Detail projektu

Vývoj estetické a úsporné mostní konstrukce pro městské a dálniční viadukty (VUT fakulta stavební)

Období řešení: 01.01.1998 — 31.12.2000

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologií

- plně financující

O projektu

Vývoj technologie výroby a montáže progresivního, úsporného a estetického typu mostních konstrukcí. Konstrukce jsou navrhovány ze skořepinových prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické mostové desky. Spřažená mostovka je variantně řešena tak, aby byla vyměnitelná, což má význam pro uplatnění těchto konstrukcí v zahraničí. V rámci vývoje je provádOna projektová příprava, statická a dynamická analýza konstrukcí i detailů a experimentální ověření detailů a konstrukcí.

Označení

FB-CV/69

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.1980 - nezadáno)

Výsledky

VYMAZAL, T. Problematika výroby segmentů modelu předpjatého železobetonového mostu. In Construmat 2000. Nitra, Slovakia: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2000. s. 87 ( s.)ISBN: 80-7137-739-2.
Detail

STRÁSKÝ, J. Stress Ribbon and Cable Supported Pedestrian Bridge. Stress Ribbon and Supported Cable Pedestrian Bridge. Londýn: Thomas Telford, Ltd, 2004. p. 1-240 ( p.)ISBN: 072773282X.
Detail

PĚNČÍK, J.; HRADIL, P.; SCHMID, P. Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni. In Sborník přednášek 7. ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., 1999. s. 1-6.
Detail

PĚNČÍK, J.; HRADIL, P. Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni. In Sborník z XI. mezinárodní vědecké konference, sekce č. 7. Brno: FAST, VUT v Brně, 1999. s. 163 ( s.)ISBN: 80-214-1437-5.
Detail

STRÁSKÝ, J., NAVRÁTIL, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In Betonářské dny 2001 Sborník ke konferenci. Ediční středisko ČVUT v Praze: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 341-346. ISBN: 80-238-7595-7.
Detail

STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 154-158. ISBN: 80-7204-235-1.
Detail

STRÁSKÝ, J. Bridges Designed by Strasky Husty and Partners. In Proceeding of the International Bridge Symposium Recent Developments in Bridge Design. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, 2003. p. 1-24 ( p.)ISBN: 3-9808875-3-7.
Detail

STRÁSKÝ, J. Projekty mostů D202 a D204 na rychlostní komunikaci R3509.2. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2002. s. 207-211 ( s.)ISBN: 80-7204-235-1.
Detail

STRÁSKÝ, J. Most přes dálniciD1 Vyškov - Modřice. In Betonářské dny 2002 - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002. s. 97-101 ( s.)ISBN: 80-238-9644-X.
Detail

VYMAZAL, T. Výrobní zkoušky samozhutňujícího betonu použitého při výrobě modelu segmentového mostu a jejich vyhodnocení. In 2001.
Detail

VYMAZAL, T. Zkoušky a sledování jakosti samozhutňujícího betonu použitého při výrobě modelu segmentového mostu. In 2001. s. 47-50.
Detail

STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In Zborník prednášok. 3. sekcia: Betónové a murované konštrukcie a mosty. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. s. 149-157. ISBN: 80-7099-809-1.
Detail

STRÁSKÝ, J. Recent development in design of stress ribbon bridges. In Proceeding of "2004 Concrete Bridge Conference". Charlotte: 2004. p. 122-129 ( p.)
Detail

NAVRÁTIL, J., SCHMID, P. Sledování segmentové mostní konstrukce. In Sborník česko-slovenské konference Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. 2004. s. 351 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

STRÁSKÝ, J. Bridges designed by Strasky, Husty and Partners. In La vida de los puentes zubien iraupenari buruzko jardunaldiak. 1. Spain: Asociación Espaňola de la Carretera, 2005. p. 255-297. ISBN: 84-89875-51-0.
Detail

STRÁSKÝ, J. Bridges designed by Strasky, Husty and Partners. In Nuovi orientamenti per la progettazione di ponti e viadotti. Venice, Italy: Dario Flaccovio Editore, 2005. p. 462-486.
Detail

STRÁSKÝ, J. D202 and D204 vidaducts on the R35 freeway near the city of Olomouc. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002. p. 32-35 ( p.)
Detail

NEČAS, R., VYMAZAL, T. Problematika projektu a výroby modelu segmentového mostu se spřazenou ŽB mostovnou. In 3. odborný seminář doktorského studia VUT v Brně. VUT v Brně: 2001. s. 81-84 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail