Detail projektu

Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody

Období řešení: 01.06.2019 — 31.05.2021

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- plně financující (2019-05-13 - nezadáno)

O projektu

V rámci předkládaného aplikovaného výzkumu dojde při řešení projektu k prohloubení dosavadních zkušeností s provozem tepelných výměníku instalovaných pod zařizovací předměty v kombinaci s čištěním odpadní vody k dalšímu využití. Variantně je uvažováno s osazením tepelného výměníku do čerpací stanice odpadní vody, dále pak do MBR jednotky čištění šedé vody. Předložený projekt řešený týmem mladých vědecko-výzkumných pracovníků, specialistů, mentorů a bude zaměřen na aplikovatelnost produktů pro rozsáhlé využití (rodinné domy, administrativní objekty, školy, hotely apod.), což díky získaným výsledkům a zkušenostem bude přínosem jak pro praxi, tak zároveň jako excelentní příprava pro další možnosti budoucích výzkumných činností. Díky projektu se zvýší počet mladých vědecko-výzkumných zaměstnanců magisterského, doktorského a postdoktorského studia. Výstupy projektu určí směr pro získávání tepelné energie pro předehřev TUV, studené vody nebo pro okruh tepelných čerpadel pro chlazení a topení v objektech. Lze očekávat, že analytické postupy pro stanovení chemického a mikrobiologického znečištění budou nezbytné pro návrh komerčně uplatnitelné technologie, čímž se výzkumné organizaci zvýší pracovní vytížení i po ukončení projektu

Popis anglicky
The aim of this project is an innovative, energy-saving technological product designed to extract thermal energy from wastewater (WW) in combination with WW treatment for further use in building sites. The project will test various heat exchangers in combination with various treating technologies in laboratory conditions at AdMaS BUT in Brno. Within the project, the technology proposals will be optimized to minimize the cost of their installation and maximize the efficiency of the return heat gain from the WW. The best technology will be verified after testing and this resulting prototype (Gprot) will be tested under real conditions in a family home environment.

Klíčová slova
Technologie opětovného využití; získávání tepelné energie; šedá voda; bílá voda; čištění odpadních vod; membránová filtrace, výměník tepelné energie.

Klíčová slova anglicky
Reuse technology, water heat recovery, greywater, white water, wastewater treatment, membrane filtration, heat exchanger

Označení

TJ02000190

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

AdMaS Centrála VaV
- spolupříjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)
Centrum AdMaS - VP2 - EGAR
- příjemce (22.10.2018 - nezadáno)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- spolupříjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)

Výsledky

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; KORYTÁŘ, I. Testování účinnosti čištění a rekuperace tepla šedých odpadních vod. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 144-149. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. VARIANTNÍ TESTOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ A REKUPERACE TEPLA ŠEDÝCH ODPADNÍCH VOD. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 446-450. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠVÁBOVÁ, M. Laboratorní testování účinnosti čištění a rekuperace tepelné energie šedé vody pro opětovné využití. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 6, s. 3-11. ISSN: 1211-0760.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. s. 1-101.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Opětovné využití šedých vod jako zdroje vody a tepelné energie. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2022. s. 27-34. ISBN: 978-80-908629-2-0.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; ŠEVELA.P.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; POLÁŠEK P.; HLAVÍNEK, P.; BOUBÍNOVÁ, M. Systém rekuperace tepla a čištění šedé vody k opětovnému využití v laboratorních a reálných podmínkách. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 228-234. ISBN: 978-80-86020-92-1.
Detail

VELIKOVSKÁ, K. Čištění šedé vody v laboratorních a reálných podmínkách membránovým bioreaktorem. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 420-424. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
Detail

VELIKOVSKÁ, K. Mechanická filtrace pro čištění šedých odpadních vod. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 425-430. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Prototyp; Prototyp tepelného výměníku v kombinaci s čištěním odpadní vody určené k dalšímu využití. Centrum AdMaS. (prototyp)
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; SLÁVIK, R.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Technologický celek; Technologický celek. Centrum AdMaS. (ostatní)
Detail