Detail projektu

Systém celoživotnho vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2005

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2005-01-06 - nezadáno)

O projektu

x

Popis anglicky
x

Klíčová slova
x

Klíčová slova anglicky
x

Označení

RD994013

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (06.01.2005 - nezadáno)

Výsledky

KOVÁŘOVÁ, B. Příčiny poruch při regeneraci souboru panelových domů. In TECHSTA 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 68 ( s.)ISBN: 80-01-02-916-6.
Detail

KANTOVÁ, R. Určení vlivu věcného břemene na cenu nemovitosti. Brno: 2005. s. 1-130.
Detail

MOTYČKA, V. Poruchy nadzemní zástavby a její zajišťování v souvislosti s ražbou štol. In TECHSTA 2004. ČVUT Praha: fakulta stavební, 2004. s. 5 ( s.)
Detail

MOHAPL, M. Mitigation of Energy Loss and CO2 Emission from the Building Stock. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň, Rakousko: 2006. p. 253-254. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

SCHMID, P.; LÍZAL, P. Kontaktní zateplení strojní metodou bez cementovýh tmelů. In Odborná konference s mezinárodní účastí Techsta 2000. Minsk, Bělorusko: 2006. s. 86-92. ISBN: 985-479-462-8.
Detail

MOTYČKA, V. Design of the tower crane aiming at the required output of supply. In Vývojové tendencie v technologii stavieb. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 147-150. ISBN: 80-227-2478-5.
Detail

MOTYČKA, V. Řízení rizik při zabezpečování nadzemní zástavby v souvislosti s ražbou tunelů. In sborník. Liptovský Ján: Technická univerzita v Košicích, 2005. s. 107-112. ISBN: 80-8073-284-1.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Realizace montovaných rodinných domů dostupných na našem trhu. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 94-95. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ČECH, J. Návrh výstavby montovaného prvkového skeletu. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 92-93. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MOHAPL, M. Výskyt plísní a dřevokazných hub v obytných místnostech. In Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 89-90. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MOHAPL, M. Porovnávání metod kontaktního zateplování. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 68-73. ISBN: 80-214-2826-0.
Detail

LÍZAL, P.; MOHAPL, M. Kontaktní zateplení strojní metodou. In Zborník VI. vedecko-technické konferencie. Liptovský Ján 2005: 2005. s. 62-65.
Detail

MOHAPL, M. Nové technologie kontaktního zateplování. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 231-236. ISBN: 80-214-3107-5.
Detail

MOHAPL, M. Průzkum vlhkosti suterénního zdiva cihlového objektu. In sborník mezinárodní konference Vývojové tendencie v technológii staviebs. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. s. 139-145. ISBN: 80-227-2478-5.
Detail

MOHAPL, M. Eliminace chyb při termodiagnostice. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 96-97. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Výběr optimální varianty výstavby RD. Stavebnictví, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 42-45. ISSN: 1802-2030.
Detail

MOHAPL, M. Technologie a realizace vnitřního zateplení Doublage. Tepelná ochrana budov, 2006, roč. 9, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1213-0907.
Detail

LÍZAL, P.; MOHAPL, M. Termovizní kamera - pomocník při odhalování chyb ve stavební praxi. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2007, roč. 11, č. 1, s. 20-21. ISSN: 1212-4370.
Detail

BIELY, B. Technický dozor investora. Materiály pro stavbu, 2005, roč. XI., č. 9/2005, s. 18-20. ISSN: 1213-0311.
Detail

LÍZAL, P. Jak se vyvarovat výskytu plísní v novostavbách. Tepelná ochrana budov, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 9 ( s.)ISSN: 1213-0907.
Detail

LÍZAL, P. kontrola dodatečného zateplení obvodových pláštů panelových budov. 2004, roč. 2004, č. 4, s. 106 ( s.)
Detail

LÍZAL, P. zděné konstrukce. In Technologie staveb I, technologie stavebnich procesů, hrubá vrchní stavba. 1. Brno: Cerm s.r.o. Brno, 2005. s. 31 ( s.)ISBN: 80-214-2873-2.
Detail

