Project detail

Cílená modifikace topografie strojních součástí

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Mark

FRVŠ 2452/2010 G1

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šamánek Otakar, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2010-01-01 - 2010-12-31)