prof. Ing.

Ivan Křupka

Ph.D.

FME – Vice-dean for outer relations, habilitations and appointment procedures

+420 54114 2723
krupka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Projects

 • 2023

  MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů, zahájení: 01.09.2023, ukončení: 30.06.2028
  Detail

  Studium mazacích filmů za podmínek superlubricity, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  CK04000070, Inteligentní ložisková jednotka pro kolejová vozidla, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.07.2026
  Detail

 • 2020

  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Squeal noise generation in the wheel-rail contact with modified friction, zahájení: 29.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  LTACH19001, Klíčové technologie a strategie pro řízení tření mezi kolem a kolejnicí v kolejové dopravě, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TH04010034, Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2017

  Provedení frikčních testů v rámci projektu Epsilon TH0200992, zahájení: 05.09.2017, ukončení: 27.10.2017
  Detail

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Programování BigBertha, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  GA17-23235S, Vliv tepelných vlastností kontaktních těles na tok maziva v Hertzových nehladkých kontaktech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02010205, Rotační aktuátor pro vesmírné aplikace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Lubrication Film Thickness and Friction Study under Specific Operational Conditions, zahájení: 21.12.2016, ukončení: 12.12.2017
  Detail

  Pokročilé experimenty s mazacími filtry, zahájení: 27.10.2016, ukončení: 24.02.2017
  Detail

  Tribologické hodnocení laserem texturovaných povrchů dle přiložené nabídky, zahájení: 11.10.2016, ukončení: 24.10.2016
  Detail

  FV10474, Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání, zahájení: 01.10.2016, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  EHL Temperature and Friction Measurements, zahájení: 18.02.2016, ukončení: 25.03.2016
  Detail

  8E15B011, Výzkum lokálních jevů ve vysoce zatížených kontaktech ozubených kol, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2015

  Study of Grease Lubricant Film Behavior, zahájení: 06.11.2015, ukončení: 19.09.2016
  Detail

  Vývoj pískovacího zařízení, zahájení: 12.10.2015, ukončení: 21.10.2016
  Detail

  EHL Film Temperature Measurement System, zahájení: 24.08.2015, ukončení: 25.05.2016
  Detail

  Stanovení tloušťky mazacího filmu dodaných vzorků oleje; Stanovení součinitele tření u vybraných vzorků, zahájení: 24.06.2015, ukončení: 23.07.2015
  Detail

  Vývoj sprejového nanášecího zařízení, zahájení: 12.06.2015, ukončení: 28.02.2016
  Detail

  Elastohydrodynamic lubricant film temperature measurements, zahájení: 05.02.2015, ukončení: 04.03.2015
  Detail

  Elastohydrodynamic lubricant film thickness measurements, zahájení: 15.01.2015, ukončení: 02.03.2015
  Detail

  GA15-24091S, Vliv velkých skluzů na mazací film u vysoce zatížených kontaktů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Návrh a výroba tribometru, zahájení: 10.11.2014, ukončení: 31.01.2017
  Detail

  Elastohydrodynamic lubricant film measurements I, zahájení: 25.08.2014, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  Vývoj a konstrukce experimentálního zařízení pro studium mazacích filmů, zahájení: 30.07.2014, ukončení: 10.02.2015
  Detail

  Výzkum poškození pinů, včetně simulace zatlačení a poškození, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.12.2014
  Detail

  Vývoj adaptivního subsystému LOKO_TRAM kolejových vozidel, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 30.04.2014
  Detail

  Studium tloušťky mazacího filmu trakčního maziva, zahájení: 03.02.2014, ukončení: 17.03.2014
  Detail

  Vývoj software BigBertha, zahájení: 17.01.2014, ukončení: 03.12.2015
  Detail

  Studium tření, opotřebení a mazání kloubních náhrad, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Programování BigBertha 6/13, 7/13, zahájení: 06.06.2013, ukončení: 16.09.2013
  Detail

  NT14267, Vliv složení kloubní kapaliny na utváření mazacího filmu v TEP kyčle , zahájení: 01.05.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Programování BigBertha 1/13, zahájení: 16.01.2013, ukončení: 04.12.2013
  Detail

  Studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice s ohledem na nedostatečnou distribuci maziva., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Analýza mazivostních vlastností netradičních maziv, zahájení: 25.11.2012, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  Programování BigBertha 11/12, zahájení: 22.11.2012, ukončení: 04.12.2012
  Detail

  Programování BigBertha 10/12, zahájení: 02.11.2012, ukončení: 27.11.2012
  Detail

  Programování BigBertha 9/12, zahájení: 05.09.2012, ukončení: 03.10.2012
  Detail

  Programování BigBertha 7/12, zahájení: 04.07.2012, ukončení: 07.09.2012
  Detail

  Programování BigBertha, zahájení: 02.07.2012, ukončení: 28.08.2012
  Detail

  Opravy chyb programu BigBertha; Programování BigBertha, zahájení: 24.05.2012, ukončení: 11.06.2012
  Detail

  Komplexní vyhodnocení vzorků oleje, zahájení: 22.03.2012, ukončení: 20.06.2012
  Detail

  Odladění kódu BigBertha - závěrečné testování software, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 25.03.2012
  Detail

  Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  EE2.3.20.0126, Rozvoj mezinárodního tribologického výzkumného týmu, zahájení: 01.09.2011, ukončení: 31.08.2014
  Detail

  LH11002, Experimentální studium vlivu molekulární degradace maziva na utváření mazacího filmu, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Studium mechanizmů utváření mazacího filmu za podmínek různé orientace vektorů rychlostí třecích povrchů. , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP101/11/1115, Studium chování povrchových nerovností v mazaných Hertzových kontaktech, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Cílená modifikace topografie strojních součástí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Bezkontaktní 3D měření topografie povrchů ve strojírenství, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GC101/09/J003, Experimentální studium elastohydrodynamického a smíšeného mazání hypoidních převodů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  ME 905, Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na účinnost mazacích filmů při snižování tření a opotřebení strojních částic, zahájení: 01.05.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  Inovace předmětů Základy konstruování I a II, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  1P05ME723, Studium vlivu povrchových nerovností na utváření velmi tenkých mazacích filmů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  1P05OC009, Vliv povrchových nerovností na chování mazacích filmů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 30.06.2007
  Detail

  Rozvoj laboratoře pro výuku konstrukčních předmětů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2000

  GA101/00/0155, Experimentální studium dynamických jevů v mazacích filmech kolorimetrickou interferometrii, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  PG99078, Presentace výsledků výzkumu na mezinárodní tribologické konferenci 26th Leeds - Lyon Symposium on Tribology, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.1999
  Detail

 • 1998

  PG98398, Účast na 25th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1998
  Detail

  GA101/98/P105, Experimentální ověření teoretických modelů minimální tloušťky mazacího filmu v bodových kontaktech s kluzně-valivým třením, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail