Project detail

Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Projekt se zabývá experimentálním studiem elastohydrodynamického mazacího filmu utvářeného v kontaktu ocelové kuličky a skleněného disku při podmínkách nedostatečného zásobování kontaktu mazivem. Cílem studia je popsat chování mazacího filmu a mechanizmy jeho utváření v takovém kontaktu. Splnění tohoto cíle zahrnuje konfrontaci získaných výsledků s dosud publikovanými teoriemi.

Mark

FSI-J-12-1783

Default language

Czech

People responsible

Ali Fadi, Ph.D. - fellow researcher
Ficza Ildikó, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Košťál David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ALI, F.; HARTL, M. FRICTION OF NON-CONFORMAL CONTACTS UNDER STARVED EHD LUBRICATION. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. 12, p. 374-377. ISSN: 1803-1269.
Detail