Project detail

Attendance at 25th Leeds - Lyon Symposium on Tribology

Duration: 01.01.1998 — 31.12.1998

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Prezentace výsledků výzkumu a vývoje

- whole funder

On the project

Cílem projektu je prezentace výsledků výzkumu tenkých tekutinových mazacích filmů formou aktivní účasti na 25th Leeds - Lyon Symposium on Tribology. Na této mezinárodní konferenci bude přednesen příspěvek shrnující výsledky experimentů reali v interním doktorandském postgraduálním studiu na FS VUT v Brně. Účast na sympóziu bude využita k rozvinutí kontaktů s Laboratoří mechaniky kontaktu při Institutu aplikovaných věd v Lyonu. Spolupráce s tímto pracovištěm, kte ročníku sympózia konaném v letošním roce v Londýně, je předpokladem pro další úspěšný rozvoj experimentálního výzkumu elastohydrodynamických mazacích filmů na našem pracovišti.

Description in English
údaj již není dostupný

Mark

PG98398

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1998-01-01 - 1998-12-31)