Detail projektu

Progresivní konstrukce z vysokohodnotného betonu

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- částečně financující (2008-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Cílem projektu je využít vysokohodnotný beton při návrhu progresivních a úsporných betonových konstrukcí. Vývoj je zaměřen na konstrukce vyšších rozpětí a na půdorysně zakřivené mosty proměnných šířek s mostovkou nebo z prefabrikovaných prvků. Vybrané konstrukce jsou ověřovány na modelech.

Popis anglicky
The goal of the project is to utilize high performance concrete in a design of progressive and cost effective structures. The development is focused on structures of large spans and on curved bridges of a variable width with a deck either cast-in-place or assembled of precast members. Selected structures are verified on physical models.

Klíčová slova
vysokohodnotný beton; prefabrikovaná konstrukce; fyzikální model; samozhutnitelnost

Klíčová slova anglicky
high performance concrete; precast structure; physical model; self compactibility

Označení

FI-IM5/128

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2008 - 31.12.2010)

Výsledky

ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.; MICHÁLEK, L. Monitoring chování nádrží. In Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009. 2009. Hradec Králové: ČBS Servis, 2009. s. 487-491. ISBN: 978-80-87158-20-3.
Detail

STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I. Development of membrane roofs from prestressed concrete. In Konstrukční beton v České republice 2006-2009. 1. Praha: ČBS ČSSI, 2010. p. 214-219. ISBN: 978-80-903806-0-8.
Detail

STRÁSKÝ, J.; BOLLMAN, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Willamette river bridge, Eugene, Oregon, USA. In fib Symposium PRAGUE 2011 CONCRETE ENGINEERING FOR EXCELLENCE AND EFFICIENCY. 2011. Praha: Czech Concrete Society (CBS) / Czech fib National Member Group, 2011. p. 963-966. ISBN: 978-80-87158-29-6.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P. Dvě zavěšené lávky v městě Eugene, Oregon, USA. In 15. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2010. 2010. Brno: Sekurkon s.r.o., 2010. s. 138-142. ISBN: 978-80-86604-48-0.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. MONITORING NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2010. s. 147-156. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa. In Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 164-169. ISBN: 978-80-86604-52-7.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamická odezva betonových lávek. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 4, s. 80-87. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; KONEČNÝ, L.; NOVÁK, R.; ROMPORTL, T. Cable-stayed bridge across the Odra river and Antosovice Lake, Czech Republic. Structural Engineering International, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 224-227. ISSN: 1016-8664.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie. Inžinierske stavby, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 42-44. ISSN: 1335-0846.
Detail

TERZIJSKI, I. Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České repibliky. Část I. Úvod a složky vysokopevnostního betonu. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 54-63. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; NAVRÁTIL, J. VLIV DIFERENČNÍHO SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ NA DEFORMACE LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES VLTAVU U VEPŘEKU. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 2, s. 62-68. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Zavěšený most přes řeku Elbow v Kanadě. Stavebnictví, 2010, roč. IV, č. 08/2010, s. 10-11. ISSN: 1802-2030.
Detail

STRÁSKÝ, J.; ŠTEFAN, P.; NEČAS, R. Footbridge across the Svratka river in Brno, Czech Republic. Structural Concrete, 2011, vol. 12, no. 2, p. 76-81. ISSN: 1464-4177.
Detail

ZICH, M. Sledování mostu z vysokopevnostního betonu. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 4, s. 82-86. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; TRNKA, M. Železobetonové konstrukce provedené v rámci liniových protipovodňových opatření. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5, s. 8-13. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Průhyby železobetonových desek. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 6, s. 70-74. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Plošné betonové konstrukce nádrže a zásobníky. stavebnictví. stavebnictví. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2010. 161 s. ISBN: 978-80-7204-693-5.
Detail

STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 152-153. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 286-287. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. In Footbridge 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 741-748. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 294-295. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 298-299. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 233-238. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 777-784. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 794-801. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

TERZIJSKI, I. Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České republiky část II. Vlastnosti vysokopevnostního betonu a jejich zkoušení. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 44-53. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M. KONCEPCE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ MOSTŮ NA DÁLNICI D47. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 80-86. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Lávka přes Harbor Drive v San Diegu, Kalifornie, USA. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 14-20. ISSN: 1213-3116.
Detail

NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Bridge progressively cast span-by-span using stationary or movable scaffolding. In Second international worshop - Design of concrete structures and bridges using eurocodes. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2011. p. 243-250. ISBN: 978-80-8076-094-6.
Detail

TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 50-56. ISBN: 978-80-553-0748-0.
Detail

ZICH, M.; KOLENČÍK, P. ZALOŽENÍ NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ. In 39. konference Zakládání staveb 2011. 2011. Brno: Česká geotechnická společnost, 2011. s. 51-56. ISBN: 978-80-86604-55-8.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Model půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 196-201. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, 2011. s. 202-207. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

ZICH, M.; TICHÝ, P. MONITORING CHOVÁNÍ MOSTU NA R1 NAD ÚDOLÍM, HOSŤOVSKÝM POTOKEM A POLNÍ CESTOU. In Sborník příspěvků 18. betonářské dny 2011, Hradec Králové. 2011. Hradec Králové: ČBS Servis, 2011. s. 445-450. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

ZICH, M. Projekty sledování, jejich realizace a analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí. Brno, VUT FAST: VUT Brno, 2012. s. 1-161.
Detail

ZICH, M. SLOUPY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU V OBCHODNÍM DOMĚ MAGNUM. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 6-11. ISSN: 1213-3116.
Detail

BAŽANT, Z.; ZICH, M. K PROBLÉMŮM S VLNITÝMI STŘEŠNÍMI DESKAMI. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 17-19. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; KOLÁČEK, J.; DANĚK, P. POUŽITÍ STRUNOVÝCH TENZOMETRŮ PRO ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTŮ. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 3, s. 48-52. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 46-52. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J. Recent development in design of stress ribbon pedestrian bridge. Structural engineers world congress 2011. 31. Italy: L.E.G.O., Italy, 2011. p. 171-171.
Detail

STRÁSKÝ, J. Recent development in design of stress ribbon pedestrian bridges. Como, Italy: SEWC, 2011. p. 1-8.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 215-220. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 93-98. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

NEČAS, R.; FILIP, M.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Technické vzdělávání mládeže, model pro výuku mostních konstrukcí. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 249-254. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. Structural Concrete, 2012, vol. 13, no. 2, p. 109-118. ISSN: 1464-4177.
Detail

NOVOTNÝ, P.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4, s. 44-51. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. In Third International Workshop - Design of concrete structures using EUROCODES. Vídeň, Rakousko: Technische Universität Wien, 2012. p. 155-162. ISBN: 978-3-902749-03-1.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE STŘECHY MONTOVANÉ HALY. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2012. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2012. s. 109-117. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Extradosed most předs nádraží v Bohumíně. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 2/2012, s. 20-22. ISSN: 1801-822X.
Detail

NOVÁK, R.; KOCOUREK, P.; STRÁSKÝ, J.; FIŠER, P. Sportmost - hraniční lávka přes řeku Olši. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 8/2012, s. 18-23. ISSN: 1802-2030.
Detail

NOVOTNÝ, P.; KONEČNÝ, L.; KLIMEŠ, P.; STRÁSKÝ, J. Most přes údolí Hosťovského potoka na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec-Beladice. Silniční obzor, 2012, roč. 73, č. 9, s. 253-256. ISSN: 0322-7154.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; MOJZÍK, P.; STRÁSKÝ, J.; PITOŇÁK, P. Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/2012, s. 8-15. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Extradosed most před nádraží v Bohumíně. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/2012, s. 36-41. ISSN: 1213-3116.
Detail

JURÍK, M.; KOCOUREK, P.; STRÁSKÝ, J. Lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným předpjatým pásem a plochým obloukem. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/2012, s. 80-85. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; TICHÝ, P. MONITORING MOSTU PŘES HOSŤOVSKÝ POTOK NA R1. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava. 2012. Bratislava: STU v Bratislavě, 2012. s. 91-96. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 5/2012, s. 76-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA D47. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Hradec Králové. 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 201-206. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ZICH, M.; HUSTÝ, F. MONITORING NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ NA DÁLNICI D47 U OSTRAVY. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2012, Hradec Králové. 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 195-200. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Návrh rekonstrukce střechy montované výrobní haly. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 9, s. 60-62. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem. In 19. Betonářské dny 2012 - Sborník ke konferenci. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 164-169. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

