Project detail

Účast na 25th Leeds-Lyon Symposium on Tribology

Duration: 01.01.1998 — 31.12.1998

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Prezentace výsledků výzkumu a vývoje

- whole funder

On the project

Cílem projektu je prezentace výsledků výzkumu tenkých tekutinových mazacích filmů formou aktivní účasti na 25th Leeds - Lyon Symposium on Tribology. Na této mezinárodní konferenci bude přednesen příspěvek shrnující výsledky experimentů reali v interním doktorandském postgraduálním studiu na FS VUT v Brně. Účast na sympóziu bude využita k rozvinutí kontaktů s Laboratoří mechaniky kontaktu při Institutu aplikovaných věd v Lyonu. Spolupráce s tímto pracovištěm, kte ročníku sympózia konaném v letošním roce v Londýně, je předpokladem pro další úspěšný rozvoj experimentálního výzkumu elastohydrodynamických mazacích filmů na našem pracovišti.

Mark

PG98398

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1998-01-01 - 1998-12-31)