Detail projektu

Inovační voucher - Výzva III - Bezpečnostní opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Období řešení: 01.11.2018 — 31.03.2019

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2018-11-01 - 2019-03-31)

O projektu

Zpracování odborné studie zaměřené na přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem jako jsou např. havárie, klimatické změny apod.

Popis anglicky
Preparation of a study of safety measures for water infrastructure with safety risk such as accidents, climate change, etc.

Klíčová slova
vodohospodářská infrastruktura, bezpečnostní opatření

Klíčová slova anglicky
water management infrastructure, security measures

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014398

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (19.02.2019 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně
- objednatel (11.03.2019 - nezadáno)
AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcí
- spolupříjemce (01.11.2018 - 31.03.2019)

Výsledky

MACSEK, T.; CHORAZY, T.; MÜNSTER, P.; TOMŠŮ, J.; HLAVÍNEK, P. Online monitoring technického stavu dvouplášťové kanalizace. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 150-155. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; RACLAVSKÝ, J.; VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-71.
Detail