Detail projektu

Adaptace betonové aditivní fabrikace na štíhlé mostní konstrukce podporované kabely

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Hlavní myšlenkou je prověřit možnost výstavby samokotvených konstrukcí podporovaných kabely metodou betonové aditivní fabrikace. Cílem je vybrat jeden či více známých statických systémů a prověřit či vyvinout postupy a technologii výstavby. Na základě výpočtových analýz bude navržen a vyroben funkční model konstrukce či jejího výseku ve zmenšeném měřítku dodržením zásad modelové podobnosti. Model poskytne odezvu k ověření výsledků softwarových analýz pro různá aplikovaná zatížení.

Označení

FAST-J-23-8202

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tomečka Petr, Ing. - hlavní řešitel
Stráský Jiří, prof. Ing., DSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

NOVÁČEK, J.; TOMEČKA, P.; STRÁSKÝ, J.; DÍAZ, F.; UNZEITIG, Z.; NIKITIN, D. Tramvajová zastávka z 3D tištěného UHPC v pražských Holešovicích. Beton TKS, 2023, č. 2, s. 58-62. ISSN: 1213-3116.
Detail

NOVÁČEK, J.; TOMEČKA, P.; STRÁSKÝ, J. Tram stop Vystaviste in Prague Holesovice. Structural Concrete, 2023, vol. 24, no. 5, p. 1-4. ISSN: 1751-7648.
Detail

NOVÁČEK, J.; TOMEČKA, P.; STRÁSKÝ, J. Tramvajová zastávka z 3D tištěného UHPC v pražských Holešovicích. 29. konference Betonářské dny (2023), sborník ke konferenci. 2023. s. 149-152. ISBN: 978-80-908943-0-3.
Detail