Detail projektu

Algoritmizace návrhu tvaru půdorysně zakřivených konstrukcí podepřených oblouky

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Podstatou projektu je stanovení podmínek, za kterých lze navrhnout tvar oblouku podpírajícího půdorysně zakřivenou konstrukci, a proces návrhu algoritmizovat tak, aby bylo zajištěno jeho co možná nejuniverzálnější praktické využití.

Označení

FAST-J-13-2002

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

NEČAS, R.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.: FVz-05; Půdorysně zakřivená konstrukce podepřená obloukem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-05%20(27852).pdf. (funkční vzorek)
Detail