STRÁSKÝ, J. Konstrukce využívající vysokopevnostní beton. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 6, s. 021-041. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně. Inžinierske stavby, 2012, roč. 60, č. 06/2012, s. 48-51. ISSN: 1335-0846.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Průzkum střechy montované haly pro návrh její rekonstrukce. TZB-info, 2013, roč. 15, č. 16, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ SPŘAŽENÉHO OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA DÁLNICI D47. In Sborník příspěvků 18.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2013. 2013. Brno: Sekurkon s.r.o., 2013. s. 205-210. ISBN: 978-80-86604-60-2.
Detail

HOUŠŤ, V.; ELIÁŠ, J.; MIČA, L. Shape optimization of concrete buried arches. ENGINEERING STRUCTURES, 2013, vol. 48, no. 1, p. 716-726. ISSN: 0141-0296.
Detail

LUKŠO, M.; HLADÍK, P.; ZICH, M. SONOCENTRUM - UBYTOVACÍ KAPACITA, POLYFUNKČNÍ SÁL, RESTAURACE A PARKING. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 11-16. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

NAVRÁTIL, J.; ZICH, M. MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 222-227. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

KOLÁČEK, J. Analýza půdorysně zakřivených zavěšených a visutých lávek. Brno: VUT Brno, 2012.
Detail

LUKŠO, M.; HLADÍK, P.; ZICH, M. Nosné konstrukce multifunkčního objektu Sono Centrum v Brně. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 5, s. 54-57. ISSN: 1213-0311.
Detail

STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P. Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem. Inžinierske stavby, 2013, roč. 61, č. 6, s. 124-129. ISSN: 1335-0846.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; BOLLMAN, J. Most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 28-37. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; VAŠÍČEK, J.; DIBELKA, V. Optimalizace prefabrikovaných dílců s ohledem na spotřebu materiálu. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. P13-1 (P13-6 s.)ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

DVOŘÁK, T.; SVOBODA, P.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/11. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 14-21. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOLENČÍK, P.; STRÁSKÝ, J. Integrované mosty na silnici I/11. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 14-20. ISSN: 1213-3116.
Detail

ROMPORTL, T.; KOLENČÍK, P.; ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Ocelobetonový integrovaný most na silnici I/11 u Mokrých Lazců. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 34-39. ISSN: 1213-3116.
Detail

NOVÁK, R.; KOCOUREK, P.; ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Most Anita Garibaldi v Brazílii. Beton TKS, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 52-59. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. Beton TKS, 2021, roč. 21, č. 3/2021, s. 48-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté konstrukce. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 113-117. ISBN: 978-80-86604-86-2.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. 28. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 39-53. ISBN: 978-80-907611-6-2.
Detail

NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Mostní obloukové konstrukce, dřevěná didaktická stavebnice. 35350, průmyslový vzor. (2012)
Detail

NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Mostní lanové konstrukce, dřevěná didaktická stavebnice. 35354, průmyslový vzor. (2012)
Detail

NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Variabilní stavebnice mostních konstrukcí. 24734, užitný vzor. (2012)
Detail

STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I.: FZ-01; Půdorysně zakřivená visutá a zavěšená konstrukce. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-01 (25699).pdf. (funkční vzorek)
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; STRÁSKÝ, J.: FZ_05; Kluzná spára pro předpjaté základové desky. Areál firmy Metrostav a.s. Praha, Horní Počernice. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_05.pdf. (funkční vzorek)
Detail

STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.: FZ-02; Dřevěný model pro ověření polohy visutého lana. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-02 (25788).pdf. (funkční vzorek)
Detail

STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R.; JURÍK, M.; KOCOUREK, P.: PP-PO; Půdorysně zakřivený předpjatý pás a plochý oblouk. FAST VUT, Veveří 95, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/terzijski.i/model1/anotace model_PP_PO.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J.: ústředna GAGARIN; Tenzometrický měřící systém GAGARIN. železniční most GAGARIN v km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice. (funkční vzorek)
Detail

HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.: MLP; Lávka tvaru plochého oblouku podepřeného vnějším kabelem. FAST Veveří 95. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/terzijski.i/lavka/lavka.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.: FZ_04; Měřící systém napjatosti betonových nádrží na naftu. areál firmy Čepro a.s. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_04.pdf. (funkční vzorek)
Detail