Project detail

Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na studium vlivu topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů. Topografie třecích povrchů zásadně ovlivňuje schopnost mazacího filmu oddělovat třecí povrchy a tak minimalizovat tření a opotřebení. Orientace povrchových nerovností a jejich rozmístění v mazaném kontaktu jsou klíčovými parametry pro jejich vliv na tloušťku mazacího filmu. Projekt umožní popsat změny v tloušťce mazacího filmu v závislosti na těchto parametrech při zohlednění provozních podmínek.

Mark

FSI-S-11-11/1187

Default language

Czech

People responsible

Ficza Ildikó, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Košťál David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nepovím Radovan, Ing. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pavlík František, Ing. - fellow researcher
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vrbka Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zimmerman Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

KOŠŤÁL, D.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I. Lubrication film starvation on two element device. In 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 137-140. ISBN: 978-80-214-4533-8.
Detail

KOŠŤÁL, D.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental study of the replenishment in EHL contact lubricated by oils and greases. In 73rd Society of Tribologists & Lubrication Engineers Annual Meeting & Exhibition 2018, Proceedings of a meeting held 20-24 May 2018, Minneapolis, Minnesota, USA. 1. 2018. p. 1 (1 s.). ISBN: 9781510867635.
Detail

STAHL, K.; MICHAELIS, K.; MAYER., J; WEIGL, A.; LOHNER, T.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. Theoretical and experimental investigations on EHL point contacts with different entrainment velocity directions. In Proceedings of World Tribology Congres 2013. 4. Turín: Politecnico di Torino (DIMEAS), 2013. p. 980-983. ISBN: 9781634393522.
Detail

JANG, S.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. Study on the transient elastohydrodynamic film formation by the artificial surface pattern structure. In 5th World Tribology Congress, WTC 2013; The Palaolimpico Isozaki TorinoC.so SebastopoliTorino; Italy; 8 September 2013 through 13 September 2013; Code 109501. 2. Torino: Politecnico di Torino (DIMEAS), 2013. p. 1013-1015. ISBN: 9781634393522.
Detail

VRBKA, M.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ŠPERKA, P.; GALLO, J. Study of film formation in bovine serum lubricated contacts under rolling/sliding conditions. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2013, vol. 227, no. 5, p. 459-475. ISSN: 1350-6501.
Detail

SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental study of starved EHL contacts based on thickness of oil layer in the contact inlet. Tribology International, 2013, vol. 67, no. 1, p. 140-145. ISSN: 0301-679X.
Detail

KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Replenishment in EHL contact lubricated by greases. ICETAT 2018 Proceeding. 2018. p. 123-123. ISBN: NA.
Detail

HARTL, M. Lubricant Film Thickness Measurement: Colorimetric Interferometry. In Encyclopedia of Tribology. 1. New York: Springer US, 2013. p. 2023-2029. ISBN: 978-0-387-92896-8.
Detail

KŘUPKA, I. Measurement of Pressure Distribution. In Encyclopedia of Tribology. 1. New York: Springer US, 2013. p. 2196-2202. ISBN: 978-0-387-92896-8.
Detail

KŘUPKA, I. Surface Texture for Bodies in Non-Conformal Contacts. In Encyclopedia of Tribology. 1. New York: Springer US, 2013. p. 3479-3485. ISBN: 978-0-387-92896-8.
Detail

SVOBODA, P.; SEDLAČÍK, J.: MicroIndentor; Univerzální zařízení pro tvorbu mikrotextur. Laboratoř tribologie A2/422 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1859. (funkční vzorek)
Detail

ŠPERKA, P.; OMASTA, M.: HDbearingRig; Simulátor kontaktu hydrodynamického ložiska. A2/423 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=281. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; NÁVRAT, T.; BOSÁK, D.: držák hlavic; Držák hlavic kyčelních endoprotéz pro měření tloušťky mazacího filmu za podmínek čistého skluzu. A2/421. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1856. (funkční vzorek)
Detail

KOŠŤÁL, D.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.: Simulátor hladovění; Simulátor hladovejícího kontaktu (vícenásobný kontakt). laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1514. (funkční vzorek)
Detail