LÍZAL, P. Úpravy vnějších povrchů stěn. In technologie staveb-dokončovací práce. 1. bratislava: stu v bratislave, 2004. s. 200 ( s.)ISBN: 80-227-2084-4.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 1-200.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. 1. Brno: ÚVHO, 2005. s. 1-190.
Detail

MOTYČKA, V. Nová koncepce výuky technologie staveb. 2005.
Detail

MARŠÁL, P. Stavební stroje. 1. 1. brno: CERM, s.r.o. Brno, 2004. 205 s. ISBN: 80-214-2774-4.
Detail

MOTYČKA, V. Technický dozor investora - důležitý článek v procesu výstavby. Sborník konference UNIORSTAV 2005. CERM Brno, 2005. ISBN: 80-214-2832-5.
Detail

MOTYČKA, V. OBNOVITELNÉ MATERIÁLOVÉ ZDROJE, VYUŽITELNÉ VE STAVEBNICTVÍ. Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: CERM Brno, 2005. ISBN: 80-214-2832-5.
Detail

LÍZAL, P. Posouzení výskytu plísní u zabudovaných oken v Otnicích. 2006.
Detail

FILA, L. Nové technologie zateplení. Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT FAST, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

FILA, L. Vady a poruchy dotatečně realizovaného zateplení obvodového pláště. Juniorstav 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 203-208. ISBN: 80-214-3107-5.
Detail

MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J. Řízení rizik při zabezpečování nadzemní zástavby v souvislosti s ražbou tunelů. Príprava a realizace staveb. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2005. s. 161-166. ISBN: 80-8073-284-1.
Detail

BIELY, B. Výběrová řízení. Juniorstav 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 165-170. ISBN: 80-214-3113-X.
Detail

DOČKAL, K. Stavební výrobky a příprava staveb. Príprava a realizácia stavieb. a. Košice: Technická univerzitav Košicích, 2005. s. 26-32. ISBN: 80-8073-284-1.
Detail

DOČKAL, K. Řízení jakosti ve stavebnictví. Jakost 2005. a. Ostrava: dům techniky Ostrava, 2005. s. C-1 (C-7 s.)ISBN: 80-02-01729-3.
Detail

ŠTUŘÍKOVÁ, Y. Provádění staveb - nedostatky. In Juniorstav 2004. Brno: Tiskárna Bekros,Brno, 2004. s. 73 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

KANTOVÁ, R.: Poradenské středisko VUT v Národním stavební centru. Brno, Bauerova 10 (01.01.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Soudobá řešení výplní otvorů I - izolační skla. Brno, Bauerova 10 (21.02.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Fasádní nátěry a nástřiky. Brno, Bauerova 10 (28.03.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Požární bezpečnost staveb. Brno, Bauerova 10 (11.04.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Aspekty památkové ochrany při rekonstrukcích staveb. Brno, Bauerova 10,konferenční sál ve 13,00hod. (18.04.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Soudobá řešení výplní otvorů II - doplňkové prvky. Brno, Bauerova 10, www.stavebnicentrum.cz (02.05.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Podlahy. Brno, bauerova 10, www.stavebnicentrum.cz (06.06.2006)
Detail

KANTOVÁ, R., BIELY, B.: Celodenní exkurze studentů po nejzajímavějších stavbách Brna a Mikulovska. Brno, Mikulov (12.04.2005)
Detail

BIELY, B., KANTOVÁ, R.: Celodenní exkurze studentů po nejzajímavějších stavbách Brna a Mikulovska. Brno, Mikulov (04.04.2006)
Detail

ŠTUŘÍKOVÁ, Y.: Vady a poruchy staveb -TPA Chrlice. Brno (03.11.2005)
Detail

RADA, V.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry - 2005. Brno (01.12.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Práce vnitřní a dokončovací. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (08.11.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Návštěva mezinárodního stavebního veletrhu. Brno, výstaviště (20.04.2005)
Detail

KANTOVÁ, R., LÍZAL, P.: Příhradové vazníky, styčníkové desky. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (29.11.2005)
Detail

ŠTUŘÍKOVÁ, Y.: Monolitické železobetonové konstrukce v praxi - OAC Žarošická. Brno (04.10.2004)
Detail

LÍZAL, P., KANTOVÁ, R.: Stavební chemie. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (06.12.2005)
Detail

