Project detail

Investigations on the local behavior of highly loaded contacts in gear drives

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2017

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Česko-bavorská spolupráce ve VaV

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

On the project

Cílem projektu je kolaborativní výzkum specifických jevů, které nastávají ve vysoce zatížených kontaktech těles v režimu elastohydrodynamického (EHD) mazání. Důraz je kladen zejména na objasnění mechanismů utváření mazacího filmu u “samomazných” laserově spékaných materiálů a dále u liniových kontaktů s ohledem na hranové efekty, tepelné jevy a experimentální validaci numerických modelů.

Description in English
The aim of this project is collaborative research of specific effects that occurs in nonconformal contacts under elastohydrodynamic lubrication (EHL). Particular emphasis will be placed on lubricant film forming mechanisms in “self-lubricated” sintered materials and other issues relating to EHL of a line contact, especially edge effects, thermal effects and a validation of numerical models.

Key words in English
Tribology, EHL, contact, gear drives

Mark

8E15B011

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

OMASTA, M.; EBNER, M.; ŠPERKA, P.; LOHNER, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; HOEHN, B-R.; STAHL, K. Film formation in EHL contacts with oil-impregnated sintered materials. INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, 2018, vol. 70, no. 4, p. 612-619. ISSN: 0036-8792.
Detail

EBNER, M; OMASTA, M.; LOHNER, T; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; MICHAELIS, K.; HOHN, R-B.; STAHL, K. Local Effects in EHL Contacts with Oil-Impregnated Sintered Materials. Lubricants, 2018, vol. 7, no. 1, p. 1-21. ISSN: 2075-4442.
Detail