Detail projektu

Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce - zahájeno v roce 2001

Období řešení: 01.01.2001 —

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Projektová konsorcia

- plně financující

Označení

FD-K/092

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Výsledky

TERZIJSKI, I., KOVÁŘ, K. Návrh složení betonu pro spřaženou mostní konstrukci. In Mosty 2002. Brno: Sekurkon, Praha, 2002. s. 193 ( s.)ISBN: 80-7204-235-1.
Detail

STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P. Prestressed concrete bridges with progressively erected decks are described in terms of their architectural and structural arrangement, static analyses and erection. BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS. 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges, SMSB-IX. Calgary: 2014. p. 48-49.
Detail

STRÁSKÝ, J., NOVOTNÝ, P. Ocelobetonové mosty dálnice D4708. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 139-149 ( s.)ISBN: 80-7204-235-1.
Detail

STRÁSKÝ, J. Bridges Designed by Strasky Husty and Partners. In Proceeding of the International Bridge Symposium Recent Developments in Bridge Design. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, 2003. p. 1-24 ( p.)ISBN: 3-9808875-3-7.
Detail

DANĚK, Petr; SCHMID, Pavel. Sledování napětí podélných volných kabelů hybridní mostní konstrukce. In Experimental Stress Analysis 2003. Brno: Copyright, 2003. s. 89-90. ISBN: 80-214-2314-5.
Detail

DANĚK, P. Sledování stavby mostu přes řeku Odru. In Konstrukce a dopravní stavby III. Brno: CERM, 2003. s. 43-48. ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

DANĚK, P. Dlouhodobé sledování hybridní mostní konstrukce. In 4. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2002. s. 65-69. ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

STRÁSKÝ, J. Projekt dálničního mostu přes Odru. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 222-226 ( s.)ISBN: 80-7204-235-1.
Detail

DANĚK, P. Využití tenzometrie pro měření fyzikálně-mechanických vlastností vysokopevnostních betonů. In Juniorstav 2004. Brno: 2004. s. 1-4. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

DANĚK, Petr; SCHMID, Pavel. Sledování napětí předpínací vyztuže pomocí magnetoelastické metody. In Construmat 2003. Bratislava: 2003. s. x ( s.)ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

TERZIJSKI, I. Compatibility of Components of High and Ultra High Performance Concrete. In International Symposium of Ultra High Performance Concrete. Kassel: University of Kassel, 2004. p. 175 ( p.)ISBN: 3-89958-086-9.
Detail

STRÁSKÝ, J. Composite Bridges Built in the Area Influenced by a Mining Subsidence. In Proceeding of "fib symposium 2004". Avignon: fib institution, 2004. p. 45-52 ( p.)
Detail

STRÁSKÝ, J. Recent development in design of stress ribbon bridges. In Proceeding of "2004 Concrete Bridge Conference". Charlotte: 2004. p. 122-129 ( p.)
Detail

NAVRÁTIL, J. Návrh a analýza modelu stěnového prvku. In Sborník česko-slovenské konference Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. 2004. s. 303 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

NAVRÁTIL, J., MARTINEC, S., WENDRINSKI, J. Návrh a analýza modelu stěnového prvku. In 10. betonářské dny 2003. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. s. 203 ( s.)ISBN: 80-239-1840-0.
Detail

MARTINEC, S. Návrh a analýza modelu stěnového prvku. In Sborník z 6. Odborné konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2004. s. 1-1 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MARTINEC, S. Vliv smykových přetvoření na dlouhodobé chování betonu. In 5. Odborná konference doktorského studia, Díl3 - konstrukce a dopravni stavby I. Brno: VUT Brno Fakulta stavební, 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

DANĚK, Petr. VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ FYZIKÁLNĚ-MECAHNICKÝCH VLASTNOSTÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH BETONŮ. In sborník Jumiorstav 2004. Brno: 2004. s. x ( s.)
Detail

STRÁSKÝ, J. Projekt lávky přes Vltavu v Českých Budějovicích. In Sborník z 11. mezinárodního stavebního veletrhu IBF "Mosty 2006". Brno: SEKURKON, 2006. s. 307-311. ISBN: 80-86604-26-8.
Detail

STRÁSKÝ, J. Bridges designed by Strasky, Husty and Partners. In La vida de los puentes zubien iraupenari buruzko jardunaldiak. 1. Spain: Asociación Espaňola de la Carretera, 2005. p. 255-297. ISBN: 84-89875-51-0.
Detail

STRÁSKÝ, J. Bridges designed by Strasky, Husty and Partners. In Nuovi orientamenti per la progettazione di ponti e viadotti. Venice, Italy: Dario Flaccovio Editore, 2005. p. 462-486.
Detail

STRÁSKÝ, J. Most přes řeku Odru na stavbě dálnice D47091/2. In 13. Betonářské dny 2006. 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 35-40. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P. Model test of the prestressed concrete membrane. In IASS 2007: Shell and Spatial Structures. 2007. Venice-Italy: University IUAV, 2007. p. 325-326.
Detail

NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.l., 2007. s. 57-62. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In 14. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 57-61.
Detail

