Project detail

Studium mechanizmů utváření mazacího filmu za podmínek různé orientace vektorů rychlostí třecích povrchů.

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Projekt se zabývá experimentálním studiem elastohydrodynamického mazacího filmu utvářeného v kontaktu ocelové kuličky a skleněného disku, u nějž jsou vektory unášivé a skluzové rychlosti různě orientovány. Cílem studia je popsat chování mazacího filmu a mechanizmy jeho utváření v takovém kontaktu. Splnění tohoto cíle zahrnuje konfrontaci získaných výsledků s dosud publikovanými teoriemi, stanovenými pro stejnosměrnou orientaci vektorů třecích povrchů.

Mark

FSI-J-11-36/1349

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nepovím Radovan, Ing. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of Surface Velocity Directions on Elastohydrodynamic Film Shape. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2013, vol. 56, no. 2, p. 301-309. ISSN: 1040-2004.
Detail

OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. EFFECT OF SURFACE VELOCITY DIRECTIONS ON EHD FILM SHAPE. In STLE 2012 Annual Meeting & Exhibition. Society of Tribologists and Lubrication Engineers, 2012. p. 1-3. ISBN: 978-0-7918-4508-0.
Detail