Ing.

Jakub Raček

Ph.D.

FAST, CENTRUM-AdMaS – vědecký pracovník

racek.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

MA_ENG14Designing of facilities in waste water treatment technologies
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2021/2022

Vyučované předměty

MCO_SNCSpeciální a nové technologie čištění odpadních vod
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2021/2022