Project detail

MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů

Duration: 01.09.2023 — 30.06.2028

Funding resources

Evropská unie - OP JAK Špičkový výzkum

- part funder

On the project

I. Realizace špičkového výzkumu využívajícího konvergence biologické a technologické evoluce členěného do dvou výzkumných záměrů:

 • VZ A – Bioinspirované mechatronické systémy v tématech:
  1. Vývoj materiálů na základě teoretických přístupů a bioinspirace;
  2. Superlubricita strojních prvků inspirovaná biosystémy;
  3. Vývoj SMART materiálových struktur a bioinspirovaných metamateriálových systémů;
 • VZ B – Mechatronické systémy pro biomedicinské inženýrství v tématech:
  1. Hybridní a kompozitní biomateriály;
  2. Modifikace a nanostrukturování povrchů biomateriálů;
  3. Mechatronické systémy pro biomedicínu
II. Rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení internacionalizace výzkumu – prostřednictvím výzkumných pobytů (mobilit) členů týmu na špičkových zahraničních institucích a příjezdu špičkových zahraničních odborníků, přípravy mezinárodních projektů, spolupráce na zkvalitnění výuky na VŠ.

III. Modernizace a upgrade infrastruktury - doplnění infrastrukturního vybavení pro realizaci naplánovaného špičkového výzkumu.

Keywords
bionika, biomimetika, kompozity, metamateriály, aditivní výroba, superlubricita, biomateriály, modifikace povrchů, polymery, depotní systémy pro biologické systémy, implantáty, mechatronika

Mark

CZ.02.01.01/00/22_008/0004634

Default language

Czech

People responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (2023-09-01 - 2028-06-30)
Institute of Machine and Industrial Design
- (2023-09-01 - 2028-06-30)
Central European Institute of Technology BUT
- (2023-09-01 - 2028-06-30)
Energy Institute
- (2023-09-01 - 2028-06-30)
Institute of Materials Science and Engineering
- (2023-09-01 - 2028-06-30)
Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics
- (2023-09-01 - 2028-06-30)

Results

VOJTOVÁ, L. Advanced Nanostructured Biomaterials: From Synthesis, Structure-Property Relationships to Processing and Applications in Regenerative Medicine. Brno: 2023. p. 7-7.
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; LYSÁKOVÁ, K.; KADLECOVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L. Vývoj biokompatibilního “smart” hydrogelu uvolňujícího fibroblastový růstový faktor. III. česko-slovenský kongres "MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN“. Brno: SYMMA, spol. s r.o., 2023. s. 28-28. ISBN: 978-80-11-04155-7.
Detail