z pneumatických rozvodů ofsetových tiskařských strojů na sorpčních materiálech. Adamov: ADAST Adamov, 1971.
  Detail

 • 1970

  SVĚRÁK, T. Čerpání radioaktivního výluhu obsahující kaly. UD Stráž pod R., 1970.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.