Project detail

Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Možnosti léčby osteoartrózy malých kloubů jsou poměrně omezené a výrazně přispět by mohlo rozšíření možností zavádění malých kloubních implantátů. Jednou z cest pro zajištění lepší dostupnosti implantátů je implementace aditivních technologií výroby Pozornost bude věnována parametrům aditivní výroby při snaze zajistit dostatečnou mechanickou pevnost implantátů, odolnost proti únavovému poškození a vhodné biotribologické vlastnosti.

Mark

FSI-S-20-6443

Default language

Czech

People responsible

Čípek Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Furmann Denis, Ing. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Jiří, Ing. - fellow researcher
Kvarda Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Michalec Michal, Ing. - fellow researcher
Nečas David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rebenda David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sadecká Kateřina, Ing. - fellow researcher
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valena Martin, Ing. - fellow researcher
Vrbka Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Results

HOOKE, CH., ŠPERKA, P., BAIR, S., MORALES-ESPEJEL, G.E. A comparison of measured film thicknesses with quantitative predictions from an elastohydrodynamic, perturbation analysis at high slide-roll ratios. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2021, vol. 235, no. 4, p. 870-880. ISSN: 1350-6501.
Detail

ČERNÁK, M.; MICHALEC, M.; VALENA, M.; RANUŠA, M. Inlet shape optimization of pneumobil engine pneumatic cylinder using CFD analysis. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. 1935. IOP Publishing, 2021. p. 012011-012011. ISSN: 1742-6588.
Detail

RUFAQUA, R.; VRBKA, M.; HEMZAL, D.; CHOUDHURY, D.; REBENDA, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Analysis of Chemisorbed Tribo-Film for Ceramic-on-Ceramic Hip Joint Prostheses by Raman Spectroscopy. Journal of Functional Biomaterials, 2021, vol. 12, no. 2, p. 1-18. ISSN: 2079-4983.
Detail

RUFAQUA, R.; VRBKA, M.; HEMZAL, D.; CHOUDHURY, D.; REBENDA, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Raman analysis of chemisorbed tribofilm for metal-on-polyethylene hip joint prostheses. Biosurface and Biotribology, 2021, vol. 7, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2405-4518.
Detail

NEČAS, D.; MARIAN, M.; SAWAE, Y. Lubrication of hip and knee joint replacements: The contribution of experiments and numerical modeling. In Biotribology Emerging Technologies and Applications. 1. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2021. p. 33-61. ISBN: 9780367687854.
Detail

VENCL, A.; SVOBODA, P.; KLANČNIK, S.; BUT, A.; VORKAPIĆ, M.; HARNIČÁROVÁ, M.; STOJANOVIĆ, B. Influence of Al2O3 Nanoparticles Addition in ZA-27 Alloy-Based Nanocomposites and Soft Computing Prediction. Lubricants, 2023, vol. 11, no. 24, ISSN: 2075-4442.
Detail

SVOBODA, P.; ŠIKULA, P.; VRBKA, M.; NEČAS, D.; ROUBALÍKOVÁ, L. VYUŽITÍ TRIBOLOGICKÝCH METOD PRO PREDIKCI OPOTŘEBENÍ DENTÁLNÍCH VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ. Česká Stomatologie a Praktické zubní lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FF FP, 2021, roč. 121, č. 4, s. 108-115. ISSN: 1213-0613.
Detail

WOLF, M.;ŠPERKA, P.; FRÝZA, J.;FATEMI, A. Film Thickness in Elastohydrodynamically Lubricated Slender Elliptic Contacts: Part II - Experimental Validation and Minimum Film Thickness. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2022, vol. 236, no. 12, p. 2477-2490. ISSN: 1350-6501.
Detail

KOŠŤÁL, D.; OKÁL, M.; FRÝZA, J.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Novel In-Situ Observation of the Grease Constituents in Elastohydrodynamic Contacts by Fluorescence Microscopy. Tribology Letters, 2022, vol. 70, no. 126, p. 1-15. ISSN: 1023-8883.
Detail

MARIAN, M.; BERMAN, D.; NEČAS, D.; EMAMI, N.; RUGGIERO, A.; ROSENKRANZ, A. Roadmap for 2D materials in biotribological/biomedical applications – A review. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2022, vol. 307, no. 9, p. 102747-102747. ISSN: 0001-8686.
Detail

ODEHNAL, L.; RANUŠA, M.; WIMMER, M.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I. Development of lubrication film and influence on friction in a total knee replacement during a gait cycle. Tribology International, 2023, vol. 178, no. Únor, p. 108073-108073. ISSN: 0301-679X.
Detail

MICHALEC, M.; POLNICKÝ, V.; FOLTÝN, J.; SVOBODA, P.; ŠPERKA, P.; HURNÍK, J. The prediction of large-scale hydrostatic bearing pad misalignment error and its compensation using compliant support. PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY, 2022, vol. 75, no. May 2022, p. 67-79. ISSN: 0141-6359.
Detail