Detail projektu

Adaptace betonové aditivní fabrikace na štíhlé mostní konstrukce podporované kabely

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Hlavní myšlenkou je prověřit možnost výstavby samokotvených konstrukcí podporovaných kabely metodou betonové aditivní fabrikace. Cílem je vybrat jeden či více známých statických systémů a prověřit či vyvinout postupy a technologii výstavby. Na základě výpočtových analýz bude navržen a vyroben funkční model konstrukce či jejího výseku ve zmenšeném měřítku dodržením zásad modelové podobnosti. Model poskytne odezvu k ověření výsledků softwarových analýz pro různá aplikovaná zatížení.

Označení

FAST-J-23-8202

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tomečka Petr, Ing. - hlavní řešitel
Stráský Jiří, prof. Ing., DSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)