MARTINEC, S.; WENDRINSKI, J.; NAVRÁTIL, J. Návrh a analýza modelu stěnového prvku. Konstrukce, 2005, roč. 4, č. 6, s. 12-14. ISSN: 1213-8762.
Detail

STRÁSKÝ, J. Hledání pravdivého konstrukčního řešení. ASB, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 72-75. ISSN: 1214-7486.
Detail

STRÁSKÝ, J. Městské mosty pro auta i pro lidi. ASB, 2007, roč. IV, č. 5, s. 50-53. ISSN: 1214-7486.
Detail

NAVRÁTIL, J.; MARTINEC, S. Experimentální ověření tuhosti stěnového prvku. Projekt - stavba, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 14-19. ISSN: 1336-6327.
Detail

NAVRÁTIL, J.; MARTINEC, S. Stěnová tuhost desky mostních konstrukcí. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 46-53. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J. Projekty českých konstrukcí ve Spojených státech a Spojeném Království. 2004, roč. 2004, č. 03, s. 4-11 ( s.)
Detail

STRÁSKÝ, J., BELDA, I., KALÁB, P. Konstrukce střech z předpjatého pásu. 2004, roč. 2004, č. VII-VIII/2004, s. 76-77 ( s.)
Detail

STRÁSKÝ, J. Koncepce mostů stavby dálnice D4708. Beton TKS, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 13-21 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J. Koncepce mostů stavby dálnice D4708. Beton TKS, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 14-18 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J. Visuté předpjaté střechy. Beton TKS, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 10-15. ISSN: 1213-3116.
Detail

TERZIJSKI, I. Ověření pevnostní a reologických parametrů optimalizovaného návrhu betonu spřaženéů desky ocelobetonového mostu přes Odru. 2002.
Detail

TERZIJSKI, I. Analýza možnosti výroby a využití vysokohodnotných betonů pro hybridní konstrukce. Zpráva o průběhu řešení projektu FD-K/092 Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce v roce 2002. neuvedeno. Brno: VUT v Brně, 2002.
Detail

NAVRÁTIL, J., MARTINEC, S. Reologie betonu, přípravná fáze experimentálního ověření reologických vlastností smykově namáhaných betonových prvků. Etapa 3. Brno: MPO ČR, 2002.
Detail

NAVRÁTIL, J., WENDRINSKI, J., MARTINEC, S. Analýza a projektová příprava konstrukcí, Část 2d - Návrh a analýza modelu stěnového prvku. Etapa 2. Brno: MPO ČR, 2002.
Detail

TERZIJSKI, I. Vysokohodnotné betony pro hybridní mostní konstrukce. Brno: 2003.
Detail

STRÁSKÝ, J., SVOBODA, P. Analýza prostorového chování konstrukcí systémem ANSYS. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. 2003. s. 2-635 ( s.)
Detail

NAVRÁTIL, J. Analýza prvků ocelobetonových konstrukcí. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 3-105 ( s.)
Detail

STRÁSKÝ, J., SVOBODA, P. Analýza prostorového chování spřažené konstrukce systémem ANSYS - podetapa 2b. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 2-865 ( s.)
Detail

STRÁSKÝ, J., NOVOTNÝ, P. Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 2-65 ( s.)
Detail

STRÁSKÝ, J. Upřesněná časově závislá analýza mostu přes Odru při zohlednění skutečné charakteristiky betonu a skutečného postupu výstavby. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: 2003. s. 2-53 ( s.)
Detail

STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předpjatého betonu. Membránové střechy z předpjatého betonu - CD. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-24. ISBN: 978-80-214-3469-1.
Detail

STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Design of segmental bridge with cast-in-situ slab. Structural concrete in the Czech Republic 1998-2001 Konstrukční beton v České republice 1998-2001. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002. p. 26-31 ( p.)ISBN: 80-238-9282-7.
Detail

TERZIJSKI, I. Membranové střechy z předpjatého betonu. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-30.
Detail

STRÁSKÝ, J.; BERNÁT, M. Ocelové konstrukce vyplněné betonem. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-29.
Detail

STRÁSKÝ, J. Stress Ribbon and Cable Supported Pedestrian Bridge. Stress Ribbon and Supported Cable Pedestrian Bridge. Londýn: Thomas Telford, Ltd, 2004. p. 1-240 ( p.)ISBN: 072773282X.
Detail

STRÁSKÝ, J. Projekt dálničního mostu přes Odru. In Betonářské dny 2001, Sborník ke konferenci. Ediční středisko ČVUT v Praze: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 15-20 ( s.)ISBN: 80-238-7595-7.
Detail

STRÁSKÝ, J.; COBO DEL ARCO, D.; NOVOTNÝ, P.; RAVENTOS, I. Technologie předpjatého betonu při stavbě mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 6-13. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NOVOTNÝ, P. Most přes řeku Ebro ve Španělsku. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 3, s. 6-12. ISSN: 1801-822X.
Detail

STRÁSKÝ, J., TERZIJSKI, I., KALÁB, P., VÍTEK, J., BERNÁT, M.: Membránové střechy z předpjatého betonu. Brno (11.09.2007)
Detail