Project detail

Pokročilé experimenty s mazacími filtry

Duration: 27.10.2016 — 24.02.2017

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder

Mark

SR13657217

Default language

English

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-04-24 - not assigned)

Results

KŘUPKA, I. Experiment mazací filmy *K.K.Irisu. 2017. s. 1-6.
Detail