KANTOVÁ, R., LÍZAL, P.: Požární bezpečnost únikových cest. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (13.12.2005)
Detail

LÍZAL, P., VLČKOVÁ, J.: Novodobé konstrukce zastřešení. VUT-FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (01.03.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Dostavba nemocnice Bohunice. Brno - nemocnice Bohunice (01.01.2005)
Detail

DOČKAL, K., LÍZAL, P., MOTYČKA, V., BIELY, B., RADA, V.: Seminář pro stavbyvedoucí a mistry. Brno (01.12.2005)
Detail

VLČKOVÁ, J., LÍZAL, P.: Systém průmyslových podlah. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (15.02.2006)
Detail

RADA, V.: Školení pro stavbyvedoucí a mistry. Brno (24.02.2005)
Detail

ŠTUŘÍKOVÁ, Y.: Doškolovací kurz rozpočtování staveb. Brno (06.10.2005)
Detail

HRAZDIL, V., MOTYČKA, V., BIELY, B.: Školení stavbyvedoucích a.s. UNISTAV. Brno (02.12.2005)
Detail

RADA, V., ŠTUŘÍKOVÁ, Y., KOVÁŘOVÁ, B., BIELY, B., VLČKOVÁ, J., KANTOVÁ, R., MARŠÁL, P., LÍZAL, P., MOTYČKA, V.: Výjezdní zasedání do Klentnice. Klentnice - Pálava (16.06.2005)
Detail

VLČKOVÁ, J., LÍZAL, P.: Sanace a izolace. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (05.04.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Šikmé střechy. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (16.02.2005)
Detail

LÍZAL, P., KANTOVÁ, R.: Materiály pro podlahy. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (23.02.2005)
Detail

MARŠÁL, P.: Klášter Klosterneuburg u Vídně z r. 1198. Vídeň a okolí (27.04.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: DOKA - bednící systémy. Brno, Kšírova 265 (02.03.2005)
Detail

MARŠÁL, P.: Nová budova Sovenské národní banky. Bratislava (30.11.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Srubové stavby. FAST,Ústav technologie, mechanizace ařízení staveb, E626 (23.03.2005)
Detail

LÍZAL, P., KANTOVÁ, R.: POROTHERM, zdící materiál. FAST,TST,E626 (30.03.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Průmyslové podlahy. FAST,TST,E626 (27.04.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Izolační materiály. FAST,TST,E626 (16.03.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Doplňkové prvky pro výplně otvorů. FAST,TST,E626 (09.03.2005)
Detail

MARŠÁL, P.: Mezinárodní konference - Technologie staveb vídeňských architektů v Brně. Brno,Veveří 95 (09.11.2005)
Detail

MARŠÁL, P.: Mezinárodní konference - Technologie staveb meziválečné architektury v Brně. Brno, Veveří 95 (07.12.2005)
Detail

MARŠÁL, P.: Kurz strojníků. Brno, Veveří 95 (03.01.2005)
Detail

MARŠÁL, P.: Mezinárodní konference o ekologických vlivech na přípravu a zpracování nového územního plánu Brna. Brno, Moravské zemské muzeum, Zlený trh (25.05.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Technologie pro nátěry. FAST Ústav technolgie, mechanizace a řízení staveb (10.04.2006)
Detail

LÍZAL, P., VLČKOVÁ, J.: Injektáže, nátěry a sanační omítky. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace ařízení staveb, E 626 (08.03.2006)
Detail

VLČKOVÁ, J., LÍZAL, P.: REHAU. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E 626 (15.03.2006)
Detail

LÍZAL, P., VLČKOVÁ, J.: Rockwool. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E 626 (22.03.2006)
Detail

VLČKOVÁ, J., LÍZAL, P.: Heluz - prezentace stavebních materiálů. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E 626 (22.02.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Specializační studium technického znalectví. Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, ul.Údolní (01.09.2002)
Detail

HUBÁČKOVÁ, B., MARŠÁL, P.: Proměny města. Aula fakulty stavebí (06.12.2006)
Detail

KANTOVÁ, R.: Sklo pro interiéry a design. konferenční sál NSC, Bauerova 10 (23.11.2006)
Detail