Ing.

Jakub Raček

Ph.D.

FAST, CENTRUM-AdMaS – vědecký pracovník

racek.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Zkoušky na vybraných vzorcích organického odpadu v rámci jeho zpracování technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Advanced Medical Solutions s.r.o., zahájení: 24.09.2020, ukončení: 17.02.2021
  Detail

  Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu - Inovační voucher- ASIO NEW, spol. s r.o., zahájení: 28.07.2020, ukončení: 28.04.2021
  Detail

  Provedení analýz na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 25.06.2020, ukončení: 31.03.2021
  Detail

  Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 19.06.2020, ukončení: 09.12.2020
  Detail

  Provedení zkoušek a analýz v rámci procesu testování principu technologie mikrovlnné torrefakce na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 23.01.2020, ukončení: 30.03.2020
  Detail

 • 2019

  Inovační voucher - Koncepční řešení automatizačního opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a střední ČOV - SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., zahájení: 12.12.2019, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  Curriculum for the Czech-Norwegian doctoral program in the field of water management and water engineering, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Inovační voucher - Výzva IV. - Vytvoření koncepčního návrhu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., zahájení: 18.07.2019, ukončení: 30.09.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva IV. - Lightway s.r.o., zahájení: 20.06.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  TJ02000190, Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000262, Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III. - ASIO NEW spol. s r.o., zahájení: 17.04.2019, ukončení: 16.09.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III. - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 03.04.2019, ukončení: 02.10.2019
  Detail

  Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III - Koncepční návrh využití alternativního zdroje energie v podmínkách teplárenských soustav - TERMS CZ s.r.o., zahájení: 06.02.2019, ukončení: 30.06.2019
  Detail

 • 2018

  Inovační voucher - Výzva III - Bezpečnostní opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., zahájení: 01.11.2018, ukončení: 31.03.2019
  Detail

 • 2017

  7F16021, Utilization of wastewater as a secondary source of raw materials and exploitation of wastewater as an alternative water sources., zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.03.2017
  Detail

 • 2011

  Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA01020311, Využití šedé a dešťové vody v budovách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail