Detail projektu

Inovační voucher - Výzva III - Koncepční návrh využití alternativního zdroje energie v podmínkách teplárenských soustav - TERMS CZ s.r.o.

Období řešení: 06.02.2019 — 30.06.2019

O projektu

Vytvoření koncepčního návrhu využití aleternativního zdroje energie. Koncepce bude zpracována jako typizovaný modelový příklad středně velkého provozu soustavy zásobování teplem s kogenerační výrobou elektrické energie doplněného o technologii sušení čistírenského kalu.

Popis anglicky
Creating a conceptual design for the use of an alternative energy source. The concept will be elaborated as a standardized example of a medium-sized operation of the system of heat supply with cogeneration production of electric power supplemented with sludge drying technology.

Klíčová slova
koncepční návrh, alternativní zdroj energie

Klíčová slova anglicky
conceptual design, alternative energy source

Označení

SR12957032

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (19.02.2019 - nezadáno)
AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcí
- spolupříjemce (15.01.2019 - 30.04.2019)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2019-01-15 - 2019-06-30)