Project detail

Studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice s ohledem na nedostatečnou distribuci maziva.

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Projekt se zabývá experimentálním studiem vlivů aspetků kontaktu kola a kolejnice za zhoršených provozních podmínek. Cílem tohoto projektu je studium a verifikace chování přídavných materiálů v kontaktu kola kolejnice, s ohledem na nedostatečné zásobování mazivem vlivem vytláčení maziva z kontaktu, který je také popisován jako hladovění. Splnění tohoto cíle zahrnuje konfrontaci získaných výsledků s dosud publikovanými teoriemi.

Mark

FSI-J-13-2096

Default language

Czech

People responsible

Ali Fadi, Ph.D. - fellow researcher
Ficza Ildikó, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nečas David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smejkal David, Ing. - fellow researcher
Košťál David, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

OMASTA, M.; FRÝZA, J.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. Study of Effects of Wheel Flange/Rail Gauge Contact Lubrication. In Proceedings of World Tribology Congres 2013. 4. Turín: Politecnico di Torino (DIMEAS), 2013. p. 3007-3009. ISBN: 9781634393522.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; DRUCKMÜLLER, M.;SKLÁDAL, P.; ŠTARHA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Qualitative Analysis of Film Thickness in Rolling EHD Contact by Fluorescence Technique. In Book of Proceedings of 54th International Conference of Machine Design Departments. Springer, 2013. p. 513-520. ISBN: 978-80-7372-986-8.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; DRUCKMÜLLER, M.; SKLÁDAL, P.; ŠTARHA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Qualitative Analysis of Film Thickness in Rolling EHD Contact by Fluorescence Technique. In Modern Methods of Construction Design. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer International Publishing, 2014. p. 615-622. ISBN: 978-3-319-05202-1. ISSN: 2195-4356.
Detail

KOŠŤÁL, D.: Viskozimetr roto2; Rotační viskozimetr. Laboratoř tribologie A2/422 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1839. (funkční vzorek)
Detail

SMEJKAL, D.; KOŠŤÁL, D.: Zatěžovací mechanismus; Zaťežovací mechanismus. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=287. (funkční vzorek)
Detail