Project detail

BigBertha 1/13 software

Duration: 16.01.2013 — 04.12.2013

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2013-01-16 - 2013-12-04)

On the project

Cílem projektu bylo vytvořit software BigBertha 1/13

Description in English
Desing of the BigBertha software 1/13

Keywords
software

Key words in English
software; design

Mark

HS13357005

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; POLIŠČUK, R. Projekt BigBertha 2013. Brno: Koyo Bearings Česká republika s.r.o., 2013. s. 1-6.
Detail