Detail projektu

Numerická analýza půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na oblouku

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Podstatou projektu je numerická analýza půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na oblouku, která by měla vést ke stanovení metodiky optimálního návrhu tvaru nosného oblouku.

Označení

FAST-J-13-2067

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HOCHMAN, D. Návrh a příprava modelu půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 126-126. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.: FVz-04; Půdorysně zakřivená konstrukce zavěšená na oblouku. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-04%20(27851).pdf. (funkční vzorek)
Detail