Detail projektu

Využití šedé a dešťové vody v budovách

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Předkládaný projekt bude řešen v několika krocích. V první fázi projektu se provede rešerše nejnovějších poznatků ze zahraničí s jejich vyhodnocením. Ve druhé fázi se provede bilance množství šedých a dešťových vod jako zdroje a porovná se s bilancí potřeby vod pro splachování. Dále se upřesní předpisové požadavky na kvalitu vody pro sprchování, posoudí se možné způsoby čištění a úpravy šedých vod. V následující fázi bude zhotoven prototyp a bude ověřen na konkrétním charakteristickém objektu. Závěrem práce bude vyhodnocení ekonomiky. Souběžně proběhne zpracování projekčních podkladů a návodů, jakož i provozních zásad.

Popis anglicky
To evolve greywater and storm water treatment for their following exploitation in buildings on level of practical market use. For this item determine an optimal amount of greywater reuse in charakteristic types of buildings, determine technical conditions for greywater reuse pipework and equipment as well as determine and approve sanitary conditions. Following develope guidelines for greywater reuse systems design and for their management as well as elaborate marketing and promotion materials.

Klíčová slova
šedé vody, srážkové vody, dvojí trubní rozvod, opětovné využití, akumulace vody, specifická potřeba sprchové vody, specifická potřeba vody pro WC, rekuperace tepla, membránové technologie, hygienické zabezpečení

Klíčová slova anglicky
greywater, storm water, double water distribution, reuse, water storage, specific shower water demain, specific flush water demain, warm recovery, membrane technology, sanitary provision

Označení

TA01020311

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Výsledky

BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819-1.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Dopady klimatických změn na vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb. Praha: SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, 2023.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. s. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42-0.
Detail

BIELA, R. Kvalita šedých vod a možnost jejich využití. TZB-info, 2011, roč. 13., č. 49, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M. Možnosti úspor pitné vody. Topenářství, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 40-42. ISSN: 1211-0906.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17-1.
Detail

RAČEK, J. Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 321-329. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

BIELA, R. Recenze na článek doktoranda Ing. Jakuba Račka Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách (Apollo 96968). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2., s. 10-11. ISSN: 1210-3039.
Detail

BIELA, R. Šedé vody, jejich kvalita a možnost využití. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2, s. 11-13. ISSN: 1210-3039.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62., č. 2, s. 65-68. ISSN: 1211-0760.
Detail

RAČEK, J. Ekologické hospodaření s šedou vodou v budovách. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 3, s. 51-55. ISSN: 1213-0311.
Detail

VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M. Výpočtový průtok ve vnitřních vodovodech – specifika oddílných vodovodů. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TU v Košiciach, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505-5.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování oddílných vodovodů. In 17. vedecko - odborná medzinárodná konferencia SANHYGA 2012. Zborník prednášok. Bratislava: SSTP, 2012. s. 57-64. ISBN: 978-80-89216-50-5.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. p. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596-6.
Detail

RAČEK, J. Možnosti čištění šedých vod pro zpětné využití v budovách. JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 317-325. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

BIELA, R. Recenze na článek Ing. Stanislava Piňose - Energetické úspory a možnost využití energie při úpravě a čištění vod. Praha: TZB-info, 2013. s. 1 (1 s.).
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22-5.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1022-6680.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research (online), 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1662-8985.
Detail

PLOTĚNÝ, K.-VRÁNA, J.-PÍREK,O. Zdravotně technické instalace. In A13 - Navrhování systémů hospodaření s vodou pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby. 1. Brno: NSC, 2012. s. 31-60. ISBN: 978-80-87665-12-1.
Detail

VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Využití šedé vody ve zdravotních instalacích. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1210-695X.
Detail

VRÁNA, J. Využití srážkových vod v budovách. In Sborník přednášek konference "Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách". Praha: STP, 2013. s. 38-45. ISBN: 978-80-02-02456-9.
Detail

BIELA, R. Možnosti úspory pitné vody. TZB-info, 2013, roč. 15., č. 18, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 1. část. Stanovení výpočtového průtoku. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 20-27. ISSN: 1211-0906.
Detail

VRÁNA, J.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J.; BARTONÍK, A. Preparation a new Czech Standard ČSN 75 6780 Reuse of greywater and rainwater in buildings and adjoining grounds. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: STP, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-4001-9.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 2. část. Návrh průměrů přívodního potrubí. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 18-21. ISSN: 1211-0906.
Detail

VRÁNA, J. Revize ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. CTI INFO, 2013, roč. 2013, č. 5-6, s. 20-24. ISSN: 1214-7583.
Detail

RAČEK, J. MOŽNOSTI APLIKACE SYSTÉMŮ VYUŽITÍ ŠEDÝCH VOD VE VYBRANÝCH PRÁDELNÁCH. In JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 279-290. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J. Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27-0.
Detail

VRÁNA, J. Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Možnosti nasazení bezvýkopových technologií při budování modro-zeleno-červené infrastruktury v městských aglomeracích. 1. Praha: CZSTT Česká společnost pro bezvýkopové technologie, 2022.
Detail

Abd-Elaty, I.; Abd-Elmoneem, S.M.; Abdelaal, G. M.; Vrána, J.; Vranayová, Z.; Abd-Elhamid, H.F. Groundwater Quality Modeling and Mitigation from Wastewater Used in Irrigation, a Case Study of the Nile Delta Aquifer in Egypt. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 2022, no. 19, p. 1-20. ISSN: 1660-4601.
Detail

FREMROVÁ, L.; KAISLER, J.; VRÁNA, J.; RACLAVSKÝ, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A. ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2021. s. 1-40.
Detail

RAČEK, J. Gray water reuse in urban areas. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. p. 195-217. ISBN: 978-3-030-18359-2.
Detail

VRÁNA, J. Ochrana před znečištěním pitné vody zpětným průtokem. TZB-info, 2018, roč. 18, č. 5, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J. Nebezpečí znečištění pitné vody zpětným průtokem. CTI INFO, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 19-21. ISSN: 1214-7583.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 3. část: Zjednodušené metody dimenzování přívodního potrubí. Topenářství, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 22-26. ISSN: 1211-0906.
Detail

VRÁNA, J. Využití srážkových vod. CTI INFO, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 24-28. ISSN: 1214-7583.
Detail

POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. In Nové trendy v čistírenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2014. s. 27-37. ISBN: 978-80-905059-3-3.
Detail

RAČEK, J. Testování prototypu systému využití šedých vod. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 259-269. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. p. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

VRÁNA, J.; RACLAVSKÝ, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A.: ČSN 756780; ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, Vysoké učení technické v Brně. URL: https://csnonline.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=513087. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (prototyp)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (prototyp)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (poloprovoz)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (poloprovoz)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_01; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (funkční vzorek)
Detail