Project detail

Studium tloušťky mazacího filmu trakčního maziva

Duration: 03.02.2014 — 17.03.2014

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2014-02-03 - 2014-03-17)

On the project

Projekt byl zaměřen na studium tloušťky mazacího filmu trakčního maziva

Key words in English
thickness; lubrication film; lubricant

Mark

HS13457040

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

KŘUPKA, I. Studium tloušťky mazacího filmu trakčního maziva. Brno: 2014. s. 1-5.
Detail