prof. Ing.

Jiří Stráský

DSc.

FAST, BZK – profesor

+420 54114 7845
strasky.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Projekty

 • 2023

  Optimalizace návrhu visutých konstrukcí a konstrukcí předpjatého pásu, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Adaptace betonové aditivní fabrikace na štíhlé mostní konstrukce podporované kabely, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Zvýšení stability štíhlých mostních konstrukcí vnějšími kabely, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Zkoumání spár mezi prefabrikovanými segmenty štíhlých mostních konstrukcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Časovo závislé a dynamické javy na konštrukcii predpätého pásu, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2013

  HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO TVARU SKOŘEPINOVÝCH KONSTRUKCÍ, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Numerická analýza půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na oblouku, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Algoritmizace návrhu tvaru půdorysně zakřivených konstrukcí podepřených oblouky, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Analýza půdorysně zakřivené předpjaté jednotrámové konstrukce , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  FI-IM5/128, Progresivní konstrukce z vysokohodnotného betonu, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2004

  FI-IM/185, Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Systém celoživotnho vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2001

  FD-K/092, Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce - zahájeno v roce 2001, zahájení: 01.01.2001
  Detail

 • 1998

  FB-CV/69, Vývoj estetické a úsporné mostní konstrukce pro městské a dálniční viadukty (VUT fakulta stavební), zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1900

  GA103/96/1635, Vývoj nosných soustav tvořených mostovkou z předpjatého pásu ztuženou vnějšími kabely nebo oblouky, zahájení: 01.01.1900
  Detail