Detail projektu

Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2007

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- částečně financující (2004-01-01 - 2007-12-31)

O projektu

Budou navrženy a experimentalně ověřovány nové typy konstrukcí z vysokopevnostního betonu.

Popis anglicky
New structure utilising high-strength concrete will be designed and experimentaly verified.

Klíčová slova
structural concept; high-strength concrete; economy; aesthetic

Klíčová slova anglicky
konstrukční návrh; vysokopevnostní beton; úspora; estetikac

Označení

FI-IM/185

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (05.11.2007 - nezadáno)

Výsledky

TERZIJSKI, I., ČELIŠ, P., SVADBÍK, P. APLIKACE VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU V MOSTNÍ KONSTRUKCI D211. In Speciální Betony. Praha: SEKURKON, 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 80-86604-15-2.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; SLÁNSKÝ, B. LONG-TERM MONITORING OF COMPOSITE BRIDGE ACROSS ODRA RIVER ON THE D47 FREEWAY. Key Engineering Materials (print), 2016, vol. 2016, no. 691, p. 259-271. ISSN: 1013-9826.
Detail

STRÁSKÝ, J. Projekt lávky přes Vltavu v Českých Budějovicích. In Sborník z 11. mezinárodního stavebního veletrhu IBF "Mosty 2006". Brno: SEKURKON, 2006. s. 307-311. ISBN: 80-86604-26-8.
Detail

STRÁSKÝ, J. Bridges designed by Strasky, Husty and Partners. In Nuovi orientamenti per la progettazione di ponti e viadotti. Venice, Italy: Dario Flaccovio Editore, 2005. p. 462-486.
Detail

TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; STRNAD, J. Vysokopevnostní beton v mostních konstrukcích v ČR. In 13. Betonářské dny 2006. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. s. 139-144. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

STRÁSKÝ, J.; KONEČNÝ, L.; JORDÁN, J. Cable-stayed bridge across the Odra River. In 2nd CCC Congress - Sborník příspěvků. 2006. Praha: ČBS-ČSSI, 2006. p. 80-85. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

ZICH, M.; TERZIJSKI, I. Casová analýza mostu z vysokopevnostního betonu se spraženou deskou. In Staticko-konštrukcné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. 2006. Košice: Stavebná fakulta TU Košice, 2006. s. 151-152. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

KERŠNER, Z.; TERZIJSKI, I. Fracture properties of fibre UHPC after 28, 90 and 180 days of specimens curing. In Fibre concrete 2007. Praha, Česká republika: 2007. p. 225-228. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Model test of the prestressed concrete membrane. In IASS 2007: Shell and Spatial Structures. 2007. Venice-Italy: University IUAV, 2007. p. 325-326.
Detail

STRÁSKÝ, J. Membránové konstrukce z předpjatého betonu. In Sborník příspěvků 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 32-37. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

TERZIJSKI, I.; HALAS, V. Nová koncepce řízení tuhnutí a tvrdnutí vysokohodnotných betonů. In 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 443-448. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

TERZIJSKI, I. Speciální betony v mostních konstrukcích. In Sborník příspěvků z 5. konference Speciální betony. 2007. Praha: Sekurkon, 2007. s. 15-21. ISBN: 978-80-86604-32-9.
Detail

TERZIJSKI, I. Deevelopment of UHPC for the model of pedestrian bridge. In Sborník příspěvků z XII. mezinárodní vědecké konference. 2009. Brno: 2009. p. 191-194. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

TERZIJSKI, I., ČELIŠ, P., KONEČNÝ, L. Aplikace vysokopevnostního betonu v mostní konstrukci D211. Beton TKS, 2004, roč. 4, č. 5/2004, s. 36 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; BARON, J. Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích. Silnice a železnice, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 37-42. ISSN: 1801-822X.
Detail

STRÁSKÝ, J. Puentes proyectados por Strasky, husty and Partners (Bridges designed by Strasky, Husty and Partners). Cemento Hormigón, 2006, vol. 2006, no. 4, p. 78-90. ISSN: 0008-8919.
Detail

STRÁSKÝ, J. Hledání pravdivého konstrukčního řešení. ASB, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 72-75. ISSN: 1214-7486.
Detail

STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předpjatého betonu. ASB, 2007, roč. IV, č. 7, s. 100-104. ISSN: 1214-7486.
Detail

STRÁSKÝ, J. Městské mosty pro auta i pro lidi. ASB, 2007, roč. IV, č. 5, s. 50-53. ISSN: 1214-7486.
Detail

STRÁSKÝ, J. Visuté předpjaté střechy. Beton TKS, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 10-15. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J. Skořepinové lávky pro pěší. ASB, 2008, roč. V, č. 11, s. 44-46. ISSN: 1214-7486.
Detail

STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předepjatého betonu. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 1, s. 14-21. ISSN: 1213-3116.
Detail

KALÁB, P.; BERNÁT, M.; STRÁSKÝ, J. Model membránové střechy z předpjatého betonu. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 1, s. 54-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

TERZIJSKI, I. Polyfunkční přísady zlepší vlastnosti materiálu. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 11, s. VI (VIII s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRDINA, L.; ŠTEFAN, P. Lávky kombinující předpjatý pás s oblouky. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 4, s. 10-16. ISSN: 1213-3116.
Detail

HOUŠŤ, V.; STRÁSKÝ, J. Analýza přesypaných tenkostěnných kleneb. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 5, s. 60-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P. Lávka přes Svratku v Brně. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 08, s. IV (V s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

TERZIJSKI, I. Mosty z vysokopevnostního betonu v ČR. Beton TKS, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 4-13. ISSN: 1213-3116.
Detail

