Project detail

Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Projekt se zabývá in-situ studiem změn topografie povrchů s reálnými nerovnostmi v EHD mazaném kontaktu. Cílem je ověřit použitelnost existujícího modelu, který byl odvozen teoreticky na umělých nerovnostech, na povrchy s reálnými nerovnostmi. Ta je zatím pouze předpokládána a nebyla dosud dostatečně ověřena experimentem. Výsledkem bude porovnání predikce s experimentálními výsledky, na základě kterého bude možno usuzovat o použitelnosti tohoto nástroje pro praktické účely.

Mark

FSI-J-10-34

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

ŠPERKA, P.: AttenPred_PR; Software pro predikci deformací povrchových nerovností v EHD kontaktu za podmínek čistého valení. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1540. (software)
Detail