Project detail

Presentace výsledků výzkumu na mezinárodní tribologické konferenci 26th Leeds - Lyon Symposium on Tribology

Duration: 01.01.1999 — 31.12.1999

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Prezentace výsledků výzkumu a vývoje

- whole funder

Mark

PG99078

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1989-01-01 - not assigned)

Results

MAXA, J. Modernizace laboratorní výuky v předmětu Části strojů. In Sborník XXXVI. konference kateder částí a mech. strojů. Brno: VUT FS BRNO, 1995. s. 63 ( s.)
Detail