ČELIŠ, P.; TERZIJSKI, I. Sledování konstrukčních parametrů vysokopevnostního betonu navrženého pro pilotní projekt mostu. Etapová zpráva projektu MPO FI-IM/185. 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-46.
Detail

TERZIJSKI, I. Optimalizace parametrů vysokopevnostního betonu z hlediska efektivity a spolehlivosti z nich navrhovaných konstrukcí. Etapová výzkumná zpráva. 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-57.
Detail

TERZIJSKI, I. Optimalizace parametrů vysokopevnostního betonu z hlediska efektivity a spolehlivosti z nich navrhovaných konstrukcí. Výzkumná etapová zpráva projektu "Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostího betonu" - etapa 3, část 3c. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-42.
Detail

STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Zpráva o průběhu řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Zpráva o průběhu řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu v roce 2006, etapa 5 - Dlouhodobé sledování pilotní mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-28.
Detail

STRÁSKÝ, J.; BERNÁT, M. Uzavřené ocelové profily vyplněné betonem. Model netradiční konstrukce. Etapová zpráva projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Etapa 7, Etapa 8, Brno, 2006. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-203.
Detail

STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Visuté střechy 2. Etapová zpráva projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Etapa 7, Etapa 8, Brno, 2006. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-103.
Detail

STRÁSKÝ, J.; VÍTEK, J. Návrh skořepinové mostní konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Etapová zpráva projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Etapa 7, Etapa 8, Brno, 2006. 2006. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1-97.
Detail

STRÁSKÝ, J. Závěrečná zpráva o řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu za roky 2004-2006. Závěrečná zpráva o řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu za roky 2004-2006. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-28.
Detail

STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předpjatého betonu. Membránové střechy z předpjatého betonu - CD. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-24. ISBN: 978-80-214-3469-1.
Detail

TERZIJSKI, I. Membranové střechy z předpjatého betonu. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-30.
Detail

TERZIJSKI, I. Speciální požadavky na vysokopevnostní beton dálničního mostu D 47 přes řeku Odru. Bystřice nad Perštějnem: STACHEMA Kolín, s.r.o., 2007. s. 1-22.
Detail

TERZIJSKI, I. Optimisation of UHPC for the model of a pedestrian bridge. Ultra High Performance Concrete (UHPC) - Proceedings of the Second Internatioal Symposium. 2008. Kassel: Kassel University press, 2008. p. 707-814. ISBN: 978-3-89958-376-2.
Detail

STRÁSKÝ, J.; BERNÁT, M. Ocelové konstrukce vyplněné betonem. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-29.
Detail

TERZIJSKI, I. Vysokopevnostní beton - vývoj, technologie, vlastnosti a jejich zkoušení, aplikace v mostních konstrukcích v ČR. Praha: ČBS, 2009.
Detail

ČELIŠ, P.; TERZIJSKI, I. Poznatky z využití vysokopevnostního betonu v praxi. In 11. Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., 2004. s. 164 ( s.)ISBN: 80-903501-3-5.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. LONG-TERM MONITORING OF COMPOSITE BRIDGE ACROSS ODRA RIVER ON THE FREEWAY D47. In 9th CCC 2013, Wroclaw, Concrete Structure in Urban Areas. 2013. Wroclaw: Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2013. p. 266-269. ISBN: 978-80-86604-60-2.
Detail

STRÁSKÝ, J. Mosty o konstrukcji cięgnowej zaprojektowane przez biuro SHP w Brnie, Republika Czeska. Inzynieria budownictwo, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 91-99. ISSN: 0021-0315.
Detail

STRÁSKÝ, J.; MATASCIK, M.; NOVÁK, R.; TÁBORSKÁ, K. Urban viaduct in Povazska Bystrica, Slovakia. Structural Engineering International, 2011, vol. 21, no. 3, p. 356-359. ISSN: 1016-8664.
Detail

KOLÁČEK, J. Model test of cable supported bridges. In Proceedings of the 9th fib International PHD Symposium in Civil Engineering. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2012. p. 363-368. ISBN: 978-3-86644-858-2.
Detail

TERZIJSKI, I.: ST 2180; Univerzální polykarboxylátová plastifikační přísada. Stachema Kolín, s.r.o.. (ověřená technologie)
Detail

KALÁB, P.; STRÁSKÝ, J.; BERNÁT, M.; TERZIJSKI, I.: Model skořepinové střechy; Model skořepinové střechy. FAST Brno, Veveří 95. (prototyp)
Detail

TERZIJSKI, I.: Injektáž Nordica; Nová technologie injektáže. Ostrava. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.: ST 2180R; Stachement ST 2180R. Stachema Kolín. (funkční vzorek)
Detail

TERZIJSKI, I.: MUP; Vysokopevnostní betom C60/75 se zvláště dlouhou dobou plastičnosti. FAST Veveří 95, Brno. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.; STRÁSKÝ, J.: VPB C67/55; Vysokopevnostní beton pro lávku v Českých Budějovicích. České Budějovice, lávka. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.: M1H; Jemnozrnná vysokopevnostní malta se sníženým modulem pružnosti. VUT FAST Brno, Veveří 95. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.: Pylon vnitřní; Vysokopevnostní beton s extrémně dlouhou dobou čerpatelnosti. FAST VUT Brno, Veveří 95.. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.: Pylon vnější; Vysokohodnotný beton se silně redukovaným smršťováním a zvýšenou odolností. FAST VUT Brno, Veveří 95. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.: Rychlý beton; Rychle tvrdnoucí beton. Stachema Kolín. (ověřená technologie)
Detail

STRÁSKÝ, J., TERZIJSKI, I., KALÁB, P., VÍTEK, J., BERNÁT, M.: Membránové střechy z předpjatého betonu. Brno (11.09.2007)
Detail