Project detail

Studium tření, opotřebení a mazání kloubních náhrad

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na studium tribologickým procesům v kontaktu stykových ploch náhrad tak, aby bylo možné optimalizovat životnost náhrady v těle pacienta. Projekt umožní jednak analyzovat vliv geometrie, materiálových kombinací, silových, teplotních a kinematických podmínek na součinitel tření, dále popsat změnu tloušťky mazacího filmu v reálném čase, pozorovat charakter utváření proteinového mazacího filmu a hodnotit opotřebení povrchů.

Mark

FSI-S-14-2336

Default language

Czech

People responsible

Ficza Ildikó, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Frýza Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Galas Radovan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Horňák Samuel, Ing. - fellow researcher
Košťál David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nečas David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ranuša Matúš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Urban Filip, Ing. - fellow researcher
Vrbka Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

KOŠŤÁL, D.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Surface Roughness Effects in Starved EHL Contacts. In Proceedings of World Tribology Congres 2013. 1. Turín: Italian Tribology Association, 2013. p. 951-954. ISBN: 9781634393522.
Detail

JANALIK, P.; FICHTER, T.; ŠPERKA, P.; OMASTA, M.; RAUSER, P. Three-dimensional optical assessment of experimental iatrogenic mechanical damage to canine dental enamel caused by a sonic scaler. Veterinární medicína, 2014, vol. 59, no. 6, p. 293-298. ISSN: 0375-8427.
Detail

POŘÍZKA, P.; ROČŇÁKOVÁ, I.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; SLÁDKOVÁ, L.; ŠPERKA, P.; SPOTZ, Z.; ČELKO, L.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Estimating the grade of Mg corrosion using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Journal of Analalytical Atomic Spectrometry, 2015, vol. 2015, no. 7, p. 2099-2106. ISSN: 0267-9477.
Detail

KŘUPKA, I.; KANETA, M. Technology education and research in Czech Republic - Brno University of Tribology. JOURNAL OF JAPANESE SOCIETY OF TRIBOLOGISTS, 2014, vol. 59, no. 9, p. 535-540. ISSN: 0915-1168.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; GALANDÁKOVÁ, A. Lubrication within hip replacements – Implication for ceramic-on-hard bearing couples. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2016, vol. 61, no. 8, p. 371-383. ISSN: 1751-6161.
Detail

KANETA, M.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Ehl traction analysis of perfluoropolyether fluids based on bulk modulus. Tribologia: Finnish Journal of Tribology, 2014, vol. 32, no. 2, p. 29-37. ISSN: 0780-2285.
Detail

VENCL, A.; BOBIC, B.; VUCETIC, F.; SVOBODA, P.; POPOVIC, V.; BOBIC, I. Effect of Al2O3 nanoparticles and strontium addition on structural, mechanical and tribological properties of Zn25Al3Si alloy. J BRAZ SOC MECH SCI, 2018, vol. 40, no. 11, p. 1-13. ISSN: 1678-5878.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; URBAN, F.; GALLO, J.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. In situ observation of lubricant film formation in THR considering real conformity: The effect of diameter, clearance and material. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2017, vol. 69, no. 5, p. 66-74. ISSN: 1751-6161.
Detail

ZHANG, B.; WANG, J.; OMASTA, M.; KANETA, M. Variation of surface dimple in point contact thermal EHL under ZEV condition. Tribology International, 2016, vol. 94, no. 2, p. 383-394. ISSN: 0301-679X.
Detail

NEČAS, D.; SAWAE, Y.; FUJISAWA, T.; NAKASHIMA, K.; MORITA, T.; YAMAGUCHI, T.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. The Influence of Proteins and Speed on Friction and Adsorption of Metal/UHMWPE Contact Pair. Biotribology, 2017, vol. 11, no. 2017, p. 51-59. ISSN: 2352-5738.
Detail

FRÝZA, J.; OMASTA, M. The Experimental Determination of the Grease Amount to Effective Wear Reduction in the Wheel-Rail Contact. In The Latest Methods of Construction Design. 1. Springer International Publishing, 2016. p. 127-132. ISBN: 978-3-319-22761-0.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; REBENDA, D.; GALLO, J.; GALANDÁKOVÁ, A.; WOLFOVÁ, L.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. In Situ Observation of Lubricant Film Formation in THR Considering Real Conformity: The Effect of Model Synovial Fluid Composition. Tribology International, 2018, vol. 117, no. 1, p. 206-216. ISSN: 0301-679X.
Detail

KOŠŤÁL, D.; HÁLA, O.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Pendant drop meter; Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin. A4/401. (funkční vzorek)
Detail