Ing.

Jakub Raček

Ph.D.

FAST, CENTRUM-AdMaS – vědecký pracovník

racek.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

MA_ENG14Designing of Facilities in Waste Water Treatment Technologies
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_COVNavrhování čistíren odpadních vod
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2022/2023

Vyučované předměty

MA_ENG14Designing of Facilities in Waste Water Treatment Technologies
Cvičení, Přednáška, Anglicky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_COVNavrhování čistíren odpadních vod
Přednáška, Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_TEVTechnologie vody
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2022/2023