prof. Ing.

Ivan Křupka

Ph.D.

FME – Vice-dean for outer relations, habilitations and appointment procedures

+420 54114 2723
krupka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Creative activities

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Optický tribometr; Optický tribometr pro měření velmi tenkých mazacích filmů. FSI VUT v Brně, Ústav konstruování, A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3, number of downloads: 3
  Detail

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Optický profilometr; Optický profilometr využívající interferometrii s řízenou změnou fáze. FSI VUT v Brně, Ústav konstruování, A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3, number of downloads: 3
  Detail

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.: mikro-indentor; Mikro-indentor. A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3, number of downloads: 3
  Detail

 • KOUTNÝ, D.; KŘUPKA, I.: modul trakce; Hardwarový modul pro měření trakce. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1058. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1058, number of downloads: 1
  Detail

 • VRBKA, M.; POPELKA, J.; KŘUPKA, I.: prokluz R-MAT C; Úprava experimentální stanice R-MAT na měření kontaktní únavy za prokluzu. laboratoř č. A3/112, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1084. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1084, number of downloads: 2
  Detail

 • SVOBODA, P.; ČUDEK, V.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Sychro device; Synchronizační zařízení pro zábleskový zdroj bílého světla. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1086. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1086, number of downloads: 2
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; ČUDEK, V.; MEDLÍK, J.: Inkrementální kodér; Inkrementální kodér pro planetovou převodovku. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1087. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1087, number of downloads: 2
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Stojan mikroskopu; Konstrukce otočného stojanu mikroskopu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1088. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1088, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.; ČUDEK, V.: Teplotní přípravek; Přípravek pro kontaktní měření teploty v EHD kontaktu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1285. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1285, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.: SmallRollerCarrier; Sestava pro mapování tloušťky maziva v kontaktech s malými valivými elementy. místnost A2/423 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1291. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1291, number of downloads: 1
  Detail

 • VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.: Optický tribometr - ax. lož.; Optický tribometr s vícenásobným valivým kontaktem (axiálním valivým ložiskem). Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/421. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1515. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1515, number of downloads: 1
  Detail

 • ZIMMERMAN, M.; KŘUPKA, I.: Trib_v4; Základní jednotka optického tribometru pro studium EHL kontaktů při dynamické změně provozních parametrů. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/421. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=174. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=174, number of downloads: 1
  Detail

 • ZIMMERMAN, M.; KŘUPKA, I.: Trib_v4_unit_1; Systém uložení a polohování valivého elementu optického tribometru s možností změny rychlosti a zatížení. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/421. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=175. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=175, number of downloads: 1
  Detail

 • VRBKA, M.; BOSÁK, D.; KŘUPKA, I.: Disk a čočky; Sestava pro měření tloušťky mazacího filmu za nízkých tlaků při 100% skluzu. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/digitalni_knihovna. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/digitalni_knihovna, number of downloads: 1
  Detail

 • KOŠŤÁL, D.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.: Simulátor hladovění; Simulátor hladovejícího kontaktu (vícenásobný kontakt). laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1514. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1514, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠPERKA, P.; MEDLÍK, J.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; VRBKA, M.; ZIMMERMAN, M.: 2D_table_v1; Dvouosý polohovací stůl s přesným nastavením polohy. místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1541. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1541, number of downloads: 1
  Detail

 • ČUDEK, V.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.: Spektrak_v3; Maticový spektrometr s uspořádáním na průchod paprsků. místnost A2/423 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1542. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1542, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; KOŠŤÁL, D.: Simulátor HK; Systém uložení a zatěžování valivých elementů pro simulátor hladovějícího kontaktu. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1608. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1608, number of downloads: 1
  Detail

 • GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.: Dvoudiskové zařízení; Modul simulátoru kontaktu kola a kolejnice pro studium laterálního skluzu. Laboratoř kolejové dopravy A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316, number of downloads: 3
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; KAISER, J.; PETRILAK, M.; KŘUPKA, I.; PROČEK, J.: rLIBS; Mobilní zařízení pro dálkovou spektroskopii laserem buzeného plazmatu (Remote LIBS). Laboratoř A3-609, Technicka 2, Brno, 616 69. URL: http://materialovy-vyzkum.cz/x_project-001/. (prototyp)
  http://materialovy-vyzkum.cz/x_project-001/, number of downloads: 1
  Detail

 • KOŠŤÁL, D.; HÁLA, O.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Pendant drop meter; Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin. A4/401. (funkční vzorek)
  Detail

 • OKÁL, M.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.: Radiální tribometr; Optický simulátor valivého ložiska. A2/401. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOŠŤÁL, D.; SVOBODA, T.; KŘUPKA, I.: Testování tuhosti ložisek; Testovací stanice pro měření tuhosti ložisek pro vesmírné aplikace. VUT FSI A2/422. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.