Detail projektu

Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2012-12-31)

O projektu

Projekt bude zaměřen na problematiku optimalizace stokových sítí a to ze zaměřením na netradiční způsoby odkanalizování obcí (podtlaková a tlaková kanalizace) a na optimalizaci návrhu ČOV vhodných pro uvedené způsoby odkanalizování. V rámci projektu se bude měřit a vyhodnocovat energetická náročnost uvedených systémů a kvalita vypouštěných odpadních vod.

Označení

FAST-S-11-66/1462

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Výsledky

HORÁK, M.; RACLAVSKÝ, J. Degradace betonových a železobetonocých kanalizačních trub. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 6, s. 19-22. ISSN: 1210-2520.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O. Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 1. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2012. 76 s. ISBN: 978-80-214-4665-6.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.: MAP 02/2012; Situace technického stavu stokové sítě v obci Moravská Nová Ves. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. URL: http://mnves.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

RACLAVSKÝ, J.: TNV 75 6905; TNV 75 6905 Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě. tištěná norma - Hydroprojekt CZ a.s., Praha. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.: MAP 04/12; Situace doporučených opatření na stokové síti v obci Moravská Nová Ves. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail