Detail projektu

Inovační voucher - Výzva III. - Applied Sunrise Technologies a.s.

Období řešení: 03.04.2019 — 02.10.2019

O projektu

Předmětem smluvního výzkumu bude zpracování odborného posouzení koncepčního návrhu zakomponování mikrovlnné torrefakce čistírenského kalu do kalového hospodářství.

Popis anglicky
The subject of contractual research will be the elaboration of an expert assessment of the conceptual proposal for incorporation of microwave torrefaction of sludge sludge into sludge management.

Klíčová slova
čistírenské kaly, technologie, čistírna odpadních vod

Klíčová slova anglicky
sewage sludge, technology, sewage treatment plant

Označení

SR12957077L

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (11.03.2019 - nezadáno)
AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcí
- spolupříjemce (11.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční návrh zakomponování mikrovlnné torrefakce čistírenského kalu do kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-132